Aarhus Kommune

AC-fuldmægtig til Center for Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser – Job & Virksomhedsservice, Aarhus Kommune.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Om jobbet:
Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser søger en AC-fuldmægtig med interesse for offentlig forvaltning og ledelsesunderstøttelse i en politisk styret organisation med fokus på drift, udvikling og innovation.
Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser er en del af Driftsområdet Job & Virksomhedsservice - Jobcenter Aarhus, under Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB).
Centeret består af i alt ca. 115 medarbejdere, der varetager den beskæftigelses- og virksomhedsrettede indsats for alle fleksjobvisiterede i Aarhus Kommune – både de ledige og de ansatte i fleksjob. Derudover består centeret af en række særlige virksomhedsindsatser, som samarbejder på tværs i jobcenteret og Aarhus Kommune. Centeret har ligeledes en stor kontaktflade til erhvervslivet i Aarhus Kommune omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
 
Som AC-fuldmægtig bidrager du til drifts- og ledelsesunderstøttende opgaver for centerchefen og de fire afdelingsledere. Du vil referere til centerchefen og i det daglige arbejde tæt sammen med hele ledergruppen. Der er tale om en selvstændig krævende stilling, med mulighed for både udvikling og ansvar.
 
Du vil skulle varetage en bred vifte af opgaver, herunder:
 • Ledelsesbetjening af centerchefen og den øvrige ledelse, herunder sparring, mødeforberedelse m.m.
 • Udarbejde notater, oplæg, præsentationer, indstillinger, redegørelser, analyser m.m. til ledelsen og det politiske niveau.
 • Bistå til opgaveløsning inden for udvikling og kvalitetssikring af organisationens kerneopgave.
 • Indgå i udviklings- og innovationsopgaver i relation til beskæftigelsesrettede projekter i centeret – og på tværs mellem drift og stabe i organisationen.
 • Bidrage aktivt i planlægning og implementering af beskæftigelsesfremmende projekter og beslutninger.
 • Udarbejde projektansøgninger, evalueringer m.m.
 • Udforme og gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser fx via spørgeskemaundersøgelse i SurveyXact.
 • Behandling af klagesager og lignende.
 • Understøtte centerchefen i forbindelse med aftaler og kontrakter med eksterne udbydere.
 • Forberedelse af faglige input fx i forbindelse med nye investeringsmodeller og budgetprocesser.
 • Understøtte implementering af politiske og ledelsesmæssige beslutninger, herunder planlægning og gennemførelse af større og mindre processer.
Din profil:
Du har formentlig en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse (fx scient. pol. eller lign) og nogle års erfaring – eller er en ambitiøs og skarp nyuddannet.
 
Du er en engageret, troværdig og ansvarsbevidst person, som:
 • Har erfaring fra og forståelse for, at arbejde med ledelsesbetjening i en politisk styret organisation og gerne fra beskæftigelsesområdet.
 • Har et stærkt selvstændigt drive og stærke relationelle kompetencer.
 • Bevæger sig sikkert rundt i en stor kompliceret organisation, og troværdigt kan repræsentere ledelsens interesser – horisontalt som vertikalt.
 • Har overblik og stærke analytiske evner.
 • Formulerer sig skarpt og præcist skriftligt og mundtligt.
 • Kan videreformidle kompliceret stof til andre på en letforståelig måde.
 • Er professionel, initiativrig og har evne til at definere og udvikle egne arbejdsopgaver.
 • Har humor, empati og gode samarbejdsevner.
Derfor skal du vælge os:
Vi er en spændende arbejdsplads i en af landets største kommuner, som har mod til at udfordre og tænke nyt. Vi kan tilbyde et alsidigt og udfordrende job i en organisation under stadig forandring, hvor din opgave bliver at understøtte centerchefen og den øvrige ledergruppe ift. at omsætte driftsmæssige, politiske, strategiske og organisatoriske mål.
Du bliver en del af et stærkt kollegaskab, med fleksible arbejdsvilkår, mange udfordringer og spændende arbejdsopgaver samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Vi prioriterer et godt og åbent beslutningsrum, hvor du vil få konkret indsigt og viden. Vi er ambitiøse, fleksible og alle hjælper, når det brænder på.
 Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til reglerne om ny løn – på gældende overenskomst (DJØF/AC).
Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer.
 
Der er tale om en fast stilling.
Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Centerchef, Gitte Breinholt Bjerregaard på telefon 29208746 eller pr. mail gbb@aarhus.dk

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 17. januar 2021

1. samtalerunde forventes afholdt den 22. januar 2021 – en eventuel anden samtalerunde vil blive afholdt i uge 4.Stillingen forventes tiltrådt 1. marts 2021, eller snarest muligt.
 

Om os:
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området består af en enhedsforvaltning og en række stabsfunktioner. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere.

Beskæftigelsesområdet er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.
Socialområdet er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge.
 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8220 Brabrand

 • Oprettet:

  2020-12-22

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret