Adjunkt/lektor til læreruddannelsen – fransk | JobDanmark
Københavns Professionshøjskole S/I

Adjunkt/lektor til læreruddannelsen – fransk

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Er du en dygtig og engageret underviser med forskningskompetencer, og synes du, det kunne være spændende at arbejde i læreruddannelsen? Så er det måske noget for dig at blive vores nye kollega.

På Københavns Professionshøjskoles (KP) Institut for Læreruddannelse søger vi til næste studieår en dygtig og ambitiøs kollega til at varetage undervisning i fransk på læreruddannelsen. På læreruddannelsen arbejder vi med at udvikle uddannelsen og undervisningen med sigte på at uddanne kompetente lærere, der brænder for fag og didaktik og den udfordrende og alsidige opgave, det er at undervise i folkeskolen.

Vi er desuden optaget af at etablere en kultur med fokus på at skabe en fælles tilgang til undervisning, hvor omdrejningspunktet er KP's strategiske retning ”Fælles om fremragende undervisning”.

Om jobbet
Vi søger en adjunkt/lektor med forskningskompetencer. Stillingen er en deltidsstilling, og du vil komme til at varetage undervisning, vejledning og eksamen inden for faget fransk. Udover undervisningsrelaterede opgaver vil du blive involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter på instituttet. Desuden kan der være opgaver i samarbejde med vores afdeling for videreuddannelse.

Din profil
Vi forventer, du har en relevant uddannelse på kandidatniveau inden for fagområdet, gerne suppleret med relevant ph.d.-uddannelse eller lignende kompetence. Vi lægger vægt på, at du har en stærk faglig profil, gerne kombineret med et tydeligt professionsrettet sigte og med kompetencer inden for udviklingsopgaver.

Vi forestiller os, at du:

  • er bekendt med og holder dig opdateret på den nyeste udvikling og viden inden for fagområdet
  • har forskningserfaring inden for fagområdet fransk og fremmedsprogsdidaktik
  • har undervisningserfaring og lyst til at uddanne fremtidens folkeskolelærere
  • har kendskab til undervisning i relation til den lærerfaglige praksis i folkeskolen og kan gøre din undervisning praksisrelevant
  • har interesse for teknologi og digitalisering, som kan anvendes i den didaktiske praksis
  • har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med studerende, kolleger og ledelse om udvikling af læreruddannelsen.
Din arbejdsplads
Du bliver en del af læreruddannelsens faggruppe i fransk. Det er vigtigt for os, at der er sammenhæng på tværs af fagene på læreruddannelsen, og derfor har vi fokus på videndeling og samarbejde om vores undervisningspraksis. Som vores nye kollega bliver du tilknyttet en mentor, der hjælper dig godt i gang med dine opgaver.

Ved Institut for Læreruddannelse har vi ca. 3.500 studerende og knap 250 ansatte. Stillingerne er organisatorisk placeret på den del af læreruddannelsen, der vedrører fransk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse 1. august 2021. Der er tale om en deltidsadjunkt/lektorstilling på 25t/ugen.

Du bliver ansat som adjunkt/lektor i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, samt deltage i vores ambitiøse adjunktuddannelse.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020.

Læreruddannelsen dækker forskellige uddannelsessteder: Campus Carlsberg på Vesterbro og Nyelandsvej på Frederiksberg, vores uddannelsesstation i Helsingør samt læreruddannelsen på Bornholm. Der vil kunne forekomme undervisning på flere af vores adresser, og der kan i mindre omfang være undervisning, der ligger om aftenen.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om læreruddannelsen og Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Mette Jørgensen på mail: mejo@kp.dk.

Interesseret?
Send en motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser via ansøgningsknappen senest søndag den 25. april 2021.

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Du kan læse herom på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen.

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Samtaler forventes afholdt den 4. maj 2021. Der anvendes case i forbindelse med samtalen.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret