Aarhus Kommune

Center For Botilbud og Bofællesskabet Kragelund søger 2 nye medarbejdere

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Har du lyst til at arbejde i et bofællesskab, hvor faglighed, fællesskab, engagement, håb og ligeværdighed går hånd i hånd? I et hus, hvor vi er særligt optagede af at understøtte beboerens ressourcer og udviklingsmuligheder og hvor vi hver dag tilstræber at skabe en attraktiv (sam)arbejdsplads for både beboere, medarbejdere, pårørende og andre samarbejdspartnere?

 • Bofællesskabet Kragelund søger 2 nye medarbejdere, der har lyst til at blive en del af et sted med en tilgang og kultur, der stræber efter at sætte et fagligt fokus på:
 • Borgerinddragelse - beboere inddrages og tager ansvar i beslutninger, både på individ- og gruppeniveau.
 • Frisættelse af den enkelte borgers ønsker, håb og drømme for fremtiden
 • Udvikling – tro på, at alle har potentiale for udvikling
 • Ligeværdighed - menneske til menneske relationer
 • Fællesmiljøet - en fælles samarbejdsramme for beboere og medarbejdere

 Om Bofællesskabet Kragelund

Bofællesskabet Kragelund er et socialpsykiatrisk bofællesskab, hvori der ydes støtte i henhold til Serviceloven § 85. Støtten ydes både på individ niveau og i fællesskabet. Vores speciale er arbejdet med mennesker som er ramt af deres sindslidelse, og som har brug for en socialfaglig indsats for at kunne opretholde et meningsfuldt liv. Målgruppen er overvejende borgere på 50 + med psykosociale vanskeligheder – de fleste med en skizofreni eller affektiv lidelse. Bofællesskabet er beliggende i Højbjerg og består udover fællesareal med køkken, opholdsrum og stue af 12 lejligheder, der hver er udstyret med eget køkken og bad.

På Bofællesskabet Kragelund tager vi udgangspunkt i det enkelte menneske og ønsker at samarbejde med borgeren om et individuelt recoveryorienteret forløb, hvor indsatsen ofte er centreret om, at yde støtte og vejledning til at udvikle og fastholde sociale færdigheder. Samtidig ydes en forebyggende indsats for at afværge eller mindske konsekvenser af eventuelle funktionstab. Vi arbejder med støtte til at etablere og fastholde borgers betydningsfulde netværk og støtte til, at den enkelte kan opretholde et meningsfuldt liv. Alt sammen ud fra en anerkendende og motiverende tilgang.

Medarbejdergruppen består af fem medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af sundheds-, pædagog- og socialfaglige medarbejdere, med en bred vifte af faglige og personlige kompetencer.  Organisationen har gennemgået en omorganisering sidste år, som har betydet en ny ramme for tilbuddet og medarbejdergruppen ’går’ lige nu en udviklingsproces som team i forhold til kerneopgaven. Denne proces med at etablere tilbuddet og opgaven på nye måder skal du kunne se dig selv værende en del af, som ny medarbejder i bofællesskabet.

Bofællesskabet Kragelund og Center for Botilbud søger 2 medarbejdere til faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse 1. juli eller snarest muligt og 1. august 2021. Vi søger medarbejdere med en socialpsykiatrisk faglig baggrund og motivation for samarbejdet med mennesker, der har en psykisk sårbarhed. Arbejdstiden udgør 37 timer pr. uge og er placeret på hverdage mellem kl. 08:00-22:00, men der vil lejlighedsvis være arbejdstider på weekend- og helligdage. Samtidig kan der forekomme alene arbejde.

Center for Botilbud består af 20 botilbud og bofællesskaber under servicelovens § 107, § 108 og § 85. Stillingen placeres som udgangspunkt i Bofællesskabet Kragelund, Kragelunds Allé 16, 8270 Højbjerg.

Din profil

Vi ønsker at du:

 • Trives med mangfoldighed og kan omgås mange forskellige personligheder
 • Er en rummelig, tolerant kollega med gode relationskompetencer, der kan se mening og styrke i et tværfagligt samarbejde, med plads til såvel personlige som faglige forskelligheder
 • Kan stå i forandringer og bidrage hjælpsomt til udvikling
 • Er stærk i din faglighed og spiller aktivt ind med den
 • Kan arbejde med det sundhedsfaglige perspektiv, da beboerne kan være udfordret med forskellige livsstilssygdomme og det derfor kræver en forebyggende indsats
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i tværfaglige- og sektorielle teams
 • Kan navigere i flere processer sideløbende
 • Kan arbejde systematisk med målsætning, opfølgning og dokumentation
 • Har forståelse for at være en del af en større, politisk styret organisation
 • Har psykiatrierfaring

Derfor skal du vælge os

Vi kan tilbyde:

 • En åben og refleksiv medarbejdergruppe, hvor fokus er på muligheder fremfor begrænsninger
 • En mulighed for at indgå i tæt samarbejde med borgere i rehabiliteringsforløb
 • En medarbejdergruppe med et stort engagement
 • En kultur i evig udvikling og forandring
 • Grundig introduktion
 • Faglig sparring, supervision og daglig refleksion

Kan du se dig selv i ovenstående og har du energi og mod til at arbejde i åbne fællesskaber med både kollegaer og beboere. Formår du tilstedeværelse i fællesskabet i en anerkendende og åben kommunikation, med en optagethed af hvad noget kan udvikle sig til. Og brænder du for psykosocialt rehabiliteringsarbejde, hvor du skal turde sætte dig selv personligt og fagligt i spil - så er du måske vores kommende kollega og medarbejder i bofællesskabet.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Ugentlig timetal: 37 timer

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

Leder Rikke Bjerregaard (4185 4967) eller Faglig Koordinator Michele Dideriksen (4185 6328)

Der vil være et informationsmøde om stillingerne mandag d. 17. maj kl. 16. Tilmelding skal ske til ovenstående.

Ansøgning:

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 25. maj 2021 kl. 23:59

Samtaler forventes afviklet 11. juni 2021.

Om os

Center for Botilbud består af 20 socialpsykiatriske botilbud under servicelovens §85, §107 og §108. De ansatte i Center for Botilbud har forskellige faglige baggrunde og er også uddannelsessted for flere uddannelsesretninger. Der er derfor også en forventning om, at alle ansatte i Center for Botilbud udover at bidrage til kerneopgaven også bidrager til at sikre et godt læringsmiljø for de studerende.
  
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret