Adjunkturer og lektorater i økonomi og erhvervsøkonomi | JobDanmark
Aarhus Universitet

Adjunkturer og lektorater i økonomi og erhvervsøkonomi

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, søger adjunkter og lektorer i økonomi og erhvervsøkonomi.

Et adjunktur er en treårig tidsbegrænset stilling, mens et lektorat er en permanent stilling. Stillingerne er til besættelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale.

Jobbeskrivelse
Vi søger højtkvalificerede ansøgere, der kan styrke vores forskningsprofil. Vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet, og det er derfor altafgørende, at ansøger forsker inden for områder, der er relevante for moderne virksomheder. Ansøgere, hvis forskning baserer sig på samarbejder med virksomheder, vil blive foretrukket. De succesfulde ansøgere vil blive en del af AIROD-forskningssektionen.

Ansøger forventes at undervise og vejlede studerende på bachelor- og kandidatniveau, nærmere bestemt på uddannelserne cand.merc. i International Business Development og bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA – samt evt. HD i mindre omfang. Lektorer forventes ligeledes at vejlede Ph.d.-studerende. Derudover forventes det, at ansøgeren kan undervise i et eller flere af følgende fag: Økonomistyring, Mikroøkonomi, Makroøkonomi, Finansiering, Eksternt årsregnskab og Erhvervsøkonomi. Undervisningen vil primært foregå på dansk, men kan også forekomme på engelsk.

Dine kvalifikationer
Ansættelse som adjunkt forudsætter relevante videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.
Ansættelse som lektor forudsætter en stærk akademisk baggrund som adjunkt eller tilsvarende. Derudover skal lektor-kandidaten opfylde følgende:
 • Have publiceret i højtrangerende internationale tidsskrifter (som angivet på den danske BFI-liste).
 • Have betydelig erfaring med undervisning inden for emner, der er relevante for BTECH’s uddannelser.
 • Have formuleret en klar og ambitiøs forskningsstrategi.
 • Være betydeligt engageret i det internationale akademiske miljø i kombination med en plan for og en forpligtigelse til, at dette engagement fremadrettet bidrager til instituttets dynamiske arbejdsmiljø.
 • Være i stand til at dele viden med det omkringliggende samfund samt prioritere dialog og samarbejde med praktikere.
 • Have erfaring med at undervise studerende, så de opnår relevante kompetencer og en evne til at reflektere kritisk over relevante problemstillinger.
 • Være i stand til at tiltrække eksterne midler.

Ansøgere opfordres til at vedlægge deres forskningsportefølje samt beskrive, hvordan deres forskning relaterer sig til virksomheder og det omkringliggende samfund. Beskrivelsen kan for eksempel indeholde en oversigt over konkrete projekter, samarbejder, formidlingsaktiviteter mv.

Hvem er vi?
BTECH ligger i det forretningsorienterede og iværksættervenlige Herning. Instituttet fokuserer på business, IT og ingeniørområdet og har et stærkt fokus på virksomhedssamarbejder. Hvert år er mere end 500 studerende involveret i projekter med omkring 250 virksomheder, der omfatter både SMV’er og førende globale virksomheder. Vores studentervæksthus Business Factory starter 15 nye virksomheder hvert år.

Besøg vores hjemmeside for mere information: http://btech.au.dk/.

Kontakt
Yderligere information om stillingen kan fås ved at kontakte professor René Chester Goduscheit, tlf.: +45 26350699, e-mail: goduscheit@btech.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
 • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
 • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
 • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes ved ansøgning til adjunkturet, mens op til 5 publikationer kan medsendes ved ansøgning til lektoratet. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
 • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Frist
3. maj 2021

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret