Aarhus Kommune

(Udløbet) Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Børnecentret søger en Familieterapeut til ”TIDLIG INDSATS”

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Om stillingen:
Tidlig Indsats i Aarhus kommune, Langenæs Allé 18, 8000 Aarhus C søger en familieterapeut til Småbørnsstedet.
 
Småbørnsstedet søger Familieterapeut med relevant faglig grunduddannelse (pædagog, socialrådgiver eller lignende).  
 
Der er tale om en 37 timers stillinger med tiltrædelse snarest muligt.
 
Om Børnecentret:
Børnecentret, som huser i alt 270 medarbejdere, med opgaveløsning og projektsamarbejde på tværs af afdelinger, kalder på en fleksibel og nytænkende medarbejder med personlig dømmekraft og passende autoritet. For ledelse er noget vi skaber sammen. Alt hvad vi foretager os i Børnecenteret handler om at skabe merværdi for borgerne, og det er borgerne der afgør hvornår vi lykkes. Børnecenteret befinder sig derfor i en transformationsproces mod en mere distribueret og frisættende ledelsesform, som betyder at både ledere og medarbejdere arbejder med at ændre vaner og udvikle organisationen henimod at beslutninger træffes bedst af dem som er tættest på borgerne og af dem for hvem beslutningen måtte have konsekvenser. Derfor er vi optaget af at sætte tydelige retninger, rammer og rollefordeling, således, at man som medarbejder gives mandat og bemyndiges ind i et tydeligt råderum. 
  
Kort om indsatsen i Småbørnsstedet:
Småbørnsstedet er et dagbehandlingstilbud i Børnecentret, som tilbyder familiebehandling til udsatte børnefamilier med børn i alderen 1 til 3 år. Der tilbydes målrettet behandling til familier eller forældre, hvor der er bekymring barnets udvikling og sundhed. Problematikker som for eksempel udadreagerende børn, børn som ikke udviklingsmæssigt er alderssvarende, forældredannelse, parforholdsproblemer og traumer, som for eksempel senfølger fra opvækst med alkohol, psykisk sygdom eller overgreb.   
 
Målgruppen er familier, hvor der er tegn på relations-forstyrrelser eller anden begrundet bekymring for vanskeligheder i relationen, samspillet og interaktionen mellem forældrene og deres barn.
Ud over det specifikke tilknytningsarbejde i ”forælder-barn-relationen”, arbejdes der ud fra et helhedsorienteret syn og der tages hånd om vanskeligheder, der i øvrigt kan være i familien og som kan stå i vejen for udvikling og trivsel. Småbørnsstedet samarbejder med familien med udgangspunkt i deres behov, med det formål at behandlingen tilpasses den enkelte familie. I Småbørnsstedet
løses behandlingsopgaver, som er visiteret fra Familiecentret.
 
I Tidlig Indsats arbejdes der ud fra en systemteoretisk referenceramme, ud fra nyere udviklingsteorier, teorier om tilknytning og med fokus på udvikling af mentalisering. Således lægges der vægt på, at behandlingen gennemføres med et stærkt teoretisk og metodisk fokus.
Arbejdet foregår henholdsvis i familiens eget hjem og i Tidlig Indsats’ lokaler. Vi arbejder i makkerpar eller alene i behandlingsforløbene. 
  
Ønsker til vores nye kolleger:
 • Har relevant faglig grunduddannelse (pædagog, socialrådgiver eller lign.).
 • Behandlererfaring og evt. relevant efteruddannelse.
 • Viden om tilknytningsteori, små børns udvikling og småbørnsfamilier.
 • Kreativ i opgaveløsningen – kan bruge leg til at arbejde relationelt.
 • Metodebevidst med viden indenfor det psykiatriske felt/komplekse problemstillinger. 
 • Kan agere uhøjtideligt, sætte rammer og er i besiddelse af en vis mental robusthed.
 • Evner at arbejde professionelt i et felt, som fordrer personlig involvering.
 • At du kan engagere dig i at dokumentere resultater af de konkrete indsatser i familien.
 • At du har flair for at løse de administrative opgaver.
Vi kan tilbyde:
 • Et job i en spændende afdeling, med gode, sjove og engagerede kolleger.
 • Et job med en veldefineret opgavebeskrivelse, inden for et specialiseret område.
 • Et job, hvor der lægges stor vægt på høj faglighed og teoribaseret praksis.
 • Et erfarent team, hvor faglig sparring og supervision indgår som en naturlig del af arbejdet.
 • Et job, hvor der arbejdes med udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn med særlig vægt på ressourcer og relationers betydning.
 • Et job, hvor arbejdstiden tilrettelægges fleksibelt i forhold til familiernes behov.
 
Du vil blive del af et Børnecenter på 270 kollegaer med arbejdsopgaver på både dag- og døgnområdet, fra 0-18 år. I Børnecentret er vi i gang med at etablere et Videns- og Kompetenceudviklingscenter på tværs af afdelingerne. Vi er optaget af at udvikle vores organisation henimod, at man som medarbejder udvises stor tillid. Det betyder, at beslutningerne bedst træffes der, hvor man har størst indsigt i og ejerskab overfor, hvad der gavner og støtter familierne. Et job i Tidlig Indsats, er dermed også et job i Børnecentret som helhed. 
 
Arbejdstid:
Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.
Der må påregnes nogen fleksibilitet mht. arbejdstid, da opgaverne skal kunne løses, når familierne har fri.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
 
Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen i Småbørnsstedet kan fås ved henvendelse til familieterapeut, Inger Rasmussen tlf. 51 49 02 64 og familieterapeut Birgitte Riis på 41873826. Eller til afdelingsleder Gitte Bach på 4185 4901.  AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 17. januar 2021
Ansættelsessamtaler: Samtalen forventes afholdt 20. januar 2021
 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8000 Aarhus C

 • Oprettet:

  2020-12-21

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret