ODENSE KOMMUNE

(Udløbet) ACT-Casemanagere til hjemløseindsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger to casemanagere til vores ACT-team:
 • 1 casemanager med mellemlang socialfaglig uddannelse. 37 timer ugentlig.
 • 1 casemanager med mellemlang sundhedsfaglig uddannelse. 30 timer ugentlig.
Der er tale om projektstillinger til besættelse 1. marts 2021 eller snarest derefter. Vi er tildelt puljemidler i perioden 2021 – 2023. Projektet forventes pt. afsluttet med udgangen af 2023. Begge stillinger er med fleksibel arbejdstid.

Om os
Boligsocial 2 er en del af Jobrehabilitering 2 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og har kontor på Tolderlundsvej 2. Afdelingen består af støtte-kontaktpersoner (SEL §99), sociale viceværter, udsatteambassadør, satellitkontor og boligformidlingen. Hovedtilgangen i indsatsen tager afsæt i Housing First. Vi har en bred samarbejdsflade med boligforeninger, politi, sagsbehandlere, naboer, pårørende, sundhedsvæsenet og flere andre. 

Om jobbet
Ifm. budgetforliget 2020 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen besluttet at implemen-tere støttemetoden Assertive Community Treatment (ACT). ACT er en evidensbaseret metode, som skal sikre en tæt koordinering i indsatsen over for de mest kaotiske borgere og dermed forebygge og forhindre hjemløshed blandt denne målgruppe. Derfor søger vi to casemanagere med to forskellige faglige baggrunde til at koordinere om en fælles plan med borgeren, behandlingscenter, psykiatri, egen læge, jobrådgiver, etc. I vores ACT-indsats vil kernen være, at de to casemanagere udgør et team med en myndigheds-sagsbehandler på det sociale område. Derudover skal der etableres et fast samarbejds-forum med andre relevante aktører. Arbejdet er funderet i Servicelovens §85 med stærkt fokus på §141 handleplanen.

Som ACT-Casemanager skal du yde helhedsorienteret støtte til de mest udsatte hjemløse borgere, som ofte har svært ved at give udtryk for egne behov, samt modtage hjælp i det etablerede system. Borgerne har udover hjemløshed store udfordringer med psykisk sygdom og misbrug. De vil ikke umiddelbart være kendte i det etablerede behandlings-system eller vil have særdeles svært ved at fastholde en kontakt dertil. 

Casemanagerens opgave er at samarbejde med borgeren ift. til en handleplan, der laves med udgangspunkt i borgerens aktuelle behov. På længere sigt er målsætningen for indsat-sen at skabe basis for et selvstændigt liv med den nødvendige og relevante hjælp fra sam-fundet, samt at støtte borgeren i at komme tættere på en afklaring ift. arbejdsmarkedet.

Arbejdet vil foregå i borgerens eget hjem eller andre steder, hvor borgeren opholder sig.
Opgaverne som casemanager er alsidige. Det kan være lige fra akutte problemstillinger, som kræver handling her og nu, til det længerevarende koordinerede forløb, hvor case-manageren vil være den gennemgående nøgleperson. Der vil være støtte i borgerens hjem, ledsagelse, etc. Der vil også være administrative opgaver i form af dokumentation, ansøgning om diverse ydelser og tilskud, samt boligansøgninger og lignende.

Om dig
Vi søger en kollega, der kan byde ind med følgende kvalifikationer og kompetencer:
 • En mellemlang socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse
 • Lyst til og erfaring med at samarbejde med mennesker med svære sindslidelser og misbrug – og samtidig i hjemløshed
 • Stærke kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt
 • Stærke samarbejdsevner – både internt i kommunen og eksternt
 • Gode kontaktetableringsevner – både til borgere og samarbejdspartnere
 • Gennemslagskraft og robusthed – både fagligt og personligt
 • Særdeles struktureret tilgang til arbejdet
 • Evne til at prioritere i det daglige arbejde og hasteopgaver
 • Engagement, lyst og vilje til at gøre en forskel
Bliv en del af en spændende arbejdsplads i konstant udvikling  
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, der har høje ambitioner om at være på forkant med nye løsninger på det sociale område. Derudover kan vi tilbyde:  
 • Mulighed for tværfagligt samarbejde og netværk
 • Et bredt fagligt fællesskab, supervision og engagerede kolleger
 • En forvaltning i konstant udvikling
 • Stor kontaktflade med borgere, frivillige, samarbejdspartnere og øvrigt netværk
 • Sigte på evidensbaseret praksis. Vi har stort fokus på Housing First
Vi har et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.

Løn og ansættelsesforhold   
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede.

Vil du vide mere?
For yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Boligsocial 2, Jacob Ludvigsen på 40 23 04 61. Du kan læse mere om Odense Kommune på www.odense.dk

Det praktiske   
Ansøgningsfristen er den 20. januar, 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 4.
Du bedes i overskriften på din ansøgning anføre, hvilken af de to stillinger du søger.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  5000 Odense C

 • Oprettet:

  2021-01-07

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-20
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret