Aarhus Kommune

(Udløbet) Aarhus kommune, Socialforvaltningen, Børnecentret søger Familieterapeut ”TIDLIG INDSATS” VUGGESTEDET

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Om jobbet:
Vuggestedet i Aarhus Kommune, Langenæs Allé 18, 8000 Aarhus C søger familieterapeut med relevant faglig uddannelse (pædagog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, psykolog og lignende), med viden om spædbørn samt behandlingserfaring i arbejdet med tilknytning. Der er tale om en fastansættelse på 31 timer, med opstart snarest muligt.
Stillingen skal besættes med en person, som kan se sig selv i Vuggestedet og som i kortere og længere perioder har mulighed for at gå op i tid.
 
Om Børnecentret:
Børnecentret, som huser i alt 270 medarbejdere, med opgaveløsning og projektsamarbejde på tværs af afdelinger, kalder på en fleksibel og nytænkende medarbejder med personlig dømmekraft og passende autoritet. For ledelse er noget vi skaber sammen. Alt hvad vi foretager os i Børnecenteret handler om at skabe merværdi for borgerne, og det er borgerne der afgør hvornår vi lykkes. Børnecenteret befinder sig derfor i en transformationsproces mod en mere distribueret og frisættende ledelsesform, som betyder at både ledere og medarbejdere arbejder med at ændre vaner og udvikle organisationen henimod at beslutninger træffes bedst af dem som er tættest på borgerne og af dem for hvem beslutningen måtte have konsekvenser. Derfor er vi optaget af at sætte tydelige retninger, rammer og rollefordeling, således, at man som medarbejder gives mandat og bemyndiges ind i et tydeligt råderum.
  
Kort om indsatsen:
Vuggestedet er Århus kommunes forebyggende dagsbehandlingstilbud til gravide, nybagte forældre og forældre med børn op til 1 år. Der tilbydes målrettet behandling til familier, hvor der er bekymring for eller viser sig vanskeligheder i den tidlige relation og tilknytning mellem barn og forældre. Problematikker som for eksempel forældredannelse, urolige børn, efterfødselsreaktioner og parforholdsproblemer 
Familierne kan henvises i graviditeten eller i løbet af barnets første leveår. Familien kan henvises af sundhedsplejerske, jordemoder, barselsafdelingen, familierådgiver eller de kan selv henvende sig. 
Vuggestedet lægger vægt på, at begge forældre deltager aktivt i behandlingen både i graviditeten og med deres spædbarn. Vi samarbejder med familien med udgangspunkt i deres behov, med det formål at behandlingen tilpasses den enkelte.
Der arbejdes ud fra en systemteoretisk referenceramme, ud fra nyere udviklingsteorier, teorier om tilknytning og med fokus på mentalisering. Således lægges der vægt på, at behandlingen gennemføres med et stærkt teoretisk og metodisk fokus.
Arbejdet foregår henholdsvis i familiens eget hjem og i Vuggestedets lokaler. Vi arbejder i makkerpar eller alene i behandlingsforløbene.
Vuggestedet er en del af ”Tidlig Indsats”, som består af Vuggestedet og Småbørnsstedet.
 
En af de fremtidige indsatser i Vuggestedet, er en særlig udgave af Familieiværksætterne, hvor forældre mødes og får viden, øvelser og konkrete erfaringer med det kommende forældreskab.
 
Ønsker til dig:
 • Har relevant faglig grunduddannelse (pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lign.)
 • Er metodebevidst og har viden om spædbørn og børns udvikling
 • Har terapeutisk behandlingserfaring i forhold til familier med spædbørn
 • Evner at vise empati, nærvær og engagement
 • Kan agere uhøjtideligt, sætte rammer og er i besiddelse af en vis robusthed
 • Evner at arbejde professionelt i et felt som fordrer personlig involvering
 • At du kan engagere dig i at dokumentere resultater af de konkrete indsatser i familien.
 • At du har flair for at løse administrative opgaver
 
Vi kan tilbyde:
 • Et job med en veldefineret opgavebeskrivelse indenfor et specialiseret område.
 • Et erfarent team, hvor faglig sparring og supervision indgår som en naturlig del af arbejdet.
 • Et job, hvor der arbejdes med udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn med særlig vægt på ressourcer og relationers betydning.
 • Et job, hvor arbejdstiden tilrettelægges fleksibelt i forhold til familiernes behov.
 Arbejdstid:
Der må påregnes nogen fleksibilitet m.h.t. arbejdstid, da opgaverne også skal kunne løses, når familierne har fri.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
 
Hvis du vil vide mere:
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Teamkoordinator Ulla Rytter tlf.: 2952 5838, eller afdelingsleder Gitte Bach Jensen tlf.: 4185 4901.
 Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
Ugentligt timetal: 31 timer
 AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 17. januar 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag 22.01.2021
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8000 Aarhus C

 • Oprettet:

  2020-12-21

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Deltid

Del Link kopieret