Campus Bornholm

Campus Bornholm søger medarbejdere til skolens løn- og økonomiafdeling

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Vi søger 2 medarbejdere til skolens løn- og bogholderiteam til varetagelse af løn- og personaleadministration samt regnskabsopgaver. Stillingsindholdet i de respektive stillinger vil blive fastlagt alt afhængig af ansøgernes profiler, og det ses gerne, at der er kandidater, der har grundlag for at varetage opgaver indenfor både regnskabsopgaver og løn- og personaleadministration. Vi vil i videst muligt omfang modellere stillingerne med henblik på at sætte dine kompetencer i spil – vi har nemlig stort fokus på at bruge dine kompetencer, der hvor du er bedst.

Opgaver indenfor løn- og personaleadministration

Skolens lønteam varetager en række opgaver inden for lønbehandling samt det personale-administrative område, f.eks. ansættelseskontrakter, barsel, ferie, arbejdstid, sygefravær og fratræden. Arbejdsdagene er til tider hektiske, og der er mange opgaver i luften.

Dine opgaver vil primært bestå af:

 • Lønkørsler og lønkontrol
 • Håndtering af diverse HR-opgaver
 • Administration og support ifm. tidsregistreringssystem
 • Vedligeholde stamdata og personalearkiv
 • Opgaver ved årsregnskab i samarbejde med resten af teamet
 • Vejledning af ledere og medarbejdere i hele organisationen ifm. diverse overenskomstspørgsmål og lønspørgsmål
 • Ledelsesafrapportering og udførelse af ad hoc rapporter og analyser efter behov

Vi er ved at implementere et nyt tidsregistreringssystem for en stor del af skolens ansatte, og du vil få en vigtig rolle med at sikre en god og effektiv udrulning og anvendelse af dette tidsregistreringssystem. Vi er ligeledes ved at strukturere og digitalisere skolens personalearkiv, og her kræves initiativ og indsats for at sikre, at arkivet struktureres, så at det er GDPR-sikret, relevant og søgbart.

Opgaver i regnskabsafdeling

Skolens regnskabsafdeling varetager opgaver indenfor tilskudsadministration, bogføring af debitor og kreditor, anlæg, afstemninger, udarbejdelse af budgetter, budgetopfølgning og projekt/årsregnskaber. Du bliver en del af et erfarent team med supplerende kompetencer.

Dine opgaver vil primært bestå af:

 • Kreditor- og debitorstyring
 • Anlæg
 • Afstemninger
 • Indrapportering til det offentlige, eksempelvis moms, censorbank
 • Administration af lejemål
 • Måneds- og årsafslutning i samarbejde med resten af teamet samt udarbejdelse af materiale i forbindelse med revision

Vi påtænker at skifte vores blanketflowsystem, og du vil derfor få en vigtig rolle som medskaber af nye arbejdsgange i forhold til de forskellige blanketflows.

Vi tilbyder
To spændende stillinger med frihed under ansvar i en dynamisk organisation blandt erfarne kollegaer, der arbejder godt sammen og holder humøret højt. Du bliver en del af en dynamisk arbejdsplads i det nye campusbyggeri, og du får kontaktflader til mange forskellige faggrupper og mennesker på tværs af Campus Bornholms uddannelser. Der er i stillingen gode muligheder for faglig og personlig udvikling, ligesom der er mulighed for selv at præge stillingens indhold, og vi opfordrer til, at du gør din indflydelse på dit arbejdsområde gældende øjeblikkeligt. Du kommer til at indgå i skolens løn- og bogholderiteam med reference til skolens ressourcechef. 

Dine kompetencer
Som person er du struktureret, initiativrig og ansvarsbevidst. Desuden er du nysgerrig og fleksibel i forhold til både eksisterende og nye opgaver. Du har et godt overblik og en høj arbejdskapacitet. Du sætter en ære i at overholde deadlines og sikre valid rapportering til tiden. Du er positiv, imødekommende, hjælpsom og proaktiv i din opgaveløsning, og du er vant til selvstændigt at tage hånd om dine opgaver samtidig med, at du trives med at samarbejde med dine kollegaer og gerne giver en hånd med, der hvor der er brug for det.

Vi forestiller os, at du er / har: 

 • En økonomisk uddannelse, uddannelse indenfor HR eller lignende
 • Nogle års erfaring med opgaver indenfor regnskab og / eller løn- og personale
 • Gode digitale kompetencer og interesse for digitale løsninger
 • Rutineret bruger af Officepakken, herunder Excel.
 • En analytisk og struktureret tilgang til opgaver
 • Interesse for at lære nyt, videndele og udvikle nye måder at løse opgaverne på
 • Er positiv og udadvendt

Vi arbejder i statens systemer og kendskab til disse (Navision Stat, Statens Lønsystem, HR-løn) vil være en stor fordel.

Vi arbejder med Statens LDV og Statens Business Intelligence-løsning, og vi forventer, at du er indstillet på at tage ejerskab til disse værktøjer i dit daglige arbejde og anvende disse systemer til at analysere data og skabe rettidig, valid og letforståelig ledelsesafrapportering, der kan skabe værdi for skolens ledelsesbeslutninger.

Vi arbejder desuden med en generel LEAN-tilgang til opgaverne og arbejder fortløbende på at forenkle, kvalitetssikre, digitalisere og effektivisere vores arbejdsgange, og vi forventer, at du tager medejerskab for den fortløbende procesoptimering. Stillingerne er på 37 timer om ugen. Løn- ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Har du spørgsmål til stillingerne er du meget velkommen til at kontakte ressourcechef Signe Saabye Ottosen på tlf. 60121803 eller email: sso@cabh.dk

Ansøgning via skolens hjemmeside:

https://campusbornholm.dk/om-campus-bornholm/jobansogning/

Ansøgningsfrist er den 25. maj 2021 kl. 12.00. Ansættelsesstart: Snarest muligt.
 

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler torsdag den 27. maj og fredag den 28. maj 2021.

Om Campus Bornholm

Campus Bornholm er Bornholms største uddannelsesinstitution. Skolen udbyder erhvervsuddannelser, gymnasialeuddannelser samt voksen- og efteruddannelser. Campus Bornholm er unik i Danmark. Ingen anden ungdomsuddannelsesinstitution favner så bredt og tilbyder så bred en vifte af uddannelser – i samme organisation og på samme adresse.

Er du tilflytter?

Bornholm har en aktiv tilflytterstrategi, og regionskommens tilflytterguides tilbyder information, råd, vejledning og hjælp, hvis man overvejer at flytte til Bornholm. Se med på www.flyttilbornholm.dk

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret