Frederiksberg Sogn

Daglig leder

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Frederiksberg Sogn søger daglig leder 

Frederiksberg Sogn søger en daglig leder til kirkekontoret, da vores kordegn gennem de seneste seks år har fået nyt job. Det er en attraktiv stilling i et stort og aktivt sogn. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Din baggrund kan være kordegn suppleret med Folkekirkens lederuddannelse eller anden lederuddannelse. Du skal kunne varetage personregistrering sammen med sognets anden kordegn. Du bliver leder for én kordegn, en kirke- kulturmedarbejder, en kommunikationsmedarbejder, to kirketjenere, tre organister, en korleder, en babysalmesangsunderviser og en vicevært. Ledelser udøves i tæt samarbejde med et aktivt menighedsråd og kontaktpersonen.

Som person er du tydelig og synlig, med stor empati, som giver plads til medarbejderne der er organiseret i velfungerende teams. Du giver plads, sparring og ros, men kan også skære igennem og samle trådene når det er behovet. Du har en analytisk og professionel tilgang til opgaverne. 

Du kan forvente opbakning og konstruktivt samarbejde med kontaktpersonen og resten af menighedsrådet.

 

Blandt dine opgaver er:

 • Daglig ledelse af kirkens personale
 • Regnskab og andre administrative opgaver i samarbejde med LAM
 • Betjening af kirkekontoret
 • Personregistrering
 • Kalenderplanlægning i churchdesk
 • Sekretær for menighedsrådet
 • 8-10 kirkelige tjenester på årsbasis
 • Medvirke i en omstrukturering af kirkekontoret

 

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har ledelseserfaring og gerne uddannelse
 • Kan ”lede” frivillige på en tillidsfuld måde
 • Kan varetage personregistrering
 • Er ansvarsbevidst, imødekommende og fleksibel
 • Har gode samarbejdsevner og er en udpræget holdspiller
 • Erfaren bruger af churchdesk, Bransoft, DAP’en m.v.

 

Frederiksberg Sogn

Frederiksberg Sogn har 16.468 indbyggere. Det er et travlt sogn, med mange aktiviteter. Vi er ét sogn med to kirker, Frederiksberg Kirke ved Frederiksberg Runddel og Frederiksberg Slotskirke. Sognet har ikke egen kirkegaard. Kirkerne betjenes af seks aktive og innovative præster. Sognet har et omfattende sogneliv hvor der er tilknyttet mange frivillige. Vores menighedshus på Pile Allé 3 er rammen om mange aktiviteter.

 

 

Ansættelsesvilkår

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales inden for intervallet 346.709 kr. – 433.387 kr. (nutidskroner) med fikspunkt på 361.155 kr. (nutidskroner). OK-tillæg 826 kr. pr. år (nutidskroner). Hertil kommer et rådighedstillæg på 34.278 kroner (Nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 2 stk. 3 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Som led i ansættelsen skal du have adgang til ministerialbogen, og skal forud have bestået uddannelse i personregistrering.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og indhentet børneattest (med fornyelse). Ansættelse vil ske med en prøvetid på tre måneder. Ansættelsesmyndighed er Frederiksberg Sogn (9181) og arbejdsstedet er Pile Allé 3.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Steen Leffers på telefon 22207628 eller kontaktperson Kim Røssell på telefon 40791664.

Ansøgning sendes til 9181fortrolig@sogn.dk som én samlet pdf-fil.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret