Aarhus Kommune

Afdelingsleder til Malmøgade 37 timer/ugen pr. 1. april 2021

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Om jobbet
Vi tilbyder en spændende stilling i et levende hus, der retter sig mod socialt vanskeligt stillede unge i alderen 18-24 år. Som afdelingsleder bliver du en del af ledergruppen med engagerede lederkolleger, der lægger vægt på god og saglig ledelse, og hvor der er højt til loftet. Vi har en åben og uformel omgangstone med plads til forskellighed og værdsætter det gode samarbejde.
 
Arbejdssted
Den fysiske arbejdsplads er Malmøgade - et forsorgstilbud for unge, Malmøgade 7-9, 8200 Aarhus N.
 
Hvad får du?
Malmøgade har 14 § 110 pladser og er en del af Center for Forsorg i Aarhus Kommune. Malmøgades opgaver består primært af udarbejdelse af en socialfaglig udredning, samarbejde mellem den unge og handlekommune, forsorgsscreeninger, sundhedsfaglige optegnelser samt planarbejde med henblik på afklaring af fremtidige støttebehov og boligmuligheder, ligesom der er tilknyttet efterforsorg. Arbejdet tager udgangspunkt i en recoveryorienteret indsats og hele tiden i tæt samarbejde med den unge og samarbejdspartnere. På Malmøgade arbejdes der aktivt med frivillige.
 
Du bliver afdelingsleder for en velfungerende enhed bestående af 14 dygtige medarbejdere; socialrådgivere, pædagoger m.fl. Arbejdet på Malmøgade er præget af en spændende og afvekslende hverdag med en dygtig og engageret medarbejdergruppe i løbende udvikling. Der er faste teammøder, afdelingsmøder, faglig sparring og supervision.
 
Du får en grundig introduktion, og der vil være mulighed for kompetenceudvikling af dig som leder både individuelt og i et gruppeperspektiv i centret, Aarhus kommune, relevante eksterne kurser samt tilbud om relevant lederuddannelse.
 
Hvad skal du lave?
Dine primære opgaver bliver at sikre optimal afvikling af den daglige opgaveløsning, hensigtsmæssig brug af enhedens ressourcer, identifikation og iværksættelse af relevant faglig udvikling og sikring af, at organisering og struktur understøtter opgaveløsningen, herunder sikre:
 • Omsætning af virksomhedsplan og mål.
 • Hensigtsmæssig uddelegering af opgaver, ansvar og kompetencer.
 • Sammenhæng i opgaveløsningen internt mellem relevante enheder og understøtte Relationel Koordination.
 • Opfølgning på opgaveløsningen.
 • Arbejdstidstilrettelæggelse for enheden.
 • Sikker styring af budgettet i samarbejde med administrationsenheden
 • At arbejdet til enhver tid kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant.
 • Deltage i udvikling af ledelse og ledelsesgrundlag.
 • Deltage i udvikling af den samlede organisation, herunder medindflydelse, arbejdsmiljø og politikker. 
Som hovedprincip er afdelingslederens ansvar og kompetencer adækvat med opgaveløsningen. Afdelingslederen har ansvar for enhedens budget i tæt samarbejde med Administrationsenheden. Vedligehold samt indkøb af inventar mv. drøftes og besluttes i samarbejde med lederne af Bygnings- og Beskæftigelsesenheden samt Serviceenheden.
Afdelingslederen annoncerer stillinger og indkalder til ansættelsessamtaler i samarbejde med lederen af Administrationsenheden. Afdelingslederen indstiller til centerchefen om ansættelse.
 
Din profil
Faglige kvalifikationer
 • Social-/sundhedsfaglig grunduddannelse på bachelorniveau og evt. relevant efter-/videreuddannelse
 • Gerne relevant lederuddannelse, eks. diplomuddannelse og/eller dokumenteret ledelseserfaring i personaleledelse.
 • Forståelse for ledelse i komplekse organisationer og behovet for relationel koordinering.
 • Analytiske evner, indsigt i og viden om sammenhænge i socialfaglige udviklingsfelter.
 • Viden om- og indsigt i lovgivningen på området.
 • Gerne erfaring med målgruppen. 
Personlige kvalifikationer
 • Lyttende og kommunikerende, leder via dialog.
 • Har overblik og er tydelig i tale og skrift.
 • Afklaret i spændingsfeltet mellem leder, medarbejdere og opgaveløsning.
 • I stand til at identificere problemstillinger og handle relevant på dem.
 • Være undersøgende, kunne fastholde en besluttet målsætning og lægge linje på opgaveløsningen.
 • Engagerende og motiverende i det daglige arbejde.
 • Organisatorisk forståelse.
Derfor skal du vælge os
At arbejde på et forsorgshjem er spændende, ingen dage er ens, og du får rig mulighed for både faglig og personlig udvikling. Vi har fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerchef Jakob May på telefon 2274 9232. Du er også velkommen til at læse mere om Center for Forsorg og Forsorgshjemmet Østervang på vores hjemmeside på www.aarhus.dk.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst med relevant faglig organisation. Der vil blive anvendt DISC-profilscreening som forberedelse til et samtaleforløb, hvor konsulent medvirker.

Første ansættelsessamtale afholdes den 10. februar 2021.
 
Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Når du modtager en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Om os
Center for Forsorg er et nyt center i Job, Udsatte og Socialpsykiatris tilbud til udsatte voksne. Centret råder over 208 pladser fordelt på en række Forsorgshjem; Østervang, Malmøgade, Nordbyen og Tre Ege samt boliger med bostøtte i eget hjem; Klyngehusene, Mosen-Bækken, Søhuset, Kilden, Søgade og Skanderborgvej. Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for afhængighed. Rammen for Center for Forsorgs tilbud er Servicelovens §§ 81, 110 og 85.
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8200 Aarhus N

 • Oprettet:

  2021-01-05

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-25
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret