S/I FGU Midt- og Østsjælland

Dansk-, engelsk- og PASE-lærer med stærke relationskompetencer søges

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Til vores FGU-skole i Køge søger vi en engageret og relationsstærk lærer, der har undervisningskompetence i dansk og engelsk samt PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære). Du skal være dygtig til at skabe trygge, stabile læringsrum, og du skal have lyst til at tage aktiv del i udviklingen af institutionens undervisningspraksis. Som underviser hos os kommer du til at varetage almenundervisningen af vores elever på både den almene grunduddannelse (AGU) og produktionsgrunduddannelsen (PGU) og samarbejde tæt med skolens øvrige lærerstab om at udvikle nye praksisnære undervisningsforløb. Der er tale om en deltidsstilling på 30 timer ugentligt.  

Tag del i et unikt læringsmiljø

FGU Midt- og Østsjælland er en uddannelsesinstitution, der d. 1. august 2019 slog dørene op til den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Vi søger en medarbejder, som har lyst til at være med til at videreudvikle et uddannelsestilbud, der fortsat er meget nyt, med de muligheder det giver for at sætte sit præg og få indflydelse. Vi har arbejdet med at udvikle et pædagogisk didaktisk grundlag bestående af 4 pejlemærker kombineret med løfter om undervisernes adfærd over for eleverne. Grundlag og løfter skal i 2021 omsættes til handling og adfærd i forbindelse med arbejdet med at skabe en fælles kultur på vejen mod en professionsidentitet som FGU-lærer. Med en stilling hos os bliver du en del af et stærkt fagligt fællesskab af almenlærere, faglærere og vejledere, der har det fælles mål at skabe de bedste rammer for den enkelte elevs potentiale, trivsel og læring. Undervisningen, som er tværfaglig og praktisk orienteret, foregår i klasselokaler, i arbejdsfællesskaber, på værksteder og som noget nyt via fjernundervisning. Målet for undervisningen er at udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer og støtte overgangen til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Fagkombination

Vi søger en uddannet lærer med undervisningskompetence i dansk og engelsk på niveauerne: Introducerende, G, E og D. Ydermere ønsker vi, at ansøgeren kan undervise i PASE.

Vær opmærksom på, at vi også søger en almenlærer fuld tid med undervisningskompetence i matematik og naturfag. Se stillingsopslaget her

Find de samlede fagbilag og læreplaner her

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

  • har en læreruddannelse
  • har pædagogisk erfaring fra sammenlignelige uddannelsesinstitutioner
  • kan undervise i ovenstående fagkombinationer
  • vil undervise på alle niveauerne på AGU og PGU, hvilket vil sige ”introducerende”, G, E og D

Almenundervisning i FGU er helt særlig

Opgaven som almenlærer kræver især, at du motiveres af at udvikle en ny undervisningsform og skabe et læringsrum, der forbereder den unge til at tage næste skridt mod videre uddannelse eller arbejdsliv. Det er vigtigt, at du som almenlærer har blik for at samarbejde med faglærerne med udgangspunkt i at udvikle elevens læring gennem helhedsundervisning. Du skal evne at tænke nyt, kreativt og innovativt i arbejdet med at udvikle undervisningsforløb. Du skal tænke tværfagligt og med blik for kollegernes fagligheder og styrker. Endelig er det helt afgørende, at du er stærk på at skabe relationer til eleverne, og at du ser det som din opgave at styrke den enkelte elevs progression. Hos os arbejder vi hele tiden med vores elevers trivsel, og vi har løbende samtaler med dem for at støtte dem i deres faglige, personlige og sociale udvikling.

Personlige kompetencer

Vores elever er ml. 16-25 år og kommer med vidt forskellige baggrunde. Du skal derfor have lyst til og gerne erfaring med at undervise en mangfoldighed af unge med både faglig, etnisk, social og personlig forskellighed. Som underviser er du åben over for at afprøve differentierede og fleksible undervisningsformer, og du har interesse for at arbejde med motivation og udvikling af nye didaktiske tilgange til undervisning. Du skal kunne udvise et pædagogisk overskud over for eleverne også i en travl hverdag og evne at møde eleverne lige der, hvor de er på dagen. Du skal også være en god og ansvarsbevidst kollega, der løfter dine opgaver med høj grad af professionalisme og bidrager positivt til en kultur, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok.

Vi tilbyder:

  • en ugentlig arbejdstid på 30 timer
  • mulighed for at sætte dit præg på en ny uddannelsesform og institution
  • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
  • et stærkt fagligt fællesskab af både almenlærere, faglærere og vejledere
  • tæt tværfagligt samarbejde med ledelse og gode kollegaer

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn aftales på basis af overenskomst med relevant faglig organisation samt på basis af din baggrund og erfaring.

Din ansøgning skal sendes på mail med vedhæftning af CV og eksamenspapirer til vores hovedmailadresse: kontakt@fgu4you.dk. Skriv ”Dansk-, engelsk- og PASE-lærer Køge” i emnefeltet.  

Hovedarbejdssted: FGU-Skolen i Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge
Arbejdstid: 30 timer ugentligt

Ansøgningsfristen er fredag den 7. maj 2021 kl. 12. Vi holder løbende samtaler og ønsker stillingen besat hurtigst muligt. Har du ikke hørt fra os inden udgangen af maj måned, kan du regne med, at stillingen er besat til anden side. Vi takker på forhånd for din interesse.

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Anders Bøhm, som stillingen også refererer til på mail: ab@fgu4you.dk eller telefon: 60 57 98 45.

Du kan læse mere om FGU Midt- og Østsjælland på vores hjemmeside: www.fgu4you.dk

Du kan læse mere om den forberedende grunduddannelse på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside     

FGU Midt- og Østsjælland opfatter forskellighed som en styrke og opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold.

FGU Midt- og Østsjælland er en uddannelsesinstitution med skoler i Køge, Ringsted og Faxe. Vores formål er at løfte uddannelsesniveauet i kommunerne Køge, Ringsted, Faxe, Stevns og Sorø for alle unge under 25 år. Vi forventer 355 årselever og 55 medarbejdere.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret