Region Nordjylland

(Udløbet) Afsnitsledende sygeplejerske til Geriatrien på Aalborg Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Afsnitsledende sygeplejerske søges til et af hospitalets mest spændende specialer – et speciale med demografisk fremdrift!  Stillingen er ledig til besættelse 1. juli 2021 eller efter aftale.  Den afsnitsledende sygeplejerske indgår i lederteam med den ledende overlæge og den ledende lægesekretær i det geriatriske speciale, og refererer til klinikchefen for Klinik Hoved-Orto. Den afsnitsledende sygeplejerske har det overordnede sygeplejefaglige ansvar for såvel afdelingens indlagte som ambulante patienter. Der er ansat 18 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som dækker funktion i hhv. sengeafsnit og ambulatorium. Funktionerne som UUU, Klinisk Vejleder og afsnitskoordinerende sygeplejersker er dækket ind af kompetente og engagerede medarbejdere. Det geriatriske sengeafsnit er et selvstændigt sengeafsnit, som aktuelt er placeret sammen med det ortopædkirurgiske sengeafsnit O1. Samarbejdet mellem de to afsnit vægtes højt, ikke mindst af hensyn til de tværgående patientforløb. De to afsnitsledende sygeplejersker er ledere for hver deres selvstændige afsnit, men forventes at indgå i et tæt parløb med fokus på videndeling, kollegial støtte og samarbejde om ressourceudnyttelse Ved udflytningen til Nyt Universitetshospital i Aalborg (NAU) i øst skal Geriatrien dele sengekryds med Ortopædkirurgien og Endokrinologien. Der er et samarbejde mellem de tre specialer med henblik på at etablere både det bedste samarbejde og den bedste organisering til gavn for og sikring af patientforløbene. Region Nordjylland har et befolkningsunderlag på ca. 600.000 borgere med godt 8.000 over 80 år, og selvom de fleste gamle er raske, er de fleste syge gamle. Vi har ca. 800 ambulante besøg om året i geriatrisk regi, og fra Geriatrien udføres opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra eget sengeafsnit i et pilotprojekt. Sengeafsnittet bemandes af ca. 17 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, og ambulatoriet har p.t. tre sygeplejersker ansat.  Der undervises og uddannes sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistent-elever, lægesekretærelever/sundhedsadministrativ koordinatorstuderende samt medicinstuderende. Faglig udvikling af den generelle og den specielle sygepleje vægtes højt i det geriatriske speciale, hvor tværfagligt samarbejde er en kerneværdi.  Vi kan tilbyde:  
 • En spændende lederstilling med stort ansvar og mange samarbejdsflader 
 • Et job, hvor der skal tænkes nye tanker, og hvor ideer og initiativ er meget velkomne 
 • Den daglige drift og planlægningen af patientforløb foregår i et tæt tværfagligt samarbejde, hvor der er behov for og fokus på høj kvalitet i pleje og behandling 
 • Et tæt samarbejde og sparring med ledelsesteamet om afdelingens drift, udvikling og økonomi 
 • Mulighed for at arbejde med forandringsledelse i stor skala – i forbindelse med udflytningen til Nyt Universitetshospital Aalborg i 2022/23. 
 • En stilling, hvor du deltager i møder og seminarer i Udvidet Klinikledelse sammen med ledelseskolleger fra andre specialer, hvor der er mulighed for sparring og netværksdannelse 
 • Introduktionsforløb til funktionen og tilbud om deltagelse i Region Nordjyllands lederudviklingsforløb.
Vi søger en leder, som:
 • Har erfaring med personaleledelse i den kliniske praksis fra sengeafsnit eller ambulatorium, og trives med personaleledelse – og som er en synlig og nærværende leder 
 • Har en lederuddannelse eller er villig at indgå i en 
 • Er teamplayer, når det kræves – og individualist, når opgaven kalder på det 
 • Har viden om, kendskab til og interesse for det geriatriske speciale og vores patienter 
 • Kan synliggøre den sygeplejefaglige del af Geriatrien, og som har visioner for udvikling af Geriatrien - både på kortere og længere sigt 
 • Finder udfordringer i at arbejde i et afsnit med tæt kontakt til andre specialer og ledelseskolleger 
 • Er parat til at indgå i et ligeværdigt samarbejde i og med den øvrige del af afdelingsledelsen  
 • Er parat til at arbejde med involvering af patienter og pårørende i Patientens Team og sammen med den patientansvarlige læge 
 • Er god til at koordinere og kan bevare overblikket i en travl hverdag 
 • Tør være en synlig og engageret leder med gode kommunikative evner – og som vægter inddragelse højt 
 • Har erfaring med implementerings- og forandringsprocesser 
 • Er omstillingsparat, visionær og evner at se muligheder  
 • Vil medvirke til et godt arbejdsmiljø, hvor regionens ITOP-værdier er fremtrædende 
 • Kan arbejde med både styrker og udfordringer ved at have en lille medarbejdergruppe. 
Ledelsesgrundlag: http://www.rn.dk/-/media/Rn_dk/Om-Region-Nordjylland/Ledelsesgrundlag/Ledelsesgrundlaget-pr-1-januar-2018.ashx?la=da  Aalborg Universitetshospitals Mission, Vision og Strategi: http://www.aalborguh.rn.dk/genveje/om-aalborg-universitetshospital/mission-og-vision      Yderligere oplysninger  
kan fås ved henvendelse til Klinikchef Frank Skriver Mikkelsen på tlf. 30126509 eller ledende overlæge Stig Andersen på tlf. 27206016   Der holdes ansættelsessamtaler den 19. maj 2021.    

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret