Kommuneqarfik Sermersooq

(Udløbet) Afdeling for Børn og Familie søger Ungerådgiver

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Børn og Familie

Kommuneqarfik Sermersooq søger en Ungerådgiver til Ungecenterets behandlingsafdeling i Nuuk.  Behandlingsafdelingen er en dagtilbud for børn og unge i alder 6 – 14 år som har været udsat for alvorlige traumatiske oplevelser og har behov for hjælp til at bearbejde disse oplevelser til at kunne komme videre i livet.  

Stillingens indhold:
Som ungerådgiver har du medansvar for barnets trivsel, behandling og udvikling. Du skal derfor varetage forskelligartet opgaver, herunder:

 • Medansvar for planlægning af arbejdet og pædagogiske aktiviteter i overensstemmelse med det enkelte barns behandlingsplan og i samarbejde med børn-psykoterapeuten. 
 • Ansvar for almindelige daglige aktiviteter ind i og ud af huset.
 • Deltage i personalemøder og møder med sagsbehandler, skolen og andre samarbejdspartner.
 • Lektiehjælp.
 • Udarbejde statusrapport og evaluering.
 • Planlæge og deltage i kolonier, projekter, mv.

Vi forestiller os at:

 • Du har erfaring i arbejdet med børn og unge der har udfordringer og har det svært.
 • Du har gennemført relevante uddannelser eller kurser, pædagoguddannet foretrækkes.   
 • Du har kendskab til børn der har været udsat for omsorgssvigt eller andre traumer.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er stabil, sportiv, robust, aktivt og venlig.
 • Kan beholde et godt humør, også i en krævende og udfordrende hverdag.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.
 • Er villig og dygtig til at arbejdet i tværfaglig team.
 • Udviser fleksibilitet og bidrager aktivt i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner til at arbejde fokuseret og struktureret.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar, samt mulighed for at videreuddanne sig gennem relevante kurser. Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Dobbeltsporede ansøgere (grl/dk) og ansøger med kørekort foretrækkes. Stillingen er en fuldtidsstilling.     Der vil blive indhentet både straffeattest og børneattest. Du kan finde flere oplysninger om os på: www.sermersooq.gl 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 209/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist: 07. Maj 2021
Tiltrædelse: 1. juni 2021 eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos:
Cecilie Jeremiassen
Telefon: +299 366929
Mobil: +299 274112
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Printvenlig version  
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  Nuuk

 • Oprettet:

  -

 • Ansøgningsfrist:

  2021-05-07
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret