Sundhedsdatastyrelsen

Cyber Risk Manager i afdelingen for Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Interesserer du dig for beredskabscyberrobusthed i samfundets kritiske sektorer og det internationale og nationale samarbejde omkring trusler, sårbarheder og risici? Så er en af Danmarks mest fagligt udfordrende og spændende stillinger blevet ledig!

Om Cyber- og Informationssikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen er en væsentlig aktør i det danske sundhedsvæsen, som hver dag behandler store mængder personfølsomme data til patientbehandling, forskning, klagesagsbehandling, tilsyn, kvalitetssikring og meget mere. Vores afdeling Cyber- og Informationssikkerhed (CIA) har til opgave at styrke indsatsen for at sikre, at disse oplysninger bliver beskyttet bedst muligt.

Vi varetager samtidig funktionen som decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) i forhold til cyber- og informationssikkerhedsstrategien på sundhedsområdet. Dette indebærer, at vi sammen med sundhedssektorens aktører udmønter sektorens strategi for cyber- og informationssikkerhed

Læs her om sundhedssektorens strategi for cyber-og informationssikkerhed: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed/cyberstrategi

Din hverdag hos os
Du skal bidrage til løsning af den faglige udfordring, der er i at drive et nationalt sektor cyberberedskab og til en hver tid have overblik over sundhedssektorens samlede risikobillede ud fra både offentlige og klassificerede informationer fra nationale og internationale kilder. Gennem beredskabsøvelser, løbende sårbarhedsvurderinger, dine udarbejdede trusselskataloger og risikovurderinger, skal du være i stand til vide, hvor det er vigtigst at sætte ind, hvis sektoren kommer under cyberangreb.

Du vil sammen med teamlederen for DCIS være indsatsleder, der skal understøtte sektoren under et samlet cyberberedskab. Du skal indgå i en 24/7 beredskabsvagt, der koordinerer eventuelle beredskaber for sektoren.

Ud over arbejdet med risikostyring og beredskab på sektorniveau skal du arbejde med sårbarhedsvurderinger, trusler og risikovurderinger på sundhedsministeriets område.

Helt specifikt er du ansvarlig for:

 • risikovurderinger af informationsaktiver i sundhedsministeriets koncern
 • kontinuerligt at sikre management af koncernens Risikoregistret
 • indsamling af data fra sektoren og udarbejde årlig risikovurdering for sundhedssektoren
 • løbende at udarbejde og forbedre risikostyringsprocessen for sektoren og koncernen
 • ledelsesrapportering inden for risikostyring.
Herudover skal du:

 • udarbejde trussels- og sårbarheds overblik for sundhedssektoren
 • sikre kontinuerligt overblik over trusler og sårbarheder.
Og endelig skal du være:

 • ansvarlig for løbende at forbedre og lære i beredskabsprocessen i Sundhedsministeriet
 • ansvarlig for det nationale cyberberedskab for sundhedssektoren
 • indsatsleder i cyberberedskab i sundhedssektoren
 • ansvarlig for afholdelses af cyberberedskabsøvelser for sundhedssektoren
 • ansvarlig for at indgå og repræsenterer sundhedssektoren i nationale og internationale beredskab- og hændelses håndtering
 • indgå i 24/7 cyberberedskabsvagt og løbende øge robustheden i kommunikationskæderne til dette beredskab.
Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en relevant akademisk uddannelse. Du fungerer godt i en travl og tværfaglig hverdag, hvor akutte og ikke-planlagte opgaver ofte må prioriteres over andre arbejdsopgaver. Evnen til at arbejde selvstændigt er afgørende. Vi forventer, at du brænder for dit fag og har lyst til at være med til at udvikle og styrke sektoren og gøre en forskel på nationalt plan.

Herudover forventer vi, at du har:

 • Kendskab til og erfaring med cybersikkerhed og risikostyring
 • Interesse for og erfaring med informationssikkerhed
 • Kendskab til og erfaring med beredskabsfagligt arbejde
 • Gode samarbejdsevner
 • Gode formuleringsevner, mundtligt og især skriftligt – og du skal kunne lide at formidle
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra sundhedsvæsenet eller fra anden offentlig myndighed.

Vi tilbyder
Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø vedrørende informationssikkerhed, cybersikkerhed og compliance. Du vil få spændende arbejdsopgaver, og kan være med til at sætte dit præg på udviklingen med informationssikkerhedsarbejdet. Du vil blive en del af en afdeling på 12-14 medarbejdere og du bliver en del af et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer.

Der vil være mulighed for relevant videreuddannelse, evt. certificering.

Vi er en fleksibel arbejdsplads med 37 timers arbejdsuge.

Om ansættelsen
Ansættelse sker i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til afdelingschef Søren Bank Greenfield på sbgr@sundhedsdata.dk (primært) eller tlf. 3268 9141.

Du kan læse mere om, hvad vi laver på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22-24.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret