Region Nordjylland

(Udløbet) Afdelingslæge til fagområdet Børneortopædi og Rekonstruktion, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
En stilling som afdelingslæge i fagområdet Børneortopædi og Rekonstruktion ved Ortopædkirurgisk Afdeling Aalborg, Aalborg Universitetshospital ønskes besat per 1. juni 2021 eller efter aftale.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi, som har udvist interesse for fagområdet.

Ortopædkirurgi i Region Nordjylland
De ortopædkirurgiske afdelinger i Region Nordjylland er integreret i Klinik Hoved-Orto på Aalborg Universitetshospital. De fem ortopædkirurgiske afdelinger er organisatorisk placeret på Aalborg Universitetshospital, men der foretages aktuelt ortopædkirurgisk behandling på både Aalborg Universitetshospital (herunder også Farsø Sygehus og Thisted Sygehus), og på Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Frederikshavn. Der er en ledende overlæge i hver af de fem afdelinger.

Ortopædkirurgisk Afdeling Aalborg, Aalborg Universitetshospital, varetager højt specialiserede funktioner og har undervisningsforpligtigelse for læger i basis- og hoveduddannelse samt for medicinske studenter inden for ortopædisk kirurgi. Afdelingen har 44 stationære senge fordelt på to sengeafsnit.
Aalborg Universitetshospital er level 1 traumecenter med modtagelse og behandling af multitraumatiserede patienter i Region Nordjylland.

Generelle arbejdsforhold
Tjenestested
Stillingen er med hovedtjenestested i Aalborg.
Da det ortopædkirurgiske speciale har aktivitet på flere matrikler, vil der blive tale om udetjeneste. Fagområdet har for tiden udetjeneste i Frederikshavn.

Funktion
Afdelingslægen vil blive tilknyttet afdelingens fagområde for Børneortopædi og Rekonstruktion.
Der vil være et tæt samarbejde med fagområdets speciallæger samt øvrige fagpersoner, idet afdelingen prioriterer tværfagligt samarbejde højt.

Der forventes deltagelse i den samlede afdelings opgaver, herunder den teoretiske og praktiske undervisning af afdelingens læger, studenter og øvrige personale. Der forventes desuden deltagelse i afdelingens videnskabelige undersøgelser og kvalitetsmonitorering.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og FaYL/FAS.
Der er over for Region Nordjylland oplysningspligt om bibeskæftigelse.

Vagtforhold
Afdelingslægen vil indgå i bagvagten på Ortopædkirurgisk Afdeling Aalborg, som er 16-skiftet tilstedeværelsesvagt.

Ansøgningen
Ansøgningen skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats.
Ansøgningen skal vedlægges kvalifikationer inden for ”speciallægens 7 roller”
Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

For yderligere information kontakt
Specialeansvarlig overlæge Ole Rahbek på telefon 97662494 eller på e-mail o.rahbek@rn.dk
Specialeansvarlig overlæge Søren Kold på telefon 40150646 eller på e-mail sovk@rn.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20.
Vi modtager ansøgningen online.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret