Vendsyssel Friskole

GENOPSLAG: Pædagog med ledelsesansvar

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

GENOPSLAG: Vi søger pædagog med ledelsesansvar i Vendsyssel NaturUnivers - Børnehuset

Vi vil være et børnehus ud over det sædvanlige! Vores ambition er at skabe glade, nysgerrige børn med mod på livet og et stort selvværd, som hviler i sig selv og har troen på, at de kan!

Vi er i skrivende stund fusioneret med Vendsyssel Friskole, og er nu én samlet institution ved navn Vendsyssel NaturUnivers – Friskole & Børnehus.

 • Er du en erfaren pædagog, eller har pædagogisk uddannelse - med eller uden ledelseserfaring? Har du mod på at tage næste skridt, og se dig selv være med til at forme vores fælles NaturUnivers?
 • Er du glad for naturen, og har mod på at føre Børnehuset videre med naturen for øje i dagligdagen?
 • Er du frisk på at skabe et enestående tilbud med afsæt i vores fantastiske natur omkring skole og børnehus?

Børnehusets børn er ude en stor del af året, og med et styrket fokus på at skabe en naturprofil sammen med skolen som ét hus, er der nok at tage fat på for dig som leder. Vi vil bl.a. tilstræbe at børnene lærer at færdes i og få kendskab til naturen samt lærer at respektere dyre og planteliv.

Vendsyssel Børnehus er en del af Vendsyssel NaturUnivers, og er et privat dagtilbud med børnehave og vuggestue i Hjørring Kommune, placeret i Mosbjerg. Vi er i dag 5 pædagoger (leder inkluderet). Hos os kender alle hinanden – både voksne og børn, og det er samtidig en af vores store styrke – det nære fællesskab. Foruden børnehuset ville du også skulle administrere skolens SFO i samarbejde med skoleleder. Opgaven løser vi i fællesskab.

Vores værdier og menneskesyn udspringer af et solidarisk og demokratisk livssyn, hvor alle behandler hinanden med anerkendelse og respekt, og hvor man giver hinanden plads til at være individer. Vi møder barnet der, hvor det er, og sammen med barnet går vi et skridt videre i ukendt retning. Dermed er vores mål at bidrage til selvudvikling og selvværd hos det enkelte barn. I vores Børnehus lykkes alle børn!

Pædagogisk engagement

Du skal arbejde sammen med en herlig personalegruppe, som har et tæt samarbejde og en god dynamik. Samarbejde er meget vigtigt – både blandt personalet men også mellem personale og forældregruppe. Din nærmeste leder vil være skolens leder, som du går godt i spænd med.

Den styrkede læreplan er udarbejdet, og du bliver drivkraften for implementeringen i hverdagen. Nærhed og indlevelse i børnehøjde er det centrale omdrejningspunkt for arbejdet med børnene i Vendsyssel Børnehus. Du skal kunne planlægge, udføre og evaluere pædagogiske forløb med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og de pædagogiske værdier i børnehaven.

Administration, drift og samarbejde

Udover arbejdet med børnene vil du have en række administrative opgaver, herunder budgetansvar (inkl. ansvar for prioritering og koordinering af indvendigt vedligehold), planlægning, personale- og forældresamtaler, ventelistehåndtering mv. Økonomi og administration sker i samarbejde med skolens forretningsfører og bestyrelsen.

Arbejdet vil være fordelt således, at 10-12 timer anvendes på kontoret ugentligt, mens resten af tiden bruges på det pædagogiske arbejde med børnene. Skolen har over det sidste år arbejdet med en vision, som er illustreret på nedenstående tegning. Skolen har i år 2020 fået fondsmidler fra Nordea- og ENV fonden til at opføre Klatrepark og junglebane for de små, med henblik på at udfordre børnene motorisk, og i et større perspektiv at knytte samfundet tættere sammen. Her vil dine indspark, ideer og handlinger også komme i spil, da vi sammen skal lave det bedste tilbud i Hjørring Kommune.

Personlig profil, løn og ansættelse

Som menneske søger vi en som:

 • Er uddannet pædagog, og er dygtig til sit håndværk
 • Klar til at tage et større ansvar på sig
 • Tør at være leder – tør at stå ved sine holdninger
 • Er omsorgsfuld overfor børn, forældre og personale
 • Har integritet
 • Har det godt med en uformel omgangstone
 • Har humor
 • Bliver motiveret af stillingens indhold – især når du læser naturprofilen i den.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse efter aftale.

Lønnen følger overenskomsten med BUPL. Du kan læse mere om vores Børnehus på www.vendsysselfri.dk  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Casper Voldstedlund på 31243986 eller skolens leder Mads Vejen på telefon 51946451.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til skoleleder for en fremvisning, og en uformel snak hvis det er muligt.

Ansøgningen sendes til skoleleder@vendsysselfri.dk                                                                                                 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er d. 14. maj 2021.

 

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret