Aarhus Kommune

Administrationsleder til det administrative fællesskab Skåde-Højbjerg

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Motiveres du af at sikre høj faglig kvalitet og effektivitet i den administrative og byggetekniske opgaveløsning for dagtilbud og skoler? Sammen med engagerede medarbejdere er dette din mulighed for at understøtte lokale ledere og bestyrelser i at kunne træffe de bedste beslutninger til gavn for børnene og de unge.
 
Om jobbet
Du skal stå i spidsen for det administrative og byggetekniske fællesskab Skåde-Højbjerg med 15 dygtige og engagerede medarbejdere, der arbejder selvstændigt med opgaveløsningen. Det administrative fællesskab understøtter Skåde-Højbjerg Dagtilbud, Skåde Skole og Kragelundskolen. Dialogen og samarbejdet har fokus på de gode løsninger. Samlet set har de tre lokale enheder et budget på ca. 160 mio. kr. AF Skåde-Højbjerg er fysisk placeret på områdets to skoler.

Som administrationsleder er en af dine vigtigste opgaver at sikre, at det administrative fællesskab som helhed leverer på et højt fagligt niveau og løbende forbedrer sine ydelser og services indenfor de primære arbejdsområder, som økonomi, løn- og personaleforhold, børne- og elevadministration, drift og vedligehold af bygninger samt kantinedrift (personaleledelse af kantinepersonale). Sammen med medarbejderne bidrager du til en effektiv udnyttelse af dagtilbuddets og skolernes ressourcer gennem procesoptimering, digitalisering, driftsstyring og kompetenceudvikling.

Børn og Unge har en høj grad af decentralisering. De lokale enheder (skoler, dag- og fritidstilbud) er bl.a. budgetansvarlige og understøttes i den direkte økonomistyring via de administrative fællesskaber. Som administrationsleder spiller du en nøglerolle i denne sammenhæng, da en af dine vigtigste roller er at agere rådgiver og sparringspartner for medarbejdere og lokale ledere.

Som administrationsleder refererer du til kontorchefen for de administrative fællesskaber. Du bliver en del af ledergruppen for de administrative fællesskaber, hvor du sammen med de 24 øvrige administrationsledere udgør et stærkt læringsfællesskab. Sammen finder, vælger og forpligter vi os på de bedste løsninger og en fælles retning sammen med de ledere og medarbejdere, som vi understøtter.

 
Det har du særligt fokus på
·         skabe overblik over og sikre det bedst mulige grundlag for styring af økonomien for dagtilbud og skoler – herunder udarbejdelse af budget, løbende økonomiopfølgning, regnskab m.v.

·         give sparring til ledere på områder som f.eks. personaleadministration, økonomi og ressourceanvendelse, byggetekniske spørgsmål samt at klæde dagtilbuds- og skoleledere på i forhold til bestyrelsesarbejde

·         sikre sammenhæng og kvalitet i opgaveløsningen via smidige og effektive processer

·         kunne være hands-on i specifikke opgaver i det omfang, det er nødvendigt

·         synlig og tilgængelig leder, som formår at give sparring til medarbejdere og sikre udvikling af kompetencer til gavn for den enkelte og fællesskabet

·         skabe rammer, der motiverer til at gøre en forskel og nå fælles mål

 
Om dig
Du er analytisk. Du har både blik for detaljen og ser helheder, samt demonstrerer overblik. Det ligger dig naturligt at skabe struktur i opgaveløsningen.

Du skaber tillid og relationer. Gennem dine stærke samarbejdsevner og relationelle kompetencer lytter, leder og samarbejder du – både ud, op og ned i organisationen

Du kommunikerer tydeligt. Du er en stærk formidler i både skrift og tale, som formår at skabe dialog og relationel koordinering til gavn for opgaverne

Du leder med overbevisning. Gennem tydelig rammesætning sikrer du høj faglig kvalitet og vedvarende fokus på et godt arbejdsmiljø.

  
Krav til stillingen
·      Solid erfaring med økonomistyring og formidling heraf.

·      Gerne erfaring med flere af de øvrige opgaveområder i det administrative fællesskab.

·      Stærke analytiske evner.

·      Du mestrer forandringsledelse og evner at arbejde på tværs i et 0-18 års perspektiv.

·      Det er en fordel, hvis du har ledelsesmæssig erfaring fra lignende stilling og/eller en relevant uddannelse.

 
Derfor skal du vælge os
De administrative fællesskaber er forankret centralt i forvaltningen Økonomi og Administration, Børn og Unge. Den nuværende organisering er en relativ ung del af organisationen. Som administrationsleder har du derfor rig mulighed for at udvikle dig og være med til at sætte dit præg på, hvilken retning de administrative fællesskaber bevæger sig de kommende år.

Du kommer også til at indgå i et stærkt og engageret ledelsesfællesskab, hvor viden- og erfaringsdeling på tværs er fundamentet for den fælles læring. Sammen arbejder vi henimod en endnu mere effektiv varetagelse af de administrative og byggetekniske opgaver, større ensartethed og udvikling i opgaveløsningen på tværs af de 26 administrative fællesskaber. Alt sammen for at sikre de bedst mulige økonomiske og fysiske rammer for de aarhusianske skoler, dag- og fritidstilbuds arbejde med byens børn og unge.
 
Sådan er du leder i Børn og Unge: 

Læs mere om Økonomi og Administration i Børn og Unge: Økonomi og Administration (aarhus.dk)

Stærkere læringsfællesskaber: https://detvigoer.aarhus.dk/staerkere-laeringsfaellesskaber/

Ledelse: https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ledelse/

Læs mere om stillingen https://aarhus.dk/media/55061/jk-adminleder.pdf

Løn og ansættelse 
Der er tale om en fast stilling på fuld tid. Lønnen fastlægges på baggrund af gældende overenskomst og forhåndsaftale. Lønnen i stillingen er aktuelt 580.000 kr. årligt + pension.

Vi håber, du kan starte den 1. juni 2021.

Ansøgning

Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den 18. april 2021. Den 19. april udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 21. april. Der vil blive brugt mentale færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå i uge 17. Anden samtalerunde afholdes den 29. april.

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 Hvis du vil vide mere
… er du velkommen til at kontakte kontorchef for de administrative fællesskaber Pia Bønning, tlf. 29 24 40 71. Efter påske kan du også kontakte administrationsleder Freddy Fisker, tlf. 41 85 70 31.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!
  
    
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

  
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret