Region Nordjylland

Afdelingslæge ved Gigt- og Rygmedicinsk Afdeling, Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Gigt- og Rygmedicinsk Afdeling søger en ny afdelingslæge der trives i et tæt
tværfagligt samarbejde og ønsker at indgå i et ambitiøst specialelægeteam, der
brænder for at tilbyde helhedsorienterede, evidensbaserede udrednings- og
behandlingsforløb til patienter med reumatologiske problemstillinger. Stillingen er ledig
til besættelse 1.marts 2021 eller efter aftale.

Om afdelingen
Om afdelingen
Gigt- og Rygmedicinsk Afdeling varetager regions- og højtspecialiserede funktioner
ved Aalborg Universitetshospital og sammen med universitetshospitalets øvrige
medicinske afdelinger har afdelingen tillige lokalsygehusfunktion for Aalborg-området
med modtagelse af intern medicinske patienter. Der modtages såvel elektive som
akutte patienter til både indlæggelse og ambulant undersøgelse. Afdelingen har
lokalsygehusfunktion for patienter med gigt- og rygmedicinske sygdomme svarende til
ca. 200.000 indbyggere samt specialiseret funktion for ca. 580.000 indbyggere i
Region Nordjylland.
Afdelingen er normeret til 6 sengepladser og har ambulatoriefunktion med ca. 15.000
årlige kontakter. De ambulante patienter udredes og behandles i afdelingens dagafsnit,
biologisk afsnit, urica ambulatorium, ryg ambulatorium, tidlig artrit klinik, varme
ambulatorium samt bindevævs- og vaskulit-centret. Afdelingen har desuden
idrætsmedicinsk funktion. Gigt- og Rygmedicinsk Afdeling har
sengeafdelingssamarbejde med nefrologisk afdeling. Der er til afdelingen desuden
knyttet et forskningsafsnit og et lærestolsprofessorat. Afdelingen deltager i fuldt omfang
i studenterundervisningen ved AAUH. Udover den kliniske professorer er to af
afdelingens speciallæger ansat som kliniske lektorer. Herudover er der normeret 6
hoveduddannelseslæger i specialet, 4 introduktionslæger samt
hoveduddannelseslæger fra almen medicin og arbejdsmedicin.
Aalborg Universitetshospital (AAUH) er Danmarks 4. største hospital og rummer alle
kliniske specialer. Der er over 6.500 ansatte, og der bygges et helt nyt
universitetshospital som forventes indflytningsklar i 2022.

Om dig
Afdeling er en universitetsafdeling og ansøger bør have dokumenteret
forskningsaktivitet. Arbejdet vil bestå af varetagelse af udredning og behandling af
reumatologiske patienter i såvel ambulatorier som på sengeafsnit. Ansøger bliver
desuden fast tilknyttet tidlig artrit-ambulatoriet og urica-ambulatoriet.
Det forventes at ansøger er engageret, har gode samarbejdsevner og med sine faglige
og personlige egenskaber kan sikre et godt samarbejde både i afdelingen og på tværs
af faggrupper og specialer. Der lægges vægt på gode egenskaber for
beslutningsdygtighed og robusthed samt evner til, sammen med de øvrige
speciallæger, at arbejde med kvalitetsudvikling og målrettet kompetence-udvikling i
medarbejdergruppen.

Afdelingslægen deltager i fællesvagt i det medicinske område, hvor afdelingen dækker
aftennattevagten hver 7. dag.

Vil du vide mere
For nærmere oplysninger kontakt Ledende Overlæge, lektor, ph.d. Mette Holland-
Fischer tlf. 97664070, e-mail mhf@rn.dk


Det praktiske
Ansøgningen ønskes formuleret under hensyntagen til ”de 7 lægeroller”.
Dokumentation af formelle og faglige kompetencer bedes bilagt ansøgningen.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske
Regioner og Foreningen af Yngre læger.
Ansøgningsfrist 4/2 2021 . Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 6.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  9000 Aalborg

 • Oprettet:

  2021-01-06

 • Ansøgningsfrist:

  2021-02-04
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret