Region Nordjylland

(Udløbet) Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd søger en speciallæge i psykiatri til Ambulatorium for Personlighedspsykia...

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Amb. for personlighedspsykiatri er en specialiseret enhed i Afdelingen for Angst og Personlighedspsykiatri ved Aalborg Universitetshospital. Ambulatorium for personlighedspsykiatri er en klinisk behandlingsenhed, som varetager udredning og behandling af patienter med moderat til svær personlighedsforstyrrelse, samt kompliceret personlighedsforstyrrelse på henholdsvis hoved- og regionsfunktionsniveau. Behandlingen er hovedsageligt gruppebaseret med udgangspunkt i psykodynamisk og mentaliseringsbaseret psykoterapi. Vi arbejder i videst muligt omfang tværfagligt, og der er derfor speciallæger i psykiatri, specialpsykologer, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver, musikterapeut og sekretærer tilknyttet, ligesom det er muligt at inddrage fysioterapeut.  Den faglige udvikling i enheden prioriteres højt, både tværfagligt og monofagligt, samt inddragelse af den nyeste evidensbaserede viden på området. Aktuelt arbejdes på, at ambulatoriet også bliver forskningsaktivt i nærmeste fremtid. Ambulatoriets personale deltager i fast supervision og vejledning, både i forhold til behandling og udredning. I ambulatoriet er der et stadigt fokus på at kunne give den rette behandling under de givne rammer. Ambulatoriet er involveret i de yngre lægers psykoterapiuddannelse, både den teoretiske og den kliniske del.
 
Enheden er en del af Klinik Psykiatri Syd, som huser fire almenpsykiatriske afdelinger med åbne og lukkede intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse og en omfattende ambulant funktion, en retspsykiatrisk afdeling og en afdeling for børn og unge. Klinikledelsen og mange af klinikkens funktioner er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens andre har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. Vores optageområde er Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerland Kommune og Mariagerfjord Kommune for patienter på hovedfunktionsniveau, og hele region Nord for patienter på regionsfunktionsniveau.
 
Vi arbejder i Psykiatrien i Region Nordjylland med faglig specialisering og øget ambulant behandling og har kvalitetsudvikling og forskning som vigtige elementer. Samtidig arbejder vi med brug af Patientens Team for at sikre det tværsektorielle samarbejde i de sammenhængende patientforløb. Centralt i dette er patienten og pårørende, med fokus på hvordan vi kan skabe det bedst mulige resultat i vores samarbejde.
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri, gerne med psykoterapeutisk erfaring og relevant kompetence. Afhængigt af dine kompetencer og dit erfaringsniveau vil du blive ansat som overlæge eller som afdelingslæge.
 
Din konkrete funktion i Ambulatorium for Personlighedspsykiatri vil vi aftale specifikt med dig med udgangspunkt i dine erfaringer, individuelle ønsker, interesseområder samt behovet i afdelingen. Du vil blive ansvarlig for patientforløb, inklusive visitations- og udredningsopgaver samt opgaver i forbindelse med den videre udvikling af samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Derudover vil du få supervisions- og undervisningsopgaver i forhold til egen faggruppe, øvrige personale og medicinstuderende. Klinikken er en del af Aalborg Universitetshospital, og derfor har vi tillige særligt stort fokus på udvikling af uddannelsesmæssige opgaver i forhold til de medicinstuderende. Endelig forventer vi også, at du deltager i den proces som enheden aktuelt har ift. udviklings- og forskningstiltag samt forskellige projekter, ligesom der vil være mulighed for at inddrage dine eventuelle projekter i det omfang det er muligt.

Stillingen er i udgangspunktet en fuldtidsstilling med vagtforpligtigelse men der kan være mulighed for deltidsansættelse.

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialeansvarlig overlæge Jannie Nørnberg Nielsen, tlf 24 48 87 35 / jnn@rn.dk; ambulatorieleder Brian Petersen 97 64 36 32 / brpe@rn.dk eller ledende overlæge Inger Brødsgaard 97 64 47 92 / i.broedsgaard@rn.dk
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelse: 1. april 2021 eller efter aftale.
 
Ansøgningsfrist: 21. januar 2021.
 
Samtaler forventes afholdt: 25. januar 2021
 
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  9000 Aalborg

 • Oprettet:

  2020-12-30

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-21
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret