ODENSE KOMMUNE

Autoriserede psykologer til Børnehus Syd i Esbjerg

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for eller, hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

Børnehus Syd i Esbjerg søger autoriserede psykologer til en fast stilling og til et barselsvikariat. Stillingerne, som ønskes besat pr. 1. august 2021, er på 32-37 timer om ugen, og du bedes i din ansøgning angive hvilket timetal, du ønsker.

Om jobbet
Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.

Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært:
 • via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at undersøge barnets oplevelser, samt udrede og vurdere barnets belastningsgrad og støtte-/behandlingsbehov relateret til overgrebet/overgrebene. Endvidere at udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere. Dette som led i kommunens børnefaglige § 50 undersøgelse
 • at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner
 • at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse
Endvidere er dine opgaver i et vist omfang:
 • sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner
Vi kan tilbyde dig
 • en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling
 • et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, hvor vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen
 • mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialviden inden for feltet
 • opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision
 • en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen
 • en arbejdsplads, som vægter monofaglig sparring højt
 • et arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor et uhøjtideligt arbejdsmiljø, humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres
 • at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen
 • en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet
Om dig
Vi forventer af dig, at du:
 • er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder – gerne indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem
 • har viden om -og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb
 • er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere
 • har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent
 • fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge
 • formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk
 • er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag
 • bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil
 • har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt
Om Børnehus Syd
Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.

Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi er hver dag opmærksom på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.

Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering, konsulentbistand, og i nogen omfang behandlingsopgaver. Børnehus Syd har til huse i Odense, Esbjerg og Aabenraa, og det er til vores hus i Esbjerg vi søger autoriserede psykologer.

Læs mere om Børnehus Syd på De Danske Børnehuses hjemmeside

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og DP.

Vil du vide mere?
Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på dkka@odense.dk, 29104553, afdelingsleder Janni Salskov på jasal@odense.dk, 40290236, eller psykolog Thomas Iversen på thvi@odense.dk, 30694504.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 10. juni 2021. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. juni 2021.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret