Aarhus Kommune

BORGERCENTER VEST - Er du optaget af respekten for den enkelte borger og hvad der for dem er livskvalitet?

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Om jobbet:

Borgercenter Vest i Aarhus Kommune søger en visionær og handlekraftig leder til Bofællesskabet Vintervej, der sammen med den nuværende leder, skal udgøre det daglige ledelsesteam af bofællesskabet, hvor der bor 36 borgere. Borgercenter Vest er en del af driftsområdet Voksne, Job og Handicap i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Din primære opgave er, sammen med den anden afdelingsleder, at sikre den daglige ledelse af Bofællesskabet  Vintervej, der er et specialtilbud til ældre borgere med udviklingshæmning, der har vedvarende behov for støtte. Bofællesskabet giver også hjælp og støtte til beboere med udviklingshæmning og aldersbetingede sygdomme, såsom demens.

Den faglige tilgang er relationspædagogik (KRAP: kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende, pædagogik) og EDEN-principperne. Det betyder, at det er det gode hverdagsliv der gælder, og at man som medarbejder og leder griber øjeblikket sammen med beboeren. Som afdelingsleder får du medansvar for at understøtte og udvikle den pædagogiske faglighed og kerneopgave i et tæt samarbejde med din lederkollega og medarbejderstaben på Vintervej. Ledelsen på Vintervej skal stå i spidsen for at bevare og udvikle trivsel og arbejdsglæde - i Borgercenter Vest vægter vi et godt arbejdsmiljø.

På Vintervej arbejdes der med at imødegå ensomhed og adgang til fællesskaber for beboerne. Vi er kreative og gode til at skabe relationer til andre omkring os til gavn for beboerne. Vi samarbejder ex.med Røde Kors, den lokale Kirke.

Du vil indgå i et dynamisk lederteam i Borgercenter Vest, der består af 11 afdelingsledere og centerchefen, hvor lederudvikling, samarbejde og social kapital er i højsæde. Ud over dine primære ledelsesopgaver i bofællesskabet Vintervej, skal du derfor også være indstillet på at løse tværgående ledelsesopgaver i centret. Du kommer således til at stå i spidsen for hele den faglige kvalitet og udvikling af centrets pædagogiske tilbud sammen med dine lederkolleger.

 
Din profil:

 • Du har en solid lederfaring, gerne suppleret med lederuddannelse
 • Alle med en pædagogfaglig eller socialfaglig baggrund opfordres til at søge
 • Viden og erfaring fra det faglige område med borgere, som har brug for at blive mødt med individuelle og velovervejede løsninger
 • Du sætter fagligheden højt og vil stå i spidsen for at understøtte og videreudvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i KRAP, EDEN, ASK og neuropædagogik
 • Du er nærværende og synlig i dagligdagen
 • Du har interesse for de nære dagligdagsopgaver og kan samtidig sætte og kommunikere tydelige overordnede visioner og mål for det pædagogiske arbejde
 • Du er stabil og handlekraftig i forhold til de udfordringer og den omskiftelighed, der kan præge området - både for borgere og medarbejdere
 • Du kan understøtte kompetenceudvikling og sikre faglig sparring
 • Du har overblik, arbejder strategisk og struktureret og er skarp til at prioritere tid og opgaver i en travl hverdag
 • Du skal kunne ledelsesunderstøtte arbejdet med budget, arbejdsplanlægning og IT-systemer
 • Du er en teamplayer, stærk kulturudvikler og brænder for at stå i spidsen for et sundt og udviklende arbejdsmiljø i samarbejde med din lederkollega og medarbejdere

 

Derfor skal du vælge os:
Du bliver en del af et Borgercenter Vest, som er i vækst og udvikling, hvor du er med til at stå i spidsen for at videreudvikle en høj faglighed med et skarpt fokus på kompetenceudvikling.

Du bliver en del af et relativ nyt lederteam, hvor vi I højere grad end tidligere skal udvikle borgercenteret sammen.

Vi sætter en ære i at inddrage borgere, medarbejdere og det omgivende samfund, når vi skal udvikle nye indsatser og tilbud.

Du bliver en del af et spændende lederteam, hvor du kommer til at lede en tværfaglig medarbejdergruppe, der er fagligt dygtige og vilde med deres arbejde.

Vi vægter samarbejde højt og sætter pris på et godt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Vi er innovative og udvikler gerne nye løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgerens netværk.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerchef Bente Østrup Brøgger mail: benobr@aarhus.dk mobil: 41855436 eller afdelingsleder Lone Dith Saxild Christensen kontaktes på telefon 41856108 og lodic@aarhus.dk

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Kopi af eksamensbevis skal vedlægges.

Ansøgningsfrist: 30. maj 2021

Vi forventer, at samtaler finder sted den 3. juni og 8. juni 2021.

Om os
Borgercenter Vest er en del af Voksen Job og Handicap Aarhus Kommune. Vi er et center i vækst og udvikling, hvor du vil blive en del af et center med en høj faglighed og med et skarpt fokus på kompetenceudvikling. Vi sætter en ære i at inddrage borgere, medarbejdere og det omgivende samfund, når vi skal udvikle nye indsatser og tilbud.  

I Borgercenter Vest arbejder med udgangspunkt i et Fælles Fagligt Fundament der gælder for hele Voksen Job og Handicap. Det pædagogiske metodeafsæt er OCN, KRAP, ASK, Neuropædagogik og Åben Dialog. Derudover har vi i Borgercenter Vest ansvaret for specialet Autisme på tværs af Voksen Handicap. Vi vægter samarbejde højt og sætter pris på et godt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er innovative og tilbyder gerne nye og utraditionelle løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgerens netværk. 
 

  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret