Følgere: 0
Job: 13

En mangfoldig arbejdsplads

VIA er en stor og mangfoldig arbejdsplads, hvor vi behandler hinanden med respekt, ansvarlighed og anerkendelse. De fleste ansatte har en bred vifte af relationer både internt i organisationen og eksternt til aftagere, kunder, andre uddannelsesinstitutioner m.v. I VIA tilskynder vi handlekraft og råderum. Derfor er der i organisationen plads til eksperimenter, modige valg og dyrkelse af særlige talenter.

Vi har fokus på arbejdsmiljø og trivsel

Der er fokus på arbejdsmiljø og trivsel i VIA. Minimum hver 3. år gennemfører vi en undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af deres arbejdsplads. Fra disse undersøgelser ved vi, at medarbejderne i VIA oplever en høj grad af mening i det arbejde, de udfører. Det betyder, at VIA er en arbejdsplads, hvor engagementet er højt, og kvalitet i arbejdet er en selvfølge. Det betyder også, at VIA er en ambitiøs organisation, og vi har løbende fokus på forholdet mellem krav i opgaver og medarbejdernes kompetencer. Derfor arbejder vi systematisk og strategisk med kompetenceudvikling på alle niveauer i organisationen.

En bæredygtig arbejdsplads

Vi uddanner og forsker i bæredygtige løsninger, der kan skabe en bedre fremtid. Derfor skal bæredygtighed gennemsyre hele organisationen. Fra principperne i vores strategi, til undervisningen i det enkelte undervisningslokale. Fra nye innovative forskningssamarbejder til mere omtanke i brugen af plastic og papir i vores kantiner. Vores studerende skal have de rigtige redskaber inden for bæredygtighed og cirkulær tænkning, så de kan udføre deres fremtidige arbejde på en samfundsmæssig forsvarlig måde.