Region Midtjylland

Afdelingssygeplejerske til Forberedelse og Opvågning

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Forberedelse og opvågningen i Bedøvelse, Operation og Intensiv søger en afdelingssygeplejerske

Vi søger en leder, som sammen med engagerede sygeplejersker og en sideordnet funktionsansvarlig overlæge, vil videreudvikle vores forberedelse og opvågnings afsnit, med fokus på de gode og optimerede patientforløb samt på kerneopgaven inden for opvågnings sygeplejen.
En leder som vil indgå i et tæt samarbejde henholdsvis med operationsområdet med fokus på det gode sammenhængende perioperative forløb og med intensiv afsnittet med særligt fokus på et tættere samarbejde omkring fælles patienter.
En leder som vil arbejde med trivsel, arbejdsmiljø og udvikling på tværs af afdelingen og hospitalet, således at vores afsnit lever op til de krav og forventninger, der er til et dygtigt og dristigt forberedelse og opvågnings afsnit i Region Midt.

Forberedelse og opvågnings afsnittet på Regionshospitalet Horsens, hører under afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv med i alt ca. 290 medarbejdere, fordelt på flere afsnit.
Ud over et forberedelse og opvågnings afsnit består afdelingen af et Dagkirurgisk afsnit, der dækker over et operationsafsnit og Endoskopiafsnit, et Operations og Anæstesiafsnit, et Anæstesiambulatorium, en Sterilcentral og Akutlægebil samt Enhed for Lindrende Behandling.

Forberedelse og opvågnings afsnittet yder præ og postoperativ sygepleje inden for specialerne Organkirurgi, Gynækologi/obstetrik og Ortopædkirurgi. Der er en 'blokstue' i afdelingen, hvor patienter kan få anlagt diverse blokader og IV-adgange, f.eks. PICC-line og CVK.
Yderligere varetages der i ferie- og helligdagsperioder ECT-behandling i afdelingen.

Hovedopgaverne består i forberedelse og opvågningen af patienter til operation, varetagelse af opvågningssygepleje, de korte postoperative patientforløb, samt assistance til blokstuen.
Afdelingens åbningstid er mandag kl 7.00 til fredag kl. 22.00 og ydermere varetages opvågningsfunktionen lørdag kl. 9.00-17.00.

Afsnittet har et fast team på 10 sygeplejersker. Derudover kommer der hver dag sygeplejersker fra sengeafdelingerne, der tager del i det præ- og postoperative forløb. Det betyder, at udover at være nærmeste leder for de faste sygeplejersker er der en særlig ledelsesopgave som består i, at koordinere og samarbejde tæt med de afdelingssygeplejersker, som sygeplejerskerne der kommer fra sengeafdelingerne refererer til.

Afsnittet er en nyere enhed som åbnede 1/4-2019, så du vil som leder stå i spidsen for et meget nyt og spændende afsnit, som du sammen med ledelsen og samarbejdspartnere kan være med til, at videreudvikle og sætte dit personlige og ledelsesmæssige præg på.

Forberedelse og opvågnings afsnittet ledes af en funktionsledelse, bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Afsnittet har 11 opvågningspladser, 5 forberedelsespladser samt 8 overnatnings senge og er et moderne afsnit i helt nye rammer med gode faciliteter.
Forberedelse og opvågnings afsnittet samarbejder tæt med de øvrige afdelinger på hospitalet omkring patientforløb og deltager dagligt i hospitalets flow koordinering.

Udover ledelsen af de 10 opvågningssygeplejersker vil du som afdelingssygeplejerske også varetage ledelsen af 4 dedikerede sekretærer som er ansat i Bedøvelse, Operation og Intensiv. De varetager dagligt opgaver på tværs af afdelingen.

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der har en involverende og dialogbaseret ledelsesstil, og som prioriterer personaleledelse højt.
Humor, en positiv indstilling og stærke samarbejdsevner er en del af ledelsen til daglig

En af de mange opgaver for den kommende afdelingssygeplejerske er aktiv involvering i løsning af Covid opgaven, styrkelse af samarbejdet med de samarbejdende afsnit i afdelingen, rekruttering og fastholdelse og med et særligt fokus på arbejdsmiljøet. Ydermere en fokuseret indsats på uddannelse, herunder både grunduddannelsen og specialuddannelsen for anæstesi og – intensivsygeplejersker, jordmødre og paramedicinere. Et kontinuerligt fokus på, at facilitere og motivere til udvikling herunder simulationstræning hos de kompetente medarbejdere, der er en del afsnittet og en styrkelse af det tværfaglige samarbejde.

Vi forventer, at du har:
 • Kendskab til forberedelse og opvågnings området.
 • Ledererfaring og gerne lederuddannelse.
 • Lyst og evne til at indgå i tæt sideordnet ledelse i samarbejde med funktionsansvarlig overlæge.
 • En stærk og kulturskabende profil, der formår at medinddrage personalet i relevante processer og herved bidrage til medarbejdertilfredshed og et sundt arbejdsmiljø.
 • Visionære ideer, og at du er diplomatisk og har særlig gode samarbejdsevner, så du kan indgå konstruktivt i både tværorganisatorisk og tværfagligt samarbejde.
 • Er nærværende og formår at kommunikere respektfuldt og formidle klare budskaber.
 • Vil være med til at arbejde for åbenhed og tillid i funktionsledelsen.
 • Erfaring og motivation til at stå i spidsen for forandringsprocesser.

Vi tilbyder dig:
 • En arbejdsplads med forandringsgaranti og humor.
 • En engageret personalegruppe med høj faglighed, som arbejder med teamdannelse og teamsamarbejde.
 • En engageret afdelingssygeplejerskegruppe på tværs af afdelingen, Bedøvelse, Operation og Intensiv, som vægter sparring og faglige drøftelser med hinanden og afdelingsledelsen.
 • Du bliver en del af et ledelsesteam, hvor der arbejdes med lederprofiler, videreudvikling af de strategiske tiltag, hvor de sammenhængende patientforløb prioriteres.

Løn- og ansættelsesforhold sker på de vilkår, der er indeholdt i overenskomsten mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet for ledere.

Det er en forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe, Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens. Tlf. 2330 5689.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist er d.22. januar 2021 og ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 4, 2021.
Ansøgningen sendes via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8700 Horsens

 • Oprettet:

  2021-01-06

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-22
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret