1-2 eksterne vejledere (eksterne lektorer) til Universitetspædagogikum / Lecturer Training Programme ved Syddansk Universitet | JobDanmark
Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

1-2 eksterne vejledere (eksterne lektorer) til Universitetspædagogikum / Lecturer Training Programme ved Syddansk Universitet

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Universitetspædagogikum (UP) / Lecturer Training Programme (LTP) er et to-semesters universitetspædagogisk kompetenceudviklingsforløb, der er obligatorisk for adjunkter og studieadjunkter ved SDU. UP afvikles som blandet dansk/engelsk hold med plenumaktiviteter på engelsk, men med sprogopdelte vejledningsgrupper. 
 
Der startes nye hold i august og januar. Læs mere om universitetspædagogikum.
 
Som ekstern vejleder (ekstern lektor) ved UP skal du være teoretisk velfunderet inden for pædagogik og have erfaring med både undervisning og med vejledning af undervisere. 
Du skal kunne vejlede og i øvrigt kommunikere skriftligt og mundtligt om pædagogiske emner på både dansk og engelsk.
 
Din opgave vil primært være at fungere som pædagogisk vejleder for ca. fem deltagere i UP, der er samlet i en kollegavejledningsgruppe. 
Vejledningen er hovedsagelig individuel, men kan også foregå i hele gruppen. 
 
Du skal overvære dele af deltagerens undervisning og sammen med en intern vejleder/mentor give vejledning på baggrund af de udviklingsmæssige mål, der i forvejen er aftalt med deltageren. 
 
Du indgår i UP og etablerer samspillet med din kollegavejledningsgruppe ved at deltage i introduktionsmøde, internat, i afsluttende portfoliosamtaler samt i enkelte møder med kollegavejledningsgruppen.
 
Vi ser meget gerne, at du kan deltage i det kommende introduktionsmøde 8. juni og under alle omstændigheder i internatet 18.-20. august 2021.
 
Eksterne vejledere ansættes som eksterne lektorer. Det samlede arbejdsomfang vil være ca. 200 arbejdstimer pr. år, men afhænger af kollegavejledningsgruppens konkrete behov og vilkår. Til hver time, der bruges til observation af undervisning og vejledning, gives en times forberedelse. 
 
Vejledningstidspunkter aftales individuelt med deltagerne, og det er derfor muligt at kombinere ansættelse som ekstern vejleder med ansættelse som underviser på gymnasium eller anden undervisningsinstitution. 
 
Universitetspædagogikum ved SDU udbydes af SDU Universitetspædagogik, der er et tværfakultært center tilknyttet Det Humanistiske Fakultet. Læs mere om SDU Universitetspædagogik.  
Ansøgningsfristen er 18. april 2021. Vi forventer at afholde online ansættelsessamtaler 6. maj 2021.
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder af SDU Universitetspædagogik Rie Troelsen på tlf. 6550 9610, riet@sdu.dk.
 
Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.
 
Ansættelsesperioden for en Ekstern Lektor vil normalt være 3 år. Denne periode kan dog afviges i særlige tilfælde. Kontakt instituttet for nærmere oplysning herom.
 
Ansættelse finder sted i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC.
 
Frigørelsesattest udstedes.
 
Ansøgere skal vedlægge bevis for kandidateksamen og et CV, der bl.a. oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.

Ansøgninger vil blive bedømt af en fagkyndig bedømmer.
 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
 
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
 
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret