Aarhus Kommune

(Udløbet) Bliv børnehaveklasseleder på Søndervangskolen

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

1 ledig bh. kl. lederstilling

Vi søger 1 ambitiøs, dygtig og kærlig børnehaveklasseleder med tiltrædelse pr. 1. august 2021.


Din profil:
Som bh. kl. leder på Søndervangskolen skal du være professionel og stærk på kerneydelsen – dvs. på små børns, læring, trivsel og udvikling. Du skal klart kunne skabe faglige resultater, kunne formidle dit stof, lede dagligdagen i børnehaveklassen, hvor du skal evne at motivere og opmuntre børnene til at lære mere og bidrage til, at de har det godt. Du skal kunne arbejde organiseret, målrettet og være ambitiøs – samt ikke mindst evne at kunne dokumentere effekten af dit arbejde. Vi forventer, at du som bh. kl. leder vil gå forrest i klasseværelset i forhold til fastholdelse og videreudvikling af en sund børnekultur mhp. at understøtte stærke og brede børnefællesskaber, hvor læring og trivsel står helt centralt og i tæt samarbejde med dine kolleger. Dette skal ske i form af den nærhed, som små mennesker har brug for i deres første møde med skolen. Børnehaveklassen udgør fundamentet for et godt og trygt skoleliv.

Ansøgere med erfaring og interesse fra arbejdet med yngre børn samt et kendskab til Dansk som Andetsprog vil blive foretrukket.    

Som bh. kl. leder skal du være nysgerrig og finde det interessant at indgå i et forpligtende teamfællesskab samt samarbejde med andre fagprofessioner. Som team skal I ville og evne at tage ansvaret for klassearbejdet, så elevernes faglige, sociale og personlige udvikling er omdrejningspunkt. Din opgave som bh. kl. leder bliver i samarbejde med dit team at lede de processer, der skal til, så Søndervangskolens vision, mission og værdigrundlag nås og opleves i hverdagen. Derfor skal du ville børn og kunne glæde dig over deres fremskridt i hverdagen. Som person skal du kunne holde hovedet koldt og hjertet varmt i en travl hverdag, hvor mangfoldighed, forskellighed og engagement er grundvilkår. Det betyder, at du skal være robust, have benene solidt placeret på jorden – også i stormvejr!

Som bh. kl. leder forventer vi, at du er uddannet pædagog og kan dække bredt i forhold til læring i 0. klasse samt indgå i arbejdet med at sikre den gode overgang fra det lokale dagtilbud og skolen. Samtidig skal du kunne dokumentere dine kompetencer i forhold til ovenstående.


Derfor skal du vælge os:
Søndervangskolen kan tilbyde dig en stilling som bh. kl. leder på én af Danmarks måske mest spændende folkeskoler. Det er en arbejdsplads med højt tempo, og med masser af livsnerve og puls. Med kvalitet, høj faglighed, fællesskab og trivsel når vi i fællesskab resultater til gavn for vores elever.

 Søndervangskolen har som den første skole i Aarhus Kommune en digital 1:1 strategi, hvor vi siden 2013 har arbejdet med at udvikle Læringsprogrammet: ”iPad & Technology 1:1”. Fra sommerferien 2019 udskiftede vi dog vores iPads til ChromeBooks til alle elever på 0.-9. kl., men strategien og tilgangen er den samme. Det er derfor vigtigt, at du ser potentialet i digitale læring- og undervisningsforløb og er klar til at indgå i et samarbejde, hvor den faglige udvikling, videndeling og fælles forberedelse står centralt. 

Derudover skal du være omstillingsparat og trives i en hverdag, som løbende bliver præget af skolens forskellige projekter og udviklingstiltag. Vi tror på, at indbydende fysiske rammer understøtter elevernes læring og udvikling, derfor har vi lagt store kræfter i at etablere nye og tidssvarende lærerarbejdspladser samt nyindrette læringsmiljøer for eleverne. Vi er alle stærkt optaget af, hvordan vi bedst deler viden i hverdagen og reflekterer og sparrer med hinanden om opgaven i udviklingen af stærke professionelle læringsfællesskaber. Samtidig er vi optaget af sundhedsfremmende initiativer for vores elever, dette ift. såvel kost og bevægelse og har en fast daglig madordning, hvor eleverne indgår på skift som en del af deres Madkundskabs-undervisning.

Det er spændende og udfordrende at være ansat på Søndervangskolen. Vi ønsker at skabe et stærkt, fagligt og innovativt læringsmiljø. Vi ønsker en skole, hvor stærke, brede fællesskaber er bærende, og hvor det kærligt og kontant forventes, at alle – såvel børn som voksne – bidrager med det, de hver især er bedst til.

Samtidig tilbyder vi en attraktiv arbejdsplads, hvor mangfoldighed, høj trivsel og social kapital er i højsædet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: fuld tid

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere:
Vil du vide mere om at være bh. kl. leder på Søndervangskolen, henvises til Indskolingsleder Søren Bloch på 2658 5144 eller via mail: blso@aarhus.dk


Ansøgning
For at ansøge skal du klikke på linket: ”Søg job”. Ansøgningsfristen er onsdag d. 12. maj 2021. Samtaler afholdes tirsdag d. 18. maj 2021 fra kl. 12:00 og fremefter.

Om os
Søndervangskolen er en moderne og aktiv folkeskole med et engageret udviklingsorienteret personale i spidsen for vores knap 400 børn fordelt på 0.-9. klassetrin fordelt på 23 forskellige nationaliteter. Vi arbejder alle ud fra skolens vision, mission og værdigrundlag, som kan ses på: www.soendervangskolen.dk

 

Søndervangskolen har været heldagsskole siden 2006, hvor der i løbet af skoledagen sker en vekselvirkning mellem fag-faglig undervisning og understøttende undervisning, der fremmer elevernes læring, trivsel og udvikling.  
 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret