Region Nordjylland

(Udløbet) Afdelingslæge ved Team for lindrende behandling og Onkologisk Afdeling

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
En spændende stilling som afdelingslæge med kombineret ansættelse ved Team for lindrende behandling i Farsø og Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er ledig til besættelse per 01.03.2021 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk onkologi, intern medicin eller andet relevant speciale, gerne med klinisk erfaring indenfor specialiseret palliativ medicin. Såfremt den ansatte er uden formel uddannelse i palliativ medicin på linje med det nordiske specialistkursus, forventes det på sigt at deltage i dette eller et tilsvarende kursus i palliation.

Team for lindrende behandling (TLB) er organiseret under Onkologisk Afdeling, der indgår i Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. Ledende overlæge på Onkologisk Afdeling er nærmeste leder.
Du vil blive ansat med primær funktion i Farsø og deltage i teamets arbejde med udekørende funktion i TLB samt stuegang og modtagelse af nye patienter på det specialiserede palliative sengeafsnit på Farsø Sygehus. Arbejdet er organiseret, så man på skift har en måned i teamet og en måned på sengeafsnittet. Herudover vil der med tiden være funktion på Onkologisk Afdeling 1-2 dage om ugen, hvor du skal bistå med undervisning, stuegang på indlagte palliative patienter samt sparring med personalet på Onkologisk Afdeling angående svære palliative problemstillinger.

Som læge i TLB Farsø indgår man i et velfungerende og fuldt udbygget tværfagligt team. Teamet består udover dig af én overlæge, 3 sygeplejersker, sekretær, psykolog, fysioterapeut, præst og socialrådgiver. Målet er at se det hele menneske og lindre fysisk, psykisk, social og eksistentiel lidelse i et tæt og ligeværdigt samarbejde med teamets øvrige faggrupper.
Den største patientgruppe er uhelbredeligt syge cancerpatienter, men også mennesker med non-maligne lidelser i sen palliativ fase tilknyttes teamet. Vi arbejder ud fra principper om Total Pain, i en helhedsorienteret tværfaglig praksis, og har dermed også patientens pårørende og familie som mål for vores indsats.
Sengeafsnit for Lindrende Behandling i Farsø har seks senge. Indlagte patienter er alle visiteret til specialiseret palliativ behandling. Vi arbejder ud fra WHO`s definition af palliation samt Sundhedsstyrelsen anbefalinger for specialiseret palliativ indsats og indrapporterer vores data fra behandlingen til databasen DMCG Pal.

Funktionen på Onkologisk Afdeling er et nyopstartet initiativ, som du kan være med til at præge. I 2022 oprettes et palliativt sengeafsnit på NAU som forventes bemandet bl.a. med læger fra de palliative teams under Onkologisk Afdeling. Arbejdet med at etablere dette er fortsat pågående.

Udover det kliniske arbejde, deltager du i undervisning af interne og eksterne samarbejdspartnere, samt udvikling af den palliative viden og praksis. Der er et tæt samarbejde med Region Nordjyllands andre palliative enheder og fungerer som konsulent for samarbejdspartnere i både primær og sekundær sektor.
Vi tilbyder dig et spændende, lærerigt og alsidigt arbejde med engagerede kolleger samt mulighed for selv at være med til at præge dit fremtidige arbejde.
   
Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til overlæge Klaus Bitsch Jakobsen, tlf. 97653590 eller mobil 41785806.  E-mail: kjak@rn.dk eller ledende overlæge Charlotte Birkmose Rotbøl, Onkologisk afdeling, tlf. 97 66 14 55 eller mobil 22110207. E-mail: c.rotboel@rn.dk.

Du bedes udfylde kompetenceskema og up-loade det sammen med din ansøgning og dit CV. 
Ansøgningsfrist den 14. januar 2021. Der forventes samtaler i uge 3 eller 4 2021.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  9000 Aalborg

 • Oprettet:

  2020-12-11

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-14
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret