3-årig postdoc inden for emnet ”Forhandling af vidensfelter i samtidskunstinstitutionen” | JobDanmark
Aarhus Universitet

(Udløbet) 3-årig postdoc inden for emnet ”Forhandling af vidensfelter i samtidskunstinstitutionen”

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet søger en postdoc inden for emnet ”Forhandling af vidensfelter i samtidskunstinstitutionen”.

Postdoc-stillingen er finansieret af Ny Carlsbergfondet i samarbejde med Kunsthal Aarhus og Aarhus Universitet.

Der er tale om en tre-årig postdoc-stilling med en arbejdstid på 37 timer/uge.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2021 eller snarest herefter.

Institut for Kommunikation og Kultur støtter mangfoldighed på arbejdspladsen, og opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

Projektet
Forhandling af vidensfelter i samtidskunstinstitutionen
Samtidskunstinstitutionen er i dag mødested for en lang række vidensfelter. Dels gennem kunstneriske praksisser, som inkorporerer andre vidensfelter og -former (teknologiske, videnskabelige, håndværksmæssige, esoteriske etc.), og dels gennem udstillinger og programmer, som opererer på tværs af vidensfelter for at adressere samtidens og samtidskunstens problemstillinger. Det kommer bl.a. til udtryk i interdisciplinære projekter, i sammenstillingen af kunstværker og artefakter i udstillinger samt gennem indtoget af dans og performance i udstillingsrummet. ”The Educational Turn” har ydermere intensiveret forekomsten af ”public programming” i form af screenings, foredrag, workshops, publikationer osv., der i udpræget grad involverer andre vidensfelter. Med andre ord: hvad der kurateres i samtidskunstinstitutionen har forandret sig, men har de kuratoriske metoder – hvordan der kurateres – fulgt trop?

I samarbejde med Aarhus Universitet ønsker Kunsthal Aarhus en undersøgelse af, hvordan disse møder forhandles i samtidskunstinstitutionen. Særligt kuratoren spiller en central rolle i denne forhandling som én, der modererer processer og producerer relationer. Spørgsmålet om kuratoriske metoder anses derfor som værende centralt for projektet. Mødet mellem vidensfelter ønskes undersøgt og konceptualiseret fra et praksisbaseret kuratorisk perspektiv: Hvad karakteriserer denne grænseoverskridende kuratorfigur? Hvordan kurateres møderne mellem vidensfelter, og hvilke nye meningsproducerende processer giver de anledning til?

Postdocens hovedopgave er forskning i kuratering, herunder udgivelse af fagfællebedømte publikationer og udførelse af kuratorisk(e) praksisprojekt(er). Hertil kommer i mindre omfang formidling af forskningsfeltet til både fagfæller og en bredere offentlighed samt evt. fundrasing til realisering af ansøgers egne kuratoriske projekter.

Undervisning og vejledning
20% af arbejdstiden er forbeholdt undervisning og vejledning på både bachelor- og kandidatniveau samt mødedeltagelse og andre fagrelevante aktiviteter på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi.

I betragtning af uddannelsernes internationale fokus, forventes den kommende postdoc at kunne undervise på både engelsk og dansk.Kvalifikationer
Ansøgere skal have en ph.d. eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer inden for et relevant område, som er knyttet til kuratering og spørgsmålet om ”Forhandling af vidensfelter i samtidskunstinstitutionen”. Vi søger en kandidat, som både har forskningsmæssig baggrund og erfaring med kuratorisk praksis. Kandidaten forventes at kunne indgå i samarbejder på tværs af institutioner og etablere netværk med kunstnere og institutioner i ind- og udland.

Ansøgere med følgende kvalifikationer vil blive foretrukket:
  • ph.d. eller tilsvarende kvalifikationer inden for et område, der er relevant for ovenstående projekt
  • erfaring med kuratorisk praksis
  • forskningspublikationer af høj international standard, set i perspektivet af ansøgerens karrieretrin
  • kommunikative og sociale færdigheder, der gør dem i stand til at engagere sig produktivt både i udviklingen af forskningen på Kunsthal Aarhus og i fagmiljøet på Aarhus Universitet
Det anses som en fordel, men ikke som et krav, hvis ansøgere kan dokumentere:
  • relevant undervisningserfaring på universitetsniveau
  • erfaring med deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk
  • udlandsophold på en eller flere internationalt anerkendte forskningsinstitutioner
Der skal til ansøgningen vedlægges en beskrivelse af det forskningsprojekt, ansøgeren ønsker at udføre inden for emnet ”Forhandling af vidensfelter i samtidskunstinstitutionen” (maks. tre sider).

OBS: Ansøgninger uden vedlagte publikationer (højst fem) vil ikke blive taget i betragtning.

Arbejdsmiljø
Den kommende postdoc ansættes på Aarhus Universitet. Der forventes tilstedeværelse både på Aarhus Universitet og på Kunsthal Aarhus.I forbindelse med ansættelsen indgås en konkret samarbejdsaftale om fordelingen af tilstedeværelse på de to arbejdssteder. Aktiv deltagelse i det daglige fællesskab har høj prioritet begge steder.

Aarhus Universitet respekterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv og stræber efter at skabe et arbejdsmiljø, hvor denne balance kan bevares. Se Balance mellem familie- og arbejdsliv for yderligere oplysninger.

Aarhus Universitet tilbyder også et udviklingsprogram for yngre forskere rettet mod karriereudvikling for postdocs på AU.

Internationale ansøgere
Internationale ansøgere opfordres til at se Attraktive arbejdsvilkår for yderligere information om fordelene ved at arbejde på Aarhus Universitet og i Danmark, herunder sundhedssystemet, betalt ferie og, hvis det er relevant, børnepasning og skolegang. Aarhus Universitet tilbyder en bred vifte af tjenester til internationale forskere og ledsagende familier, herunder en flyttetjeneste og karriererådgivning for medfølgende partnere. For information om beskatning, se Skattemæssige aspekter i forbindelse med udenlandske forskeres ansættelse ved Aarhus Universitet

Afdelingen/enheden
Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi udbyder uddannelser inden for kunsthistorie, æstetik og kultur, visuel kultur og museologi, samt den engelsksprogede masteruddannelse MA Curating.

Afdelingen har ca. 50 ansatte forskere og undervisere. Halvdelen er ansat i tidsbegrænsede stillinger som postdocs og ph.d-studerende, og halvdelen er fastansatte professorer, lektorer og adjunkter. Du kan læse mere om afdelingen her: https://cc.au.dk/om-instituttet/afdelinger/kunsthistorie-aestetik-kultur-og-museologi/

Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi udgør en af de ni afdelinger ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Instituttet hører under Faculty of Arts. Yderligere information om instituttet, forskningsprogrammerne, afdelingerne og forskellige aktiviteter findes på instituttets hjemmeside.

Kunsthal Aarhus er et center for samtidskunst i Aarhus. Kunsthallen er bygget til formålet og blev indviet som en af de første kunsthaller i Norden i 1917. Med få undtagelser har bygningen fungeret med dette formål lige siden og er i dag et internationalt anerkendt udstillingssted.

Kunsthallen bidrager til udviklingen af nye værker og udstillinger, præsenterer og diskuterer kunst og kunstrelaterede aktiviteter på et internationalt niveau til såvel et lokalt, nationalt som et internationalt publikum. Kunsthallen udgør en platform for kunstneriske eksperimenter og kritisk engagement for deltagende og tværfaglige samarbejder. Vi stræber efter at være en inkluderende, dynamisk og fleksibel institution, som støtter kulturlivet og værdsætter en mangeartet tilgang til kunst.

Som del af en bæredygtig og demokratisk tilgang udstiller og formidler Kunsthal Aarhus kunst i en bred kontekst, hvor kunsten relaterer sig til andre felter, der forholder sig til menneskers hverdagsliv, til andre discipliner samt til et bredt udsnit af borgere i samfundet.

For yderligere informationer se Kunsthal Aarhus’ hjemmeside.

Kontakt
For yderligere information om stillingen kontakt venligst lektor Jacob Lund, Æstetik & Kultur ved Aarhus Universitet, jacoblund@cc.au.dk, eller administrativ direktør Iben Mosbæk, Kunsthal Aarhus: im@kunsthal.dk

Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med at uploade din ansøgning eller spørgsmål vedrørende ansættelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte Arts HR: e-mail: hsi@au.dk.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

FormaliaHvis ikke andet er angivet i stillingsopslaget skal ansøgningen udfærdiges på engelsk. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgningsfristen er kl 23.59 dansk tid.

Der kan benyttes shortlisting til at udvælge kandidater, der skal gå videre til en udfoldet faglig bedømmelse. Udvælgelsen sker ved et udvalg nedsat af institutlederen. Se her for yderligere information om shortlisting på Arts: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Proces_for_shortlisting_december_2017.pdf

Faculty of Arts
Arts er et af fem hovedområder på Aarhus Universitet.
Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 550 videnskabelige medarbejdere, 275 ph.d.-studerende, 9.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.
Læs mere på arts.au.dk

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Frist: 12. april 2021

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret