Aarhus Kommune

(Udløbet) 1 VIRKSOMHEDSKONSULENTER TIL AFDELINGEN FOR JOBPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OVER 30 ÅR - CENTER FOR VIRKSOMHEDSSERVICE & JOBINDSATSER

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Om jobbet
Jobcenter Aarhus er med 1100 medarbejdere Danmarks næststørste jobcenter.
Jobcenter Aarhus arbejder med et stærkt jobfokus og vores målsætning er at få så mange ledige som muligt i selvforsørgelse gennem målrettet formidling af jobs, samt via anvendelse af relevante værktøjer, hvad enten det drejer sig om opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Vi sætter borgeren i centrum for indsatsen og arbejder målrettet med at understøtte den ledige i at deltage aktivt og tage ansvar for sin jobsøgning. Vi er optaget af at udvikle og kvalificere den virksomhedsrettede indsats for de ledige borgere via forvaltningens virksomhedsstrategi, som er den styrende strategi i vores daglige arbejde. Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Center for Virksomhedsservice & Jobindsatser varetager den beskæftigelsesrettede indsats for de forsikrede ledige for grupperne under LO/øvrige, de jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, samt virksomhedsservice. Derudover varetages en række tværgående indsatser og funktioner på tværs i jobcenteret, herunder en Internationaliseringsenhed der arbejder med internationale kandidater. Centeret ledes af Centerchef Janus Hans Hedemann og 3 afdelingsledere.

Centeret er kendetegnet ved en meget bred samarbejdsflade til de aarhusianske virksomheder, hvor netop et fokus på virksomhedernes efterspørgsel er med til at sikre effekt og resultater i beskæftigelsesindsatsen. Målet i centret er klart at tilbyde en indsats der bringer borgerne hurtigst muligt i job.

Center for Virksomhedsservice og Jobindsatser søger 1 virksomhedskonsulent. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer og der er tale om faste stillinger.
Den ledige stilling er placeret i afdelingen for Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Du vil blive en del af et team bestående af såvel job- og virksomhedskonsulenter/personlige jobformidlere, som arbejder tværfagligt sammen. Som afdeling, har vi et stærkt jobfokus, og vi arbejder målrettet på at motivere og opkvalificere de ledige, så de hurtigst muligt kommer i job og fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi understøtter den jobsøgende i at deltage aktivt og tage ansvar for sin jobsøgning.
 
Dine arbejdsopgaver som virksomhedskonsulent:
Som virksomhedskonsulent vil du have en afvekslende og uforudsigelig hverdag med et højt aktivitets- og serviceniveau. Der er en bred og alsidig vifte af arbejdsopgaver, heriblandt men ikke udtømmende:
 • Motivere borgere mod realistiske jobønsker og muligheder
 • Anvende jobrettede samtaleredskaber til at afdække og udvikle borgernes kompetencer og matche dem med virksomhedernes behov
 • Opsøge virksomheder og virksomhedsfora mhp. at skabe jobåbninger
 • Understøtte borgernes brug af digitale jobsøgningsværktøjer, som joblog og selvbooking
 • Fuld handlekompetence og myndighed i forhold til borgerne vi betjener – herunder varetage de medfølgende administrative arbejdsopgaver.
 • Etablere individuelt matchede virksomhedspraktikker/ Løntilskudsjob mhp. efterfølgende ordinær ansættelse eller ordinære timer.
 • Løbende opfølgning i forhold til borgere og virksomheder, herunder være til rådighed, når borgerne eller samarbejdende virksomheder har behov for hjælp eller rådgivning
 • Tæt samarbejde i teams med dine kolleger, der har forskellige faglige baggrunde (virksomhedskonsulenter, personlige jobformidlere, jobkonsulenter og administrativt personale)
Din profil
Vi lægger særlig vægt på, at du:
 • Har erfaring som personlig jobformidler eller virksomhedskonsulent og gerne et udbygget og aktivt virksomhedsnetværk, som kan bringes i spil i denne stilling
 • Har et stort kendskab til arbejdsmarkedet og gerne det lokale erhvervsliv i Aarhus
 • Er i stand til at rådgive og motivere borgerne i at bruge deres kompetencer i nye sammenhænge og brancher
 • Er i stand til at samarbejde og koordinere med andre fagprofessionelle omkring den enkelte borger
 • Er indstillet på at arbejde efter tydelige mål og konkrete resultater
 • Er indstillet på, at IT-værktøjer indgår som en naturlig del af arbejdet, da der stilles store krav til skriftlig dokumentation
Personlig profil
Din dagligdag vil være præget af et højt aktivitets- og serviceniveau og en til tider uforudsigelig hverdag. Det kræver, at du er omstillingsparat og har en fleksibel indstilling til jobbet.
Vi lægger desuden særlig vægt på, at du:
 • Har en god social forståelse og empati
 • Har personlig gennemslagskraft og er psykisk robust
 • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig er en god teamplayer
 • Har gode samarbejds- og formidlingsevner
 • Er administrativ stærk, arbejder systematisk og resultatorienteret
 • Kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Har humor og godt humør
Derfor skal du vælge os
 • Vi er en attraktiv arbejdsplads med et udviklingsorienteret miljø, plads til selvstændighed og mange berøringsflader
 • Vi er en organisation med højt til loftet, mod til at udfordre, og tænke nyt.
 • Du bliver en del af en arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger og ledere
 • Vores tilgang er ambitiøs, og vi har et klart mål om at være blandt landets førende kommuner ift. selvforsørgelse i målgrupperne
 • Vi har en flekstidsordning med mulighed for fleksible arbejdstider 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende forhåndsaftale mellem DS og HK. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
 
Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Thomas Vesterby Mikkelsen på tlf. 5157 6052.
 
Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk via www.aarhus.dk eller www.jobnet.dk.
 
Ansøgningsfrist: 20. januar 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt tirsdag den 26. januar 2021
 
Tiltrædelse: 1. marts 2021 eller hurtigst muligt derefter.
 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8000 Aarhus C

 • Oprettet:

  2021-01-05

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-20
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret