AC-fuldmægtig til Den Præhospitale Virksomhed | JobDanmark
Region Nordjylland

AC-fuldmægtig til Den Præhospitale Virksomhed

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Er du drevet af data?
Er data et af nøgleordene i din optimale jobbeskrivelse? Kan du overskue og analysere store datamængder og formidle konklusioner på en letforståelig måde til en bred kreds? Så har vi måske jobbet til dig.

Den Præhospitale Virksomhed leverer velfærd til nordjyderne døgnet rundt, året rundt. Kvalitet og effektivitet er i fokus, når bl.a. akutlægebiler, paramedicinere og ambulancer hjælper nordjyderne i dagligdagen. Derfor logges al aktivitet i det præhospitale beredskab detaljeret.  Informationerne fra vores forskellige driftssystemer spiller en stadig større rolle i dagligdagen og i planlægningen af driften.
 
Den Præhospitale Virksomhed søger en AC-medarbejder til databehandling, økonomirapportering, ledelsesinformation og en række andre spændende opgaver, som du skal løse i et team-samarbejde med vores nuværende chefkonsulent på området.
 
Dine opgaver
Du bliver en del af administrationen, hvor du sammen med en række dygtige kolleger blandt andet kommer til at arbejde med følgende opgaver:
 • Deltagelse i Den Præhospitale Virksomheds ledelsesrapportering via bearbejdning af data fra vores forskellige IT-systemer, herunder bl.a. logistiksystem, elektronisk præhospital patientjournal, m.m. og dermed sikre, at ledelsen har de nødvendige data og informationer til rådighed.
 • Økonomirapportering/forbrugsopfølgning
 • Kontrol af afregning med regionens ambulanceleverandør og fra foråret 2022 controlling af et regionalt drevet ambulanceberedskab.
 • Deltage i opbygningen af datakoncept, der skal understøtte vores drift af ambulancetjenesten fra 1.4.2022. 
 • Stå for kontakten til vores eksterne leverandører i forbindelse med kontraktopfølgning, afregning m.m.
 • Udarbejdelse af dagsordener til politiske udvalg.
 • Indgå i forskellige samarbejdsfora i Region Nordjylland vedr. bl.a. BI og dataregistrering.
 • Udarbejde og koordinere databehandleraftaler og være kontaktperson til central, regional koordinering af GDPR-initiativer.

Hvem er du?
 • Du er uddannet cand.oecon., cand.merc. cand.scient.adm. eller har anden relevant kandidatuddannelse
 • Du har et godt og opdateret kendskab til databehandling fx med SQL, SAS eller lignende databaseværktøjer.
 • Du har erfaring med business intelligence værktøjer, fx Qlik eller Power BI og har samtidigt et indgående kendskab til Excel.
 • Du har kendskab til driftsøkonomi
 • Du kan overskue en bred og varieret opgaveportefølje 
 • Du er vant til at arbejde struktureret og går systematisk til værks
 • Du er analytisk orienteret og god til at formidle resultater til en bred kreds -skriftligt og mundtligt
 • Du er vant til at arbejde såvel selvstændigt som i teams og projektmodus.

Hvem er vi?
Den Præhospitale Virksomhed er en del af Region Nordjylland, og er ansvarlig for det præhospitale område i regionen. Det vil sige, at vi står for ambulancedrift, akutlægebiler, akutbiler, lægehelikopter, sundhedsfaglig visitation via 1-1-2 opkald og sundhedsberedskabet i tilfælde af større ulykker og hændelser.

Vi er i alt ca. 100 ansatte. Fra foråret 2022 vækster vi markant med godt 250 nye medarbejdere til ambulancetjenesten, når Region Nordjylland hjemtager driften af dele af ambulancetjenesten.

I administrationen, hvor du skal sidde, er vi 12 medarbejdere, udover ledelsen. Vi har en blandet faglig baggrund med bl.a. sundhedsfaglige og samfundsvidenskabelige kompetencer. Vi har fokus på at understøtte vores dygtige sundhedsprofessionelle i deres arbejde i helheden og detaljen. Kort sagt er vi her for at redde liv, direkte og indirekte, døgnet rundt, året rundt.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor vi insisterer på, at holdånd, humor, ordentlighed, professionalisme og stramme deadlines skal gå hånd i hånd.
 
Læs mere om os her: www.dpv.rn.dk

Om stillingen og ansættelsesproces
Stillingen opslås i forbindelse med, at nuværende medarbejder er bevilliget orlov i udlandet af 3 års varighed.

Stillingen opslås derfor som tidsbegrænset til 3 år, men med tilsagn om afklaring af mulighederne for forlængelse/fastansættelse allerede efter 1½-års ansættelse.

Vi holder ansættelsessamtaler i uge 16. Vi sigter efter ansættelse pr. 1. juni 2021.  Der vil ved ansættelse pr. 1. juni 2021 være sikret 1 måneds overlap og opgaveoverdragelse fra nuværende medarbejder

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem regionen og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til chefkonsulent Flemming Bøgh Jensen: Tlf. 41318863 / flboj@rn.dk eller til Præhospital direktør Peter Larsen: Tlf. 22711770 e-mail pl@rn.dk.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret