Aarhus Kommune

(Udløbet) AC fuldmægtig til det Tværgående Sekretariat – Job & Virksomhedsservice i MSB

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
AC fuldmægtig til det Tværgående Sekretariat – Job & Virksomhedsservice i MSB.

Om jobbet

Til det Tværgående Sekretariat i driftsområdet Job & Virksomhedsservice søges en AC-fuldmægtig med interesse for offentlig forvaltning og ledelsesunderstøttelse i en politisk styret organisation med fokus på drift, udvikling og innovation.
Center for Akademikere & Professionsbachelorer og Center for Virksomhedsservice & Jobindsatser er en del af Driftsområdet Job & Virksomhedsservice - Jobcenter Aarhus, under Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB).
Centrene består af i alt ca. 200 medarbejdere der varetager den beskæftigelses- og virksomhedsrettede indsats for alle forsikrede ledige i Aarhus Kommune, samt de jobparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 år). Derudover varetages kommunens Virksomhedsservice, samt en række tværgående indsatser og funktioner på tværs i jobcenteret og Aarhus Kommune.

Centrene deler et tværgående sekretariat der laver drifts- og ledelsesunderstøttende opgaver til centercheferne og afdelingslederne. Som AC-fuldmægtig bliver du en del af et sekretariat, der er med til at understøtte centercheferne ift. ledelse og drift af området. I det daglige vil du således arbejde helt tæt på de to centerchefer i centrene, de seks afdelingsledere - samt de andre medarbejdere i sekretariatet.
Der er tale om en selvstændig krævende stilling, med mulighed for både udvikling og ansvar.

Din profil
Du har formentlig en samfundsvidenskabelig uddannelse (fx scient. pol. eller lign) og nogle års erfaring – eller er en ambitiøs og skarp nyuddannet.

Som AC fuldmægtig vil du skulle varetage en bred vifte af opgaver, herunder
 • Ledelsesbetjening af centerchefer og den øvrige ledelse, herunder sparring, mødeforberedelse mm.
 • Udarbejde notater, oplæg, indstillinger mm.
 • Bidrage til sekretariatsbetjening af tiltag, forslag og andre emner i relation til det politiske niveau.
 • Bistå til opgaveløsning inden for udvikling og kvalitetssikring af organisationens kerneopgave.
 • Indgå i udviklings- og innovationsopgaver i relation til beskæftigelsesrettede projekter i centrene – og på tværs mellem drift og stabe i organisationen.
 • Bidrage aktivt i planlægning og implementering af beskæftigelsesfremmende projekter og beslutninger
 • Udarbejde kvalitative og kvantitative undersøgelser, evalueringer, projektansøgninger mm.
 • Udforme og tilrettelægge analyser, sammenligninger og udviklingsopgaver.
 • Behandling af klagesager, aktindsigtsanmodninger og lignende
 • Understøtte løsningen af øvrige opgaver i sekretariatet i samarbejde med kolleger.
Personen:
Du er en engageret, troværdig og ansvarsbevidst person, som
 • har erfaring fra, og forståelse for, arbejdet i en politisk styret organisation
 • har et stærkt selvstændigt drive og stærke relationelle kompetencer
 • bevæger sig sikkert rundt i en stor kompliceret organisation, og troværdigt kan repræsentere ledelsens interesser – horisontalt som vertikalt.
 • har overblik og skarpe analytiske evner
 • er god til at formulere sig skriftligt og mundtligt
 • kan videreformidle kompliceret stof til andre på en letforståelig måde
 • er professionel, initiativrig og har evne til at definere og udvikle egne arbejdsopgave
 • Erfaring med, eller kendskab til beskæftigelsesområdets arbejds- og opgaveområder er en fordel.
Derfor skal du vælge os
Vi er en ’ung’ organisation med højt til loftet, mod til at udfordre, og tænke nyt.

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job i en organisation under stadig forandring, hvor din opgave bliver at understøtte centercheferne og de øvrige ledergrupper ift. at omsætte driftsmæssige, politiske, strategiske og organisatoriske mål.
Der er gode kollegiale rammer, fleksible arbejdsvilkår, et højt fagligt niveau med mange udfordringer og spændende arbejdsopgaver samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Vi prioriterer et godt og åbent beslutningsrum, hvor du vil få konkret indsigt og viden. For den ambitiøse person vil der være mulighed for mangeartede opgaver, med et stort selvstændigt ansvar.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til reglerne om ny løn – på gældende overenskomst (DJØF/AC)
Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer.

Der er tale om en fast stilling.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Centerchef Janus Hans Hedemann tlf. 51575072 eller pr. mail janhed@aarhus.dk
 
Ansøgningsfrist: 17. januar 2021
Ansættelsessamtaler: 1. samtalerunde forventes afholdt den 22. januar 2021 – en eventuel anden samtalerunde vil blive afholdt i uge 4.
Stillingen forventes tiltrådt 1. marts 2021, eller snarest muligt.
 
Om os
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området består af en enhedsforvaltning og en række stabsfunktioner. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere.

Beskæftigelsesområdet er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.
Socialområdet er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge.
 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8000 Aarhus C

 • Oprettet:

  2021-01-07

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret