2 afdelingsledere til Tilbud for Psykiatri og Udviklingshæmning | JobDanmark
Region Nordjylland

2 afdelingsledere til Tilbud for Psykiatri og Udviklingshæmning

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Området for Voksne med Udviklingshæmning – Sødisbakke er organiseret under Specialsektoren i Region Nordjylland og er opdelt i fem specialiserede botilbud og et samværs- og aktivitetstilbud, der hver ledes af en tilbudsleder. Til hvert tilbud er der derudover tilknyttet et antal afdelingsledere.
De seks tilbud supporteres af områdets tværgående servicefunktioner; administration, køkken, vaskeri og rengøring, samt en teknisk afdeling. Derudover har området et professionssekretariat med socialfaglige konsulenter, der ligeledes varetager opgaver som VISO leverandør.
Hele området er samlet på én matrikel i smukke Mariager.
 
Tilbud for Psykiatri og Udviklingshæmning består af 3 afdelinger, med hver sin afdelingsleder, der refererer til tilbudsleder Mette Kjeldsgaard.
Vi søger to afdelingsledere til afdeling Højbo og afdeling Bøgedal.
Fælles for alle tre afdelinger er, at disse er målrettet borgere med udviklingshæmning, der desuden har yderligere problemstillinger i form af fx omfattende behov for pleje, psykiatriske problemstillinger, demens, kommunikative problemstillinger og mobilitetsnedsættelse.
 
Forandringsledelse:
I disse år sker der en betragtelig udvikling i målgruppen for både afdeling Højbo og afdeling Bøgedal; hvor borgerne i stigende grad opleves med væsentlige og meget komplekse udviklingsforstyrrelser.
De to nye afdelingsledere får således en afgørende rolle i at bringe afdelingerne igennem en forandring, der går fra at yde hjælp til borgere med omfattende behov for pleje, til i højere grad at kunne rumme en individuel skærmende indsats med fokus på at skabe en daglig struktur, aktiviteter og beskæftigelse for en målgruppe af beboere, hvor der er behov for en helt særlig pædagogisk indsats.
 
I denne forandringsproces arbejder hele tilbuddet med et metodisk afsæt i principperne fra belastningspsykologien, herunder bl.a. med konkrete værktøjer som IGLO-modellen og VIK-modellen.
Hele Specialsektoren arbejder desuden arbejdsmiljømæssigt med de høje følelsesmæssige krav og fastholdelse af den professionelle tilgang til arbejdet – Institut for Belastningspsykologi er koblet på dette arbejde.
 
De to nye afdelingsledere bliver en del af en ledergruppe, der sammen og på tværs af tilbuddet understøtter den positive udvikling og trivsel, der er i hele tilbuddet.
Ord som tillid, respekt, humor og nysgerrighed er nogen af de ord, der kendetegner ledergruppen, som de to afdelingsledere bliver en del af.
 
Afdelingerne Højbo og Bøgedal:
Medarbejderne på Højbo og Bøgedal har bidraget med følgende udsagn, der kendetegner afdelingerne:
Højbo og Bøgedal er to meget selvkørende afdelinger, hvor personalegruppen har stor erfaring og meget stærke viljer. Begge afdelinger efterspørger tydelig ledelse, samt rummelighed overfor de forskellige faggrupper, der arbejder i afdelingerne.
Det er samtidig også afdelinger, som i denne forandringsproces er pressede, og har brug for afdelingsledelse, som tager styringen, og er med til at vise vejen frem. Afdelingerne behøver en styrkelse af arbejdsmiljøet, og en klar retning på hvor de skal bevæge sig hen.
 
Medarbejderne på Højbo og Bøgedal efterspørger derfor i denne proces en leder der:
 • Er tydelig, handlekraftig og står fast, men samtidig søger dialog, og er fleksibel.
 • Tænker nye spændende tanker og har visioner.
 • Kan bidrage ledelsesmæssigt ”op som ned”.
 • Har hjertet på rette sted.
 • Har ledelseserfaring.
 • Ser samarbejde med TR og AMR, som en styrke.
 • Har humor, empati og en stærk udstråling.
 • Er bekendt med lovgivningen indenfor dette område.
 • Kan give sine medarbejdere frihed under ansvar, men er samtidig en retningsgivende leder.
 • Er i stand til at have et stort overblik og have mange bolde i luften og ikke mindst griber dem igen.
 • Har øje for både det monofaglige og tværfaglige, samt de enkelte faggruppers egenskaber, og være i stand til at bruge disse faggruppers kompetencer.
 • Forstår hvad synlig ledelse er.
 
Tilbudsleder Mette Kjeldsgaard efterspørger i denne proces afdelingsledere der:
 • Har en, for området, relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse som f.eks. socialpædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske.
 • Har relevant ledererfaring og har før arbejdet med personaleledelse.
 • Har lyst til ledelse, der består af både personaleledelse, udviklings- og driftsopgaver.
 • Er handlekraftig og har evnen til at prioritere.
 • Er loyal overfor de mål, der aftales for afdelingens udvikling og drift.
 • Kan kommunikere tydeligt og motivere til følgeskab, så medarbejderne ved hvilken retning I sammen skal gå.
 • Tør være sårbar og bede om hjælp.
 • Engageret vil indgå i tilbuddets og områdets øvrige ledergruppe.
 • Arbejder struktureret og systematisk og har overblik over afdelingens og tilbuddets opgaver.
 • Samarbejder med ledelsen i tilbuddet, omkring vores vision og sammen med medarbejderne har fokus på at efterleve vores definition af kerneopgaven og værdierne i tilbuddet.
 • Har kendskab til Dansk Kvalitetsmodel og kan arbejder efter instrukser og retningslinjerne sammen med dem den øvrige lovgivning på området.
 • Kan se dig selv ind i vores overordnet pædagogiske reference ramme Gentle Teaching, som er gældende overfor beboerne, og i mødet med medarbejderne og dine kollegaer. Læs mere om Gentle Teaching her: Gentle Teaching (rn.dk)
  
Hvad kommer du til at lave:
Eftersom du kommer med engagement og har erfaring med ledelse i praksis; vil du bidrage til at nå det høje niveau, som vi hele tiden stræber efter. Det gælder både indenfor pædagogik og arbejdsmiljø.
Eksempler på opgaver kunne være:
 • Interne udredningsopgaver: Du vil hjælpe med at gennemskue essensen af komplekse beboersager og du skal være god til at veksle mellem det teoretiske og praktiske niveau.
 • Pædagogisk udvikling: Du kommer til at arbejde med mål og delmål for den enkelte beboer, i samarbejde med de faste medarbejdere.
 • Mødeaktivitet: Du vil lave dagsordner til personalemøder, teammøder og statusmøder. Du vil på møder fungere som møde-facilitator.
 • Ledergruppen: Du vil indgå i ledergruppen med afdelingslederne på de to andre afdelinger samt tilbudslederen.
 • Kompetenceudvikling: Du vil deltage i Region Nordjyllands lederudviklingsforløb, samt Sødisbakkes interne lederudviklingsforløb, som løber over flere år. Du vil få tilbud om supervision.
 
I samarbejde med medarbejderne i tilbuddet har vi defineret vores kerneopgave således:


”Igennem samarbejde sikre vi en tryg hverdag, hvor selv- og medbestemmelse, udvikling og vedligeholdelse af borgerens færdigheder giver forudsætninger for, at borgeren kan udleve sin definition af det gode liv og føle sig elsket og værdsat”
 
 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med høj faglighed, stærke værdier og høje ambitioner.
 • En arbejdsplads hvor vi er kendt for at hjælpe hinanden på tværs af hele området.
 • Ansvar for en afdeling med mangeartede opgaver og mulighed for personlig og ledelsesmæssig udvikling.
 • Mulighed for at sætte dit præg på stillingen og udviklingen af afdelingen, såvel som på hele området.
 • Deltagelse i Sødisbakkes interne lederudviklingsforløb.
 • Engagerede lederkollegaer med hvem, der er mulighed for møder, sparring og supervision.
   
  Du referer til tilbudsleder Mette Kjeldsgaard, som er tilbudsleder af Psykiatri og Udviklingshæmning.
Du kan læse mere om afdelingslederens ledelsesansvar og ledelsesgrundlag på nedenstående link
https://rn.dk/specialsektoren/organisation-og-ansatte/ledelsesansvar-i-specialsektoren
https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Specialsektoren/Organisation-og-ansatte/Ledelsesgrundlaget-i-Region-Nordjylland.ashx?la=da
 
Yderligere oplysninger:
Stillingen er en fast stilling på 37-timer om ugen.
Kørekort til kategori B er et krav.
Løn i henhold til gældende overenskomst.
 
Vi skal have din ansøgning senest søndag d. 18. april 2021 til midnat.
 1. runde ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 20. april 2021.
 2. runde ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag d. 23. april 2021
Tiltrædelse d. 1. juni 2021 eller hurtigst muligt derefter.
Er du nysgerrig på stillingerne, er du velkommen til at kontakte:
Tilbudsleder Mette Kjeldsgaard Møller på telefon 23 24 16 34
 
Du kan læse mere om Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke på www.sodisbakke.rn.dk, hvor du også kan se filmen ”I kærlige hænder” eller høre vores podcasts ”Specialpædagogiske eftertanker”
 
___________________________________________________________________________________
 
Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke er en samling af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vi har stor succes med at udvikle nye tilbud til borgere fra hele landet og er nytænkende i forhold til pædagogiske metoder og løsninger i samarbejde med vores kunder - kommunerne. Vi er samtidig Danmarks største leverandør af viden og pædagogiske metoder til Socialstyrelsen (VISO) indenfor vores felt. Sødisbakke har 134 beboere og ca. 600 medarbejdere. 
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret