Aarhus Kommune

(Udløbet) 2 familieplejekonsulenter til Familieplejen i Aarhus Kommune

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

2 familieplejekonsulenter til Familieplejen i Aarhus Kommune

Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling og et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere? Brænder du også for at gøre en forskel for anbragte børn og unge? – Så er Familieplejen i Aarhus Kommune måske noget for dig.

Vi søger to familieplejekonsulenter til Familieplejen. Der er tale om 2 faste stillinger med en arbejdstid på 37 timer ugentligt med tiltrædelse d. 1. juni 2021.

Om os
I Familieplejen er vi 16 familieplejekonsulenter, 4 anbringelseskonsulenter, 1 faglig koordinator og 1 leder. Vi har til huse på Grøndalsvej 1B, 8260 Viby J. Vi er netop i gang med at implementere en ny struktur i afdelingen, hvor vi tager udgangspunkt i 4 teams

 • Team Rekruttering og Match arbejder med rekruttering af nye pleje- og aflastningsfamilier samt etablering af match imellem barn/ung og plejefamilie.
 • Team Supervision Børnegruppe arbejder primært med vejledning og supervision af plejefamilier med børn i alderen 0-12 år.
 • Team Supervision Ungegruppe arbejder primært med vejledning og supervision af plejefamilier med større børn og unge fra 12-18 år samt unge i efterværn.
 • Team Anbringelseskonsulenter varetager matchning imellem børn/unge og institutioner og opholdssteder samt løbende kvalitetssikring af anbringelserne.

Ud over at indgå i et af ovenstående team har konsulenterne forskellige tværgående opgaver i afdelingen. Det kunne være i forhold til TSOP-undervisning af plejefamilier, arbejdsgrupper i forhold til aflastning, netværksfamilier m.m.

Den ene ledige stilling er placeret i Team Supervision Børnegruppe og den anden i Team Supervision Ungegruppe.

Om jobbet

Familieplejekonsulenternes kerneopgaver er at skabe det gode match imellem barnet eller den unge og pleje- eller aflastningsfamilie samt at understøtte og varetage opgaven med det anbragte barn eller ung. Dette sker via supervision og vejledning af plejefamilierne og løbende sparring og undervisning af grupper af plejefamilier. 

Der skal forventes en del tjenstlig kørsel, hvorfor kørekort er et krav, og egen bil er en fordel. Der kan forekomme arbejde uden for normal arbejdstid.

Stillingernes arbejdsområde

 • Vejledning og supervision af plejefamilier
 • Matchning til aflastning og døgnplejefamilier
 • Undersøgelse og godkendelse af netværks-, aflastnings- og plejefamilier.
 • Konsulentfunktion i forhold til samarbejdspartnere
 • Undervisningsforløb for plejefamilier

I de to opslåede stillinger er vi særligt på udkig efter følgende kompetencer:

 • Erfaring i at arbejde med vejledning og supervision, og lyst til at indgå i udviklingen af en fælles faglig praksis.
 • Erfaring med anbringelse af børn og unge i plejefamilie, og/eller evnen til at støtte plejefamilierne i at arbejde med udfordrede større børn og unge.
 • Lyst og mod på at arbejde udviklingsorienteret
 • Lyst og energi til at indgå i undervisningsforløb af vores plejefamilier.

 Vi forventer, at du:

 • Har grunduddannelse som socialrådgiver/-formidler/pædagog samt evt. relevant efteruddannelse
 • Har erfaring med at yde vejledning og supervision
 • Har administrativ flair og it-kundskaber samt gode formuleringsevner
 • Har kendskab til den sociale lovgivning og det professionelle samarbejde omkring et anbragt barn
 • Har gode samarbejdsevner og nemt ved at begå dig med mange forskellige samarbejdspartnere
 • Tager medansvar for egen læring og kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Trives i en hverdag med mange komplekse problemstillinger
 • Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres med afsæt i mentalisering
 • Er ressourceorienteret, omstillingsparat og har faglig og personlig robusthed

Vi tilbyder:

 • Verdens bedste job!
 • En alsidig og spændende hverdag inden for et fagligt interessant område
 • En arbejdsplads med højt til loftet og plads til humor og forskellighed
 • En arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer
 • Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste kolleger med et højt fagligt niveau og store ambitioner for vores kerneopgaver
 • Et afvekslende, komplekst og kreativt arbejde i samspil med mange samarbejdspartnere
 • Gode muligheder for faglig udvikling ind i Familieplejens kerneopgaver
 • Ekstern supervision

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK/SL.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jes Barsøe på telefon 4185 8464.

Ansøgning
Vi glæder os til at læse din ansøgning om, hvorfor du ønsker ansættelse hos os.

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen mandag d. 12. april 2021. Samtaler forventes afholdt mandag d. 19. april 2021. Forventet tiltrædelse d. 1. juni 2021.

Mere om os

Familieplejen er en del af Aarhus Kommunes Familiecenter, der har myndighedsansvaret for kommunens indsatser for børn og unge, der har behov for særlig støtte og håndterer både sager på udsatte-området og handicapområdet for familier med børn fra 0-15(18) år.

Familiecentret er en del af driftsområdet Børn, Familier og Fællesskaber (BFF), som ud over Familiecentret består af Børnecentret og Center for Specialiserede Børnetilbud. Vi arbejder tæt sammen inden for driftsområdet for at styrke arbejdet til gavn for børnene og deres familier. Det betyder, at vi prioriterer, udvikler og investerer i faglige initiativer, der sætter barnet først samt understøtter og sikrer børns mulighed for at indgå i læringskontekster og giver adgang til understøttende og meningsfulde fællesskaber. Vi skal understøtte, at alle børn trives og lærer så meget, som de kan og udvise mod til at gå nye veje, både i og uden for organisationen med udgangspunkt i kerneopgaven. Organisatorisk er driftsområdet Børn, Familier, og Fællesskaber placeret i Magistratsafdelingen for fstrafle Forhold og Beskæftigelse.

Om MSB
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) er netop i gang med en større omorganisering, hvor formålet er at styrke sammenhængen i indsatser for de borgere vi er i kontakt med. MSB er med sin nye organisering blevet en enhedsforvaltningen, dette med et ønske om ét samlet MSB – Borgerens MSB. Med Borgernes MSB har vi som organisation lagt fundamentet for en samlet forvaltning. Det har vi gjort, fordi borgerne skal opleve, at de mødes med den samme tilgang, uanset hvilket center – eller hvilke centre – i MSB, de får hjælp fra. Fundamentet består af fem grundsten, som sammenfatter essensen af grundfortællingen om Borgernes MSB:

 • Vi understøtter det gode liv for borgerne
 • Vi skaber sammenhæng for borgerne
 • Vi koordinerer for borgerne
 • Vi samarbejder om og med borgerne
 • Vi skaber resultater gennem ledelse


 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret