Region Midtjylland

Afdelingssygeplejersker til Blodsygdomme Sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Blodsygdomme søger to fagligt engagerede afdelingssygeplejersker til at lede en bredt sammensat og udviklingsorienteret medarbejdergruppe til vores sengeafsnit. 

Stillingerne er ledige med tiltrædelse 1. marts 2021 eller efter aftale.
 
 • Brænder du for ledelse og udvikling og har du ledelseserfaring inden for blodsygdomme/kræftsygdomme?
 • Har du mod på og lyst til at sætte dit præg på udvikling af et spændende speciale med engagerede medarbejdere?
 • Ønsker du at blive en del af et velfungerede tværfagligt ledelsesteam med to overlæger, hvor I sammen skal skabe rammer, så medarbejderne kan udføre kerneopgaven på højt niveau?

Så skal du søge jobbet som afdelingssygeplejerske i vores sengeafsnit!

Den daglige ledelse varetages af funktionsledelsen bestående af to afdelingssygeplejersker og to overlæger delt op i to subspecialer.

Funktionsledelsen sker i et tæt og ligeværdigt tværfagligt samarbejde.

Du vil få et stort ledelsesmæssigt råderum med mulighed for synergi og faglig sparring.

Afsnittet har kliniske koordinatorer, forløbskoordinator, specialeansvarlige og kliniske vejledere som refererer til de to afdelingssygeplejersker.

Blodsygdomme har tilknyttet en klinisk sygeplejespecialist, en udviklingsansvarlig sygeplejerske, en kvalitetskoordinator og en uddannelsesansvarlig sygeplejerske som vil blive tætte samarbejdspartnere for dig.

Sengeafsnittet har fået en opnormering på fem permanente stillinger af de i alt 1.000 nye sygeplejerskestillinger regionerne har indgået aftale med regeringen om. Afsnittet har 33 sengepladser, som er delt op i to grupper med hver sin afdelingssygeplejerske. Den ene gruppe varetager primært plejen af patienter med lymfoide kræftsygdomme, den anden gruppe primært plejen af patienter med leukæmi og myelomatose. Vi giver pleje og behandling til patienter i alle faser af deres sygdom og forløbene er ofte langvarige og komplicerede. Afsnittet modtager både akutte og elektive patienter og er kendetegnet ved et stort flow.

Det der kendetegner dig er, at du
 • har et stort overblik og prioriterer, så den faglige kvalitet fastholdes og udvikles
 • er nærværende i afdelingen og i kontakt med personalet
 • medvirker til et anerkendende tværfagligt arbejdsmiljø, hvor nærvær og professionel tilgang til opgaveløsning er selvfølgelig
 • inddrager medarbejdere i beslutninger der vedrører deres arbejde.
Blodsygdomme er en højt specialiseret afdeling ved Aarhus Universitetshospital bestående af to subspecialiserede sengeafsnit med i alt 45 senge, heraf et dedikeret afsnit til allogen stamcelletransplantation. Afdelingen består desuden af et stort ambulatorium, et laboratorium og en Klinisk Forskningsenhed.

Der er ca. 230 ansatte i afdelingen, som samarbejder i et godt tværfagligt miljø, med en velfungerende funktionsledelsesgruppe.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation

Vil du vide mere kan du søge på vores hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte oversygeplejerske Marie Møller på 4014 7965.
Vi holder ansættelsessamtaler den 25. januar 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8200 Aarhus N

 • Oprettet:

  2021-01-07

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-20
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret