AC-fuldmægtig til Området for Socialpsykiatri | JobDanmark
Region Nordjylland

AC-fuldmægtig til Området for Socialpsykiatri

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Området for Socialpsykiatri i Specialsektoren søger en skarp og helhedsorienteret AC-fuldmægtig til at varetage tværgående administrations-, implementerings- og koordineringsopgaver i et område som er karakteriseret ved solid faglig kvalitet og fællesskab. Stillingen er 37 timer pr. uge med tiltrædelse 1. juni 2021 eller efter aftale.

Stillingen er med direkte reference til Områdechefen, og de konkrete arbejdsopgaver vil være i relation til Området for Socialpsykiatri. Din arbejdsplads bliver i Aalborg, og du indgår i et tæt samarbejde med medarbejdere i områdets fællesfunktion, områdets afdelings- og tilbudsledere samt samarbejdspartnere i Specialsektorens administration og øvrige områder i Specialsektoren. Du bliver en del af en virksomhed, der er kendetegnet ved indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme.

Specialsektoren i Region Nordjylland er organiseret indenfor fire områder, hvor stillingen som AC-fuldmægtig er tilknyttet det ene; Området for Socialpsykiatri. I Specialsektoren vil vi være kommunernes fortrukne samarbejdspartner og leverandør af specialiserede ydelser. Vi vil medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse.

Området for Socialpsykiatri dækker i alt fem botilbud i Region Nordjylland, der geografisk er spredt over hele regionen. Tilbuddene arbejder indenfor Servicelovens §§107-108, 104 og 85, og tilbyder socialpsykiatriske botilbud til voksne mennesker med svære psykiske lidelser ofte med komplicerede sideproblemer, som f.eks. svær demens, brug af rusmidler, rets foranstaltninger, svær social tilpasning, selvskadende adfærd mv.
Du bliver en del af fællesfunktionen i Området for Socialpsykiatri som har til opgave at understøtte tilbuddene i området. Fællesfunktionen består af en områdechef, specialkonsulent, økonomikonsulent og en kvalitetskonsulent, der arbejder sammen med områdets tilbuds- og afdelingsledere, medarbejdere, borgere samt Specialsektorens administration.
I Området for Socialpsykiatri ønsker vi et stærkt fokus på såvel organisatoriske og faglige stordriftsfordele og synergieffekter på tværs af områdets fem tilbud. Som AC-fuldmægtig skal du bidrage til at understøtte organisatoriske stordriftsfordele og synergieffekter i området.

Du kan læse mere om Specialsektoren og Området for Socialpsykiatri på www.rn.dk/specialsektoren.
 
Stillingen som AC-fuldmægtig omfatter administrations-, implementerings-, koordineringsopgaver som:
 • Understøttelse områdets organisatoriske udvikling på tværs af tilbuddene i Området for Socialpsykiatri
 • Projektledelse og tovholderfunktion på tværgående projekter i området
 • Understøttelse tilbuddenes arbejde med at implementere nye og effektfulde indsatser
 • Ledelsesunderstøttelse af områdechefer og tilbudsledere
 • Understøttelse af processer i ledelsesfora og udvalg, herunder tovholder og sekretærfunktion i områdets MED udvalg og forskellige mødefora
 • Udviklingsopgaver indenfor området i samarbejde med borgere, medarbejdere og ledelsen i området
 • Koordinerings- og planlægningsopgaver af Specialsektorens strategiske indsatser i området
 • Deltagelse i – og koordinering af – arbejdsgrupper og processer på tværs af tilbuddene 
 • Ad hoc-opgaver, herunder f.eks. skriftlige bidrag til orienteringer til politiske udvalg
 • Områdets kontaktperson ift. interne samarbejdspartnere i regionen samt eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi søger en kollega, der:
 • Har en lang videregående uddannelse - samfundsfaglig eller lignende, f.eks. cand.scient.adm., cand.scient.pol. eller cand.scient.soc.
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og driftssikkert 
 • Tager ansvar og kan koordinere, skabe struktur og overblik i opgaver og processer
 • Har erfaring med projektledelse og evnen til at drive en proces frem mod målet
 • Har erfaring med eller interesse for målgruppen i Området for Socialpsykiatri
 • Er opfindsom og tør tænke anderledes
 • Har erfaring fra arbejdet i en politisk ledet organisation
 • Har gode samarbejdsevner og formår at inddrage borgere, medarbejdere og ledere
 • Er dygtig til at formulere sig i skrift og tale og kan adressere i rette sprogbrug som passer til modtageren
 • Har lyst til at arbejde i et dynamisk og til tider travlt miljø, hvor humøret er højt og det kollegiale sammenhold prioriteres.
Det er ikke et krav, at du har længere tids erfaring på arbejdsmarkedet, og stillingen kan derfor også søges af nyuddannede.
  
Vi tilbyder:
 • God introduktion
 • En afvekslende og spændende stilling med stort ansvar
 • Fleksibilitet og indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse
 • Sparring ift. opgaver og udfordringer
 • Tæt samarbejde med medarbejdere og ledelsen i Området for Socialpsykiatri
 • En arbejdsplads med gode arbejdsvilkår og en kompetent medarbejdergruppe.
 
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du at få mere at vide om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Områdechef Carsten Kaalbye på mail: c.kaalbye@rn.dk eller på telefon: 22187065
 
Ansøgningsfrist: 14. april 2021
Samtaler forventes afholdt: Uge 16
Tiltrædelsesdato: 1. juni 2021 eller efter aftale.
Tjenestestedet: Mølleparkvej 12, 9000 Aalborg.
Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse og aflønning sker efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.
Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet reference og straffeattest.
Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret