Region Nordjylland

(Udløbet) Barselsvikar til Specialbørnehjemmet Nygården i Brønderslev

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Er du pædagog, ergoterapeut, social- og sundhedsassistent eller anden relevant faggruppe, og vil du være en del af en personalegruppe med høj faglighed, der sammen arbejder for at give børnene på Nygården en tryg, varm, udviklende og aktiv barndom?
 
Specialbørnehjemmet Nygården, Nygårdsvej 13, Brønderslev søger pr. 1. juni 2021 en barselsvikar til at arbejde med børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Om jobbet
Den gennemsnitlige arbejdstid er på 37 timer om ugen, evt. mindre, hvis dette ønskes. Stillingen er med skiftende arbejdstider med lidt overvægt af eftermiddags- og aftenvagter samt med weekendarbejde hver anden weekend. Natarbejde kan forekomme i forbindelse med ferieafvikling og sygdom.
 
Som socialfaglig eller sundhedsfaglig medarbejder arbejder du med pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge på afdelingen.
 
Det faglærte personale på afdelingen har det overordnede pædagogiske og sundhedsfaglige ansvar. Herudover er der ansat omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Om dig
 • Du er uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller lign.
 • Du kan i samarbejde med kolleger varetage de pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge.
 • Du er aktivt opsøgende i forhold til at besidde eller tilegne dig de nødvendige kompetencer, som de pædagogiske og sundhedsfaglige metoder og tilgange til enhver tid kræver. Dette under hensyntagen til faglig baggrund og jobfunktion.
 • Du kan i mødet med børnene/de unge skabe et støttende og omsorgsfuldt miljø, og give det enkelte barn/den unge et godt liv set i forhold til handicap samt sørge for, at forældremyndighedsindehaverne inddrages mest muligt.
 • Du kan mentalisere, som det at kunne forstå andres og egen adfærd og indgå i relationen derefter.
 • Du kommunikerer professionelt i såvel den skriftlige dokumentation af arbejdet, som i den mundtlige kommunikation med forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Du har evt. kendskab til/erfaring med neuropædagogik og arousalregulering.
 • Du tager medansvar for at skabe og fastholde et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø og bidrage til en positiv stemning på arbejdspladsen.
 • Du er sammen med lederteamet ansvarlig for at visioner, værdier og arbejdsopgaver udvikles løbende, og er loyal over for fælles beslutninger. Det betyder f.eks., at du udviser initiativ og lyst til at forbedre og skabe fornyelse, og du er konstruktiv i forhold til at pege på muligheder inden for de givne rammer.
 • Du er en holdspiller, der formår at arbejde efter fælles mål og anerkende teamsamarbejde, herunder betydningen af at lytte og give hinanden personlig og faglig feed-back på en god og konstruktiv måde.
 • Du har kørekort.
Om os
Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år.
 
Nygården er et af Region Nordjyllands 4 specialbørnehjem beliggende i Brønderslev.
 
Børnenes/de unges fysiske funktionsniveau varierer fra mobile og fysisk aktive børn og unge til svært fysisk handicappede børn og unge i kørestol og med massivt behov for hjælp til alt fra personlig hygiejne til ernæring. En del af børnene/de unge får mad via sonde og en del har epilepsi.
 
Børnenes/de unges kognitive funktionsniveau varierer, og ingen af børnene/de unge fungerer alderssvarende.
 
Mange af børnene/de unge har intet eller begrænset verbalt sprog, hvorfor der arbejdes med alternativ og supplerende kommunikation, f.eks. Tegn til Tale og Boardmaker-symboler.
 
En del af børnene/de unge er særligt udfordrede på det personlige, psykiske og sociale felt med bl.a. opmærksomhedsvanskeligheder og problemskabende adfærd.
 
Alle børnene/de unge har brug for en individuelt tilrettelagt genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag, og der tages udgangspunkt i den professionelle relation, neuropædagogik og arousalregulering.
 
Alle børnene/de unge har et dagtilbud i børnehave eller skole, derfor ligger størstedelen af arbejdsopgaverne i morgen-, eftermiddags- og aftentimerne.
 
På Specialbørnehjemmene arbejder vi for at have børnene/de unge i centrum i hjemlige omgivelser.
 
Samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere er en væsentlig del af vores arbejde – vi arbejder alle hen mod det samme mål; at sikre barnet/den unge den optimale trivsel og tryghed.

Vil du vide mere
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lisbeth Jønsson på tlf. 2925 0812 på hverdage mellem kl. 10-12.
 
Du kan læse mere om Specialbørnehjemmene på vores hjemmeside www.specialbornehjem.rn.dk

Det praktiske
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 12. maj 2021.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Regionen og den forhandlingsberettigede organisation. I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret