Region Nordjylland

Afdelingslæge til Anæstesi og Intensiv Nord, Aalborg Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Nye kræfter søges til afdelingslægestilling(er) ved Anæstesi Nord, Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder, Aalborg Universitetshospital.
Anæstesi Nord i Klinik ABK er en afdeling, der blandt andet varetager højt specialiserede funktioner indenfor obstetrisk anæstesi samt børne-anæstesi og intensiv behandling af børn, og omfatter foruden et Intensivt terapiafsnit også et Opvågningsafsnit samt et Anæstesiafsnit. Specialet er, ligesom resten af Universitetshospitalet, involveret i planlægningen af udflytning til det Nye Aalborg Universitetshospital, og står derfor midt i en spændende udvikling, der er rig mulighed for at være med til at tegne og påvirke.
Afdelingen tilbyder faglig udvikling blandt andet i form af aktive forløb indenfor subspecialisering i såvel obstetrisk som pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi i SSAI regi.
Specialet har uddannelsesforpligtelse for medicinstuderende under disses kliniske ophold i afdelingen og for læger i hoveduddannelse indenfor specialet med særlig fokus på opnåelse af kompetencer indenfor anæstesi og intensiv terapi til børn samt til gravide og fødende.


Anæstesiafsnit
Anæstesiafsnittet varetager anæstesi til de gynækologiske, obstetriske og urologiske patienter på operationsgangen, der rummer 7 stuer, blandt andet to robot-stuer, der har karakter af spydspidsfunktion. På operationsgangen bedøves desuden børn til urologiske indgreb samt onkologisk relaterede procedurer. Hertil kommer en betydelig aktivitet på fødegangen, med ca. 3800 fødsler pr. år, og børne-anæstesiologisk assistance til MR-, CT- og ultralyds-scanninger på radiologisk afdeling. Afsnittet yder dagligt børne-anæstesiologisk udetjeneste på Aalborg Universitetshospital, Syd til børn under 3 år, kritisk syge børn samt til børn med ASA > 2 eller til større kirurgi.
 
Intensiv afsnit
Intensivt afsnit har 6 senge og servicerer primært de til klinikken hørende specialer; pædiatriske, obstetriske, gynækologiske og urologiske patienter samt neurologiske patienter, der har til huse på samme matrikel. Afsnittet yder højt specialiseret intensiv terapi indenfor alle discipliner, og er i nært samarbejde med de øvrige intensive afsnit på AaUH.
 
Børnetransportordning
Svarende til afdelingens specialiseringsgrad drives ligeledes en børnetransportordning omfattende kritisk syge børn 15 år, herunder også kuvøsetransporter af kritisk syge nyfødte. I alt transporteres ca. 120 børn årligt.
 
Opvågningen
Opvågningsafsnittet har 7 sengepladser fra kl. 08:00 til kl. 18:00 på hverdage. De øvrige perioder er der plejepersonalemæssig normering til 2 opvågningspladser.
 
Vagter
Anæstesi Nord drives for nuværende i to vagtlag, således en 8-skiftet tilstedeværelsesvagt med delt vagt og tidvis hoveduddannelseslæge i forvagt samt et 4-skiftet tilkaldevagtlag til varetagelse af de højt specialiserede funktioner indenfor pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi. Afdelingslægen forventes at indgå i den 8-skiftede tilstedeværelsesvagt med daglig virke på såvel anæstesi- som intensiv terapi-afsnittet.


Ansøgeren
Vi søger en speciallæge i anæstesiologi med evne til og interesse for samarbejde såvel mono- som tværfagligt.
Afdelingen prioriterer undervisning og uddannelse højt. Det er derfor en fordel, hvis ansøger har erfaring med vejledning af yngre kolleger i videreuddannelse.
Herudover ønsker vi en kollega med
  • gode personlige egenskaber, herunder et godt humør
  • et betydeligt fagligt engagement
  • fleksibilitet og gode evner til at ”tænke ud af boksen”

Bedømmelsen af ansøgerens faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder, jf. ”faglig bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge”. Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste. Publikationerne rekvireres såfremt dette måtte ønskes.


Vil du vide mere
For yderligere information, dialog eller nærmere funktionsbeskrivelse kontaktes ledende overlæge Søren Kjærgaard på tlf. 97 66 29 30 eller på mail: sck@rn.dk
Der forventes ansættelsessamtaler i uge 21, 2021


 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret