Adjunkt eller lektor til sygeplejerskeuddannelsen | JobDanmark
Københavns Professionshøjskole S/I

Adjunkt eller lektor til sygeplejerskeuddannelsen

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Er du en engageret underviser med lyst og kompetencer til at bidrage til udvikling af landets største sygeplejerskeuddannelse på Københavns Professionshøjskole (KP) og af sygeplejerskeprofessionen? Vil du sammen med engagerede kolleger bidrage til realiseringen af KP’s strategi ”Fælles om fremragende undervisning”? Så er du måske vores nye adjunkt eller lektor.

På Sygeplejerskeuddannelsen på KP søger vi en adjunkt- eller lektorvikar på fuld tid til Campus Nørrebro.

Om jobbet
Som adjunkt- eller lektorvikar vil du indgå i et tæt samarbejde med kollegaer om planlægning, udvikling, afholdelse og evaluering af undervisnings- og læringsforløb på sygeplejerskeuddannelsen. Afhængig af din kompetenceprofil vil du desuden i forskelligt omfang have opgaver knyttet til KP’s tværprofessionelle uddannelsesforløb, der går på tværs af KP’s uddannelser, samt til efter- og videreuddannelsesaktiviteter og uddannelsens forsknings- og udviklingsmiljøer.

Du kommer både til at undervise større hold og grupper af studerende, samt give individuel vejledning og eksamination.

Såvel undervisnings- som forsknings- og udviklingsopgaver sker i tæt tilknytning til professionens praksis, og du kommer derfor også til at samarbejde med kliniske undervisningssteder på Region Hovedstadens hospitaler, psykiatri, samt i regionens kommuner.

Vi søger en vikar til følgende opgaver:

 • Undervisning på overvejende 3. og 4. semester, i fagområdet sygepleje til patienter med neurologiske lidelser, undervisning i forskningsmetoder i sygepleje og et tværprofessionelt forløb med fokus på innovation
 • Fagintegreret undervisning med uddannelsens øvrige undervisere
 • Interne prøver og kliniske prøver
 • Simulationsundervisning med uddannelsens øvrige undervisere
 • Løbende kvalitetsudvikling af uddannelsen i samarbejde med uddannelsens øvrige undervisere, koordinatorer og uddannelsesleder.
Din profil
Du skal have en akademisk baggrund, evt. kombineret med en uddannelse som sygeplejerske. Med denne baggrund skal du være i stand til at kunne påtage dig undervisning inden for uddannelsens fagområder, herunder sundhedsvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab.

Herudover forestiller vi os, at du:

 • har stærke formidlingskompetencer, lyst til at undervise sygeplejestuderende og gerne undervisningserfaring
 • har interesse for teknologi og digitalisering og kan anvende dette i undervisningen
 • er visionær og engageret i at undervise og udvikle
 • har indsigt i professionspraksis og sundhedsvæsenet
 • ser en vigtig opgave i at bidrage til, at aktuel forskning kommer i spil i uddannelsen og i professionspraksis
 • værdsætter at indgå positivt i kollegiale samarbejdsrelationer og kan arbejde med høj grad af selvstændighed
 • er fleksibel og trives med vekslende arbejdsopgaver og -mængder.
Vi kan tilbyde dig:

 • Et spændende og udfordrende uddannelsesmiljø i en stor, dynamisk organisation med mange muligheder og visioner samt et stærkt arbejdsfællesskab.
 • At være med til at præge den fremtidige uddannelse af sygeplejersker.
 • Et mentorforløb i starten af ansættelsen.
Din arbejdsplads
Sygeplejerskeuddannelsen er en del af Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelse, hvor vi tilsammen er 230 ansatte og 4300 studerende. På sygeplejerskeuddannelsen er der indskrevet ca. 3400 studerende, og der er ca. 150 undervisere og 6 uddannelsesledere. Du refererer til én uddannelsesleder, men vil også arbejde på tværs af den samlede sygeplejerskeuddannelse.

På sygeplejerskeuddannelsen på KP lægger vi bl.a. vægt på, at:

 • der stilles høje faglige krav til de studerende inden for de temaer og fagområder, der undervises i
 • der løbende tilbydes feedback på de studerendes opgaver, aktiviteter og prøver
 • simulationsbaseret undervisning og digitalisering er integrerede elementer af undervisningstilrettelæggelsen
 • vi i undervisergruppen kontinuerligt arbejder sammen om at udvikle vores undervisningspraksis for at sikre høj kvalitet.
Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som adjunkt- eller lektorvikar med start d. 1. august 2021. Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Du bliver ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der er tale om en vikaransættelse for et år.

Som adjunktvikar vil der ikke være mulighed for lektorkvalificering i vikarperioden. Ansættelse som lektorvikar forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020.

Arbejdspladsen er beliggende på Campus Nørrebro, Tagensvej 86, 2200 København N.

Vil du vide mere?
Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk. Her kan du også læse mere om sygeplejerskeuddannelsen.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Grisja Vorre Strømstad på tlf. 4189 8854.

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via ansøgerknappen senest torsdag den 15. april 2021.

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Du kan læse herom på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen.

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Vi forventer at holde samtaler i uge 16.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret