Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger ny institutleder til Institut for Virksomhedsledelse | JobDanmark
Aarhus Universitet

Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger ny institutleder til Institut for Virksomhedsledelse

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Aarhus BSS er en førende business school og et af fakulteterne ved Aarhus Universitet
Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forsknings- og uddannelsesområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle den nære relation mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er i top 100 på flere ranglister, og Aarhus BSS har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.

Med ca. 13.000 dagstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 250 ph.d.-studerende og godt 600 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for både business og samfundsvidenskab.

Institut for Virksomhedsledelse er et af fakultetets seks institutter
På Institut for Virksomhedsledelse forskes, undervises og formidles der i marketing og organisation med et stærkt internationalt fokus. Instituttet beskæftiger omkring 160 videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende samt en række deltidsansatte undervisere. Institut for Virksomhedsledelse er en international arbejdsplads med mere end 17 forskellige nationaliteter, der arbejder og forsker sammen. Instituttet vægter kommunikation med erhvervslivet, de politiske beslutningstagere og samfundet i en bredere forstand højt, og medarbejderne ved instituttet er derudover i tæt kontakt med industrien og forskere i ind- og udland.

Læs mere om Aarhus BSS her og om instituttet her.

Opgaver og ansvar
Som institutleder er dit ansvarsområde, efter bemyndigelse fra rektor og dekan, at varetage instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og er med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning, forskning, talentudvikling og videnudveksling.

Sammen med dekanen, prodekanerne, fakultetets øvrige institutledere samt administrationschefen indgår du i fakultetsledelsesteamet, der har ansvaret for den strategiske ledelse af Aarhus BSS, herunder implementering af fakultetets strategi.

Du har selvstændigt budgetansvar samt ansvar for udarbejdelse af handlingsplaner for instituttets aktiviteter inden for rammerne af fakultetets strategi, hvor der er et særligt fokus på at styrke kvaliteten af både forskningsbaseret undervisning og forskningsresultater og –publikationer samt på øget internationalisering og rekruttering af de bedste talenter og forskere, såvel nationalt som internationalt.

Kvalifikationer og kompetencer
Vi forventer, at du har stærke faglige kompetencer, herunder at du har undervisningserfaring samt er en fagligt og anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for instituttets fagområder.
Vi forventer tillige, at du har væsentlig international indsigt, dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer, forsknings- og uddannelsespolitik og til talentudvikling samt god indsigt i nationale og internationale samfundsforhold.

Du har ledelseserfaring fra universitetssektoren, herunder faglig ledelse og/eller personaleledelse og gerne kendskab til udvikling af sektoren på såvel nationalt som internationalt niveau.

Det er afgørende, at du har gode ledelses- og samarbejdsevner, er i stand til at begå dig i et internationalt orienteret universitetsmiljø og har vilje og evne til – sammen med fakultetsledelsen – at gå forrest og udstikke mål og rammer for uddannelse, forskning og videnudveksling samt internationalisering på såvel instituttet som på fakultetet.

Du har gode strategiske kompetencer og kan agere efter samfundets fremtidige behov inden for forskning og uddannelse, talentudvikling og videnudveksling, herunder inddrage aftagerpaneler og erhvervslivet i øvrigt i forhold til fortsat udvikling af uddannelserne.

Du er samtidig engageret og visionær og er i stand til gennem synlig og motiverende ledelse at styrke instituttets position som en førende og attraktiv arbejdsplads på internationalt niveau.

Det er et krav, at ikke-dansktalende inden for en kortere periode tilegner sig de fornødne danskkundskaber.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse er på overenskomstvilkår og sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC, herunder cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne.
Ansættelsen er tidsbegrænset og sker i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten.

Åremålsperioden er for en periode på tre år med mulighed for forlængelse i op til tre år.

Den samlede løn forventes at være i alt ca. kr. 1.000.000 årligt inkl. tillæg og pension. Der kan indgås aftale om videnskabelig tilbagegangsstilling.

Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Thomas Pallesen på tlf.nr.: +45 20 37 39 32 eller pr. mail pallesen@au.dk

For at sikre faglig og ledelsesmæssig legitimitet er der nedsat en rådgivningsgruppe på instituttet, som rådgiver dekanen forud for ansættelsen, jf. Aarhus Universitets vedtægter § 39, stk. 5.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at være i uge 22.

Kandidater, der efterfølgende går videre til 2. samtalerunde, forventes at deltage i en ledervurdering ved et eksternt konsulentfirma.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, cv, eksamensbeviser, undervisningsportefølje og publikationsliste uploades online senest den 5. maj 2021.

Tiltrædelse
Forventet tiltrædelse pr. 1. august 2021 eller snarest herefter.

Ansættelsessted
Tjenestestedet er Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Frist: 5. maj 2021

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret