2 medarbejdere til Økonomienheden | JobDanmark
Slots- og Kulturstyrelsen

(Udløbet) 2 medarbejdere til Økonomienheden

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du lyst til at udvikle dig med statslig økonomistyring? Og synes du, det kunne være spændende at have medansvar for en økonomi, der favner alt fra kongelige slotte, kunst, museer, biblioteker og fredede bygninger til corona-ordninger for kulturlivet?

Slots- og Kulturstyrelsens økonomi er på omkring 7 mia. kroner, og vi søger to kolleger, der brænder for økonomi- og budgetstyring i en politisk kontekst, og har mod på at løfte opgaven sammen med resten af Slots- og Kulturstyrelsens økonomienhed.

Der er tale om to stillinger: en fast og en midlertidig.

Om jobbet
Begge stillingerne omfatter primært bevillingsstyring, budgetlægning og -opfølgning samt controlling for en række af styrelsens mange tilskudsbevillinger. Opgaverne vil kunne udvikle sig undervejs, men vil i høj grad have følgende som omdrejningspunkt:

 • Løbende udgifts- og budgetopfølgning
 • Bidrag til finanslovsforslag, grundbudget og rammeudmeldinger
 • Håndtere bevillings- og hjemmelsmæssige problemstillinger
 • Servicere styrelsens enheder
 • I tæt samarbejde med dine kollegaer planlægge og udføre større opgaver samt deltage i løbende udviklingsaktiviteter, som løbende skal forbedre enhedens processer
Uanset om du bliver fast eller midlertidigt ansat, vil jobbet give dig indblik i en utroligt spændende og kompleks økonomi i en tid, hvor kravene til bevillings- og økonomistyring konstant bliver skærpet.

Vi tilbyder
Du bliver en del af Slots- og Kulturstyrelsen økonomienhed, som består af 17 dygtige og dedikerede medarbejdere. Vores hverdag er præget af store og små udfordringer og i perioder højt tempo. Vi lægger stor vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med respekt for den enkeltes input, og vi prioriterer generelt socialt sammenhold og en god balance mellem arbejdsliv og fritid.

Enheden har ansvaret for at forvalte økonomien gennem bevillingsstyring, budgetlægning og -opfølgning, regnskab og controlling på de respektive drifts-, tilskuds- og anlægsbevillinger. Vi leverer bidrag til udarbejdelsen af finansloven, udarbejder årsrapport og har et tæt samarbejde med de øvrige enheder i Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturministeriets departement.

Vi arbejder målrettet på at fastholde og udvikle vores resultater inden for god økonomistyring for at sikre, at samfundet får maksimalt udbytte af de midler, der prioriteres til dansk kultur.

Om dig
Du har en relevant akademisk baggrund (fx. cand.polit., cand.oecon, cand.merc., cand.scient.pol). Du har interesse for styring i statsligt regi, som du kan have et par års erfaring indenfor, men du kan også være nyuddannet med en lyst til at erobre kompetencer på dette område. Desuden lægger vi vægt på, at du

 • Er analytisk skarp, har sund økonomisk forståelse og har flair for tal
 • Er rutineret excel-bruger og selvstændigt kan bearbejde datasæt
 • Kan formidle komplicerede problemstillinger kort og præcist både i skrift og tale – til departement såvel som ift. kolleger i fagenhederne
 • Har en god systemforståelse og kan sætte dig ind i samspillet mellem business intelligence, regnskabssystemer o.l.
 • Er god til at få overblik over processer, overholde deadlines og sikre fremdrift i dine opgaver
 • Har gode samarbejdsevner og kan videndele med dine kolleger, også når vi arbejder hjemmefra
 • Er parat til at sætte dig ind i nye ting og levere resultater af høj kvalitet i tæt samarbejde med dine kollegaer i økonomienheden og resten af Slots- og Kulturstyrelsen fra dag 1
Opgaveporteføljen kan ændre sig, idet vi løbende justerer opgave- og ressourceallokeringen efter behov.

Alt efter dine kompetencer og faglige interesser finder vi ud af, hvilken stilling, der passer bedst til dig.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling som fuldmægtig og en midlertidig stilling som fuldmægtig, der løber til den 31. december 2021. Begge stillinger er fuldtidsstillinger. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne. Stillingerne ønskes besat 1. juni.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelse under ansættelsen.

Information og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte økonomichef Inger Borup på 5136 3468, chefkonsulent Martin Fjeldrad på 4139 3942 eller chefkonsulent Dorthe Skyum Hansen på 4139 3964.

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest søndag d. 11. april. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde samtaler den 15.-16. april med henblik på ansættelse 1. juni. Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret