ODDER KOMMUNE

Bo & Beskæftigelse søger 2 hjemmevejledere til Åhusene

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Bo & Beskæftigelse søger 2 hjemmevejledere til Åhusene pr. 01.07.21

Bo og Beskæftigelse er Odder kommunes samlede tilbud til borgere med psykiske handicaps, og omfatter som helhed fem boenheder, ét aktivitetscenter, og én café.

Visionen for Bo og Beskæftigelse er; at understøtte det gode liv med fokus på værdierne: et godt sted at bo, gæste og arbejde, og hvor fællesskaber, aktiviteter, begejstring, oplevelser og samskabelse er fundamentet i hverdagen.

Åhusene yder botilbud efter almenboliglovens §105, og socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Den primære målgruppe er udviklingshæmmede borgere over 18 år med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for støtte i eget hjem.

Tilbud i Åhusene gives typisk til borgere, som har behov for længerevarende og omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, støtte til fortsat udvikling, pleje og omsorg. Ved hjælp af et individuelt udviklingsforløb, at vil blive i stand til at klare en tilværelse i et mindre indgribende tilbud. Der kan både være tale om borgere, der er i stand til aktivt at være deltagende i udførelsen af opgaven, og borgere hvis behov for støtte er af kompenserende karakter.

I Åhusene er der medarbejderdækning alle hverdage i tidsrummet 7:30 – 22:00, og i weekender fra 8:00 til 22:00. Arbejdstiden planlægges således i dette tidsrum med varierende vagter. Du skal forvente gennemsnitligt 2 aftenvagter om ugen og weekendvagt hver 3. weekend.

Vi søger 2 fuldtids-hjemmevejledere med en socialfaglig uddannelsesprofil, der med fokus på Bo & Beskæftigelses værdier, er klar til at indgå i et dynamisk team af fagligt velfunderede kollegaer.

Vi forventer, at du:

 • er socialfagligt uddannet - pædagog, socialrådgiver el. lign.
 • kan motivere, begejstre, guide og skabe mening i forhold til den enkelte borgeres ønsker og behov
 • kommunikerer anerkendende, og er nærværende og lyttende i dialog og samspil
 • er fortrolig med it, og kan håndtere mail- og fagsystemer
 • kan arbejde målrettet ud fra borgernes individuelle indsatsplaner
 • kan dokumentere og formidle borgerens progressioner i forbindelse med opfølgninger til visiterende myndigheder
 • samarbejder på tværs – både internt og eksternt
 • ser det aktive medborgerskab som udgangspunktet for borgere og medarbejdere
 • bidrager aktivt til bevarelse af vores gode arbejdsmiljø
Vi tilbyder en arbejdsplads:

 • hvor fleksibilitet, kreativitet og omstillingsparathed er indgangen til en levende og resultatorienteret arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
 • hvor vi arbejder i et gensidigt anerkendende og fagligt fællesskab 
 • hvor du skal have et skarpt blik for, hvordan du tager medansvar for tryghed og stabilitet i hverdagen for såvel borgere som kolleger
 • der er fyldt med energi og godt humør, når du møder på arbejde
I Bo & Beskæftigelsen arbejder vi ud fra Odder Kommunes vedtagende strategi for det specialiserede område, som kan læses under nedenstående link. 

https://odder.dk/media/9118/strategi_specialiserede_socialomraae_odder_kommune.pdf 

Henvendelse kan ske til: 

Afdelingsleder Lotte Bundgaard Lambek

Mail lotte.lambek@odder.dk

Tlf. 29 65 52 24Ansøgningsfrist: 14.05.21 kl. 12:00.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt 21.05.21.

Løn: efter gældende overenskomst.

Ansøgningen skal sendes elektronisk.Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8300 Odder

 • Oprettet:

  2021-04-22

 • Ansøgningsfrist:

  2021-05-14
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret