Aarhus Kommune

(Udløbet) Administrationsleder til de administrative fællesskaber i Hasle og Hårup-Elev.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Motiveres du af at sikre høj faglig kvalitet og effektivitet i den administrative og byggetekniske opgaveløsning for skoler, dag- og fritidstilbud? Sammen med engagerede medarbejdere er dette din mulighed for at understøtte lokale ledere og bestyrelser i at kunne træffe de bedste beslutninger til gavn for børnene og de unge.

Om jobbet
Du skal stå i spidsen for de administrative og byggetekniske fællesskaber i Hasle og Hårup-Elev. I samarbejde med 16 fagligt dygtige medarbejdere skaber I resultater indenfor teknisk service, administration og kantinedrift - fordelt på tre matrikler. Samlet set understøtter I to dagtilbud og tre skoler med budgetter for ca. 190 mio. kr. Du bliver en del af ledergruppen for de administrative fællesskaber, hvor du bl.a. sammen med de 24 øvrige administrationsledere udgør et stærkt læringsfællesskab, som arbejder henimod større ensartethed, standardisering og udvikling i opgaveløsningen på tværs af de administrative fællesskaber.
 
De primære arbejdsområder ligger indenfor økonomi, løn og personale, børne- og elevadministration, indkøbs- og samarbejdsaftaler, drift og vedligehold af bygninger og fysiske rammer samt kantinedrift (personaleledelse).

Det har du særligt fokus på
 • skabe overblik over og sikre det bedst mulige grundlag for styring af økonomien for dagtilbud og skoler – herunder udarbejdelse af budget, løbende økonomiopfølgning, regnskab m.v.
 • sikre balance mellem dagtilbud og skoler i forhold til ressourceanvendelse i den service, der ydes
 • give sparring til ledere på områder som f.eks. personaleadministration, økonomi og ressourceanvendelse, byggetekniske spørgsmål samt at klæde dagtilbuds- og skoleledere på i forhold til bestyrelsesarbejde
 • give sparring til medarbejdere på opgaver og sager, hvor både det faglige, strategiske og organisatoriske perspektiv sikres
 • fremme en lærende kultur, der bidrager til fortsat dialog og udvikling af samarbejde og opgaveløsning på tværs 
Om dig
Du skaber tillid og relationer. Gennem stærke samarbejdsevner og relationelle kompetencer leder du med høj troværdighed.
Du kommunikerer tydeligt. Du er en stærk formidler, som formår at skabe dialog og relationel koordinering til gavn for opgaverne.
Du leder med overbevisning. Gennem tydelige rammesætning sikrer du høj faglig kvalitet og vedvarende fokus på et godt arbejdsmiljø med høj social kapital. 

Krav til stillingen
Du mestrer forandringsledelse og evner at arbejde på tværs i et 0-18 års perspektiv. Dertil har du stærk økonomisk indsigt og erfaring med administrative discipliner samt stærke analytiske evner.
Det er en fordel, hvis du har ledelsesmæssig erfaring fra lignende stilling og/eller relevant lederuddannelse

Derfor skal du vælge os
Som administrationsleder er din rolle at agere som rådgiver og sparringspartner for medarbejdere og lokale ledere. Du skal være med til styrke og udvikle sammenhængskraften i organisationen med fokus på dialog og relationel koordinering. Der vil derfor både være relationelle, faglige og udviklingsmæssige udfordringer i stillingen og stor mulighed for både at påvirke og skabe værdi for børnene og de unge i Hasle og Hårup-Elev. Samtidig indgår du i et centralt forankret og engageret ledelsesfællesskab, hvor viden- og erfaringsdeling på tværs er fundamentet for fælles læring. Sammen finder, vælger og forpligter vi os på de bedste løsninger og en fælles retning sammen med de ledere og medarbejdere, som vi understøtter.
 
Læs om #detvigør i Børn og Unge:
Dagtilbud: https://detvigoer.aarhus.dk/dagtilbud/
Skole og fritid: https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/
Stærkere læringsfællesskaber: https://detvigoer.aarhus.dk/staerkere-laeringsfaellesskaber/
Ledelse: https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ledelse/
Læs mere om os: https://www.aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/faellesfunktionerne/okonomi-og-administration/
 
Du kan læse mere om stillingen https://aarhus.dk/media/55061/jk-adminleder.pdf
 
Løn og ansættelse
Der er tale om en fuldtidsstilling. Lønnen fastlægges på baggrund af gældende overenskomst og forhåndsaftale. Lønnen i stillingen er aktuelt kr. 606.000 årligt

Vi håber, du kan starte den 1. marts 2021.
 
Ansøgning
Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den 17. januar 2021. Den 18. januar udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 20. januar. Der medvirker HR konsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt mentale færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå den 25. januar. Anden samtalerunde afholdes den 28. januar.
 
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Hvis du vil vide mere
.. er du velkommen til at kontakte administrationslederne Jette Jul Nevado telefon 23 37 75 53/ Bo Jensen Kjelde telefon 24 96 09 15 eller kontorchef for de administrative fællesskaber Pia Bønning på telefon 29 24 40 71.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8260 Viby J

 • Oprettet:

  2021-01-04

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret