Kommuneqarfik Sermersooq

Aldersintegreret institution Pingaeqqad i Tasiilaq søger 2 barne- og socialmedhjælpere

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Kommuneqarfik Sermersooq / Institutionsafdeling

Aldersintegreret Institution Pingajeqqad er normeret til 88 børn som er fordelt 40 børnehavebørn til 3- 6 årige og 48 vuggestuebørn til 0 til 2 årige, med henholdsvis 2 børnehavestuer og 4 vuggestue stuer. Personalenormeringen er på 22. 

Institutionerne har åben mandag til fredag fra kl. 7.00 til 17.00 

Vi forventer, at du er:

  • Uddannet socialhjælper / barnehjælper eller tilsvarende
  • Er nærværende og rollemodel overfor børn
  • At du er vågen overfor enkelte børns behov
  • At du er ærlig og åben
  • Samarbejdsvillig overfor forældre, kolleger og børn
  • At du som ansat er åben overfor udvikling og er engageret og er villig til at dele
  • At du er loyal overfor den principiel lov og har viljen til at udvikle børn

Vi tilbyder:

  • Igennem god ledelse, mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
  • Igennem god ledelse, mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
  • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske arbejde

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til aldersintegreret institutionsleder Naja A. Kilime, telefon: 36 78 48, e-mail: naam@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 238/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 20. Maj 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos:
Fg. leder Naja Amagtangneq Kilime
Telefon: +299 367748
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret