Region Nordjylland

Afsnitsledende sygeplejerske, Operations- og behandlingsafsnittet i Thisted, Klinik Kirurgi- og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshosp...

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du lyst til at lede vores Operations- og behandlingsafsnit i Thisted, og er du motiveret for at arbejde med faglig udvikling, sammenhængende patientforløb og arbejdsmiljø, så er du måske vores nye afsnitsleder.

Du får mulighed for at sætte dit præg på afsnittets fortsatte udvikling, ligesom afsnittet er en central del af den tværgående udvikling af matriklen i Thisted.  Ledelsesopgaven præges af stor selvstændighed, og mulighed for udvikling af dig som leder. 

Vi lægger vægt på ledelse, der lytter og inddrager, da vi tror på, at det har stor betydning for både faglighed, patientforløb og arbejdsmiljø. Vi ønsker at du faciliterer en attraktiv arbejdsplads der fastholder og udvikler vores sygeplejersker, så det matcher afsnittet og matriklen i Thisted.  

Vi har plads til selvstændighed i ledelsen og korte beslutningsveje. Vi går på tværs og løser ledelsesopgaven i det tværfaglige og ledelsesmæssige samarbejde.

Vi tilbyder, at du bliver en del af et struktureret samarbejde med den afsnitsledende sygeplejerske i Kirurgisk og urologisk ambulatorium, samt de ledende overlæger for de specialer afsnittet arbejder sammen med.

Derudover vil du være i tæt samarbejde med de andre specialer på hospitalets matrikel i Thisted.   

Klinikledelsen og matrikelchefen i Thisted samt klinikkens øvrige ledere udgør dit nærmeste ledernetværk. Du refererer organisatorisk til klinikchefen, men i det daglige er referencen til den fælles klinikledelse. Vi introducerer dig til opgaven og du tilbydes ledelsessparring, samt evt. en mentor fra et andet speciale.

Afsnitsprofil:
Vi er en stor afdeling der består af flere enheder som arbejder med mange specialer på tværs af hospitalets klinikker, organkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, øre – næse -hals og urologi.  Vi er 45 sygeplejersker og 8 social og sundhedsassistenter ansat.
Vores patient kategorier er overvejende sammedags aktivitet.

Vi har 8 operationsstuer, heraf er de 4 stuer er fortrinsvis dagkirurgi og 4 operationsstuer med akut kirurgi indenfor gynækologi/obstetrik og ortopædkirurgi, vi har et døgndækkende vagtberedskab.

Vi har 2 skopistuer med specialuddannet personale, heraf 1 skoperende sygeplejerske og 1 under uddannelse.

En genbehandling som forestår alt vask og genbehandling af medicinsk udstyr, genbehandlingen er bemandet af 8 social og sundhedsassistenter og 1 sygeplejerske som er funktionsansvarlig. 

En perioperativ Enhed som er startet den 1.12 2020 hvor der modtages, klargøres patienter til operationsstuerne. Efter operation opvågning, mobilisering og udskrivning af patienter. Vi har i alt 10 pladser og 10 specialuddannet sygeplejersker.

Desuden er der i øjeblikket en pode funktion Sundhedssporet, hvor vi poder borgere henvist fra egen læge. 

Vi er gode til at arbejde på tværs i vores afsnit og de fleste fra personalegruppen har mere end 1 funktion og herved har vi en stor kontinuitet.

Vi har det sjovt og humor er en af vores stærke sider.

Vi er en personalegruppe der arbejder godt sammen og er meget bevidste om at vi sammen er fagligt stærke og sætter pris på det tætte samarbejde med vores leder.

Ledelsesopgaven:
Som afsnitsleder er du ansvarlig for den daglige ledelse, drift og udvikling af afsnittet. Du skal sikre den faglige udvikling af afsnittet og specialet i et tværfagligt miljø, hvor du vil have et tæt samarbejde med afsnittets læger og den ledende overlæge.

Du skal implementere relevante tiltag, som sikrer effektive og sammenhængende patientforløb i specialet. Du er dynamoen der arbejder med optimal ressourceudnyttelse og høj kvalitet i behandlingen, samtidig med du arbejder frem mod Nyt Aalborg Universitetshospital.  

I samarbejde med vores UUU-sygeplejerske sikrer du et godt uddannelses- og udviklingsmiljø for både elever, studerende og afsnittets personale. Du prioriterer at give de nyansatte sygeplejersker en god, struktureret og individuel oplæring i specialet.

Du brænder for trivsel og det gode arbejdsmiljø, og inddrager medarbejderne i arbejdet. Vi ønsker en leder, der finder det spændende at arbejde videre med den gode udvikling af afsnittet og den fremtidige attraktive profil.

Vi søger en afsnitsledende sygeplejerske der:
 • Er synlig, anerkendende og involverende i sin ledelsesstil, og som fremmer en udviklende og samarbejdende kultur, også i det tværfaglige samarbejde.
 • Har gennemslagskraft og værner om det psykiske arbejdsmiljø.
 • Går foran i arbejdet med udviklingstiltag i en forandringspræget organisation, samt vægter kvalitetsarbejde og et godt uddannelsesmiljø.
 • Sikrer optimal udnyttelse af afsnittets ressourcer i forhold til at leve op til effektive og sammenhængende patientforløb og en effektiv drift.
 • Er god til at koordinere og kan bevare overblikket i en travl hverdag.
 • Er motiveret for ledelse, både administrativt og strategisk, og evt. har kendskab til specialet. 
 • Formentlig har ledelseserfaring med relevant videreuddannelse.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til viceklinikchef Mette Bærentsen kontaktes på tlf. 51290175, klinikchef Lars Maagaard Andersen på tlf. 20546591 eller Klinikchef Gert Sørensen på 20118576.

Stillingen er på fuld tid, og med tiltrædelse den 1/3 2021 eller efter aftale. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 25/1.

Der vil ved ansættelsen blive indhentet referencer på ansøgere. 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  7700 Thisted

 • Oprettet:

  2020-12-22

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret