Region Midtjylland

(Udløbet) Afdelingssygeplejerske til Skadestuen ved Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Skadestuen, Akutafdelingen Aarhus Universitetshospital søger en afdelingssygeplejerske, der brænder for den akutte patient, og som vil være med til sikre, at vi som afdeling og hospital skaber gode og sammenhængende patientforløb.

Som afdelingssygeplejerske bliver du nærmeste leder for ca. 45 medarbejdere med funktion i Skadestue, Akut Dagklinik og Lægevagt. Har du ledelseserfaring eller anden relevant erfaring og finder akutspecialet spændende, er du måske vores kommende kollega.
 
Akutafdelingen
Akutafdelingen er en stor afdeling med ca. 350 ansatte. Afdelingen er en af fem akutafdelinger i Region Midt. Aarhus Universitetshospital er Regionens største akuthospital, modtager patienter fra et optageområde på 300.000 borgere og traumepatienter fra hele Region Midtjylland. Akutafdelingens vision er at levere patientforløb med kvalitet og sikkerhed på højt specialiseret niveau samt forskning på internationalt niveau. Vi arbejder målrettet med at optimere akutte patientforløb.

Afdelingen består af Skadestue, Traumecenter, Lægevagt, Hospitalsvisitation, Akutkoordinationen, Akut Voksenafsnit, Akut Børneafsnit, Akut Psykiatri, Center for Voldtægtsofre og Center for Akutforskning.

Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader og sygdomme og har desuden beredskabsfunktion i tilfælde af storulykker eller katastrofer. Skadestuen modtager ca. 32.000 patienter om året. Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialiseret niveau samt akut kritisk syge medicinske- og kirurgiske patienter. Akut Voksenafsnit modtager uafklarede medicinske og kirurgiske patienter til korttids indlæggelse. Akut Børneafsnit modtager akutte uafklarede børn med medicinske og kirurgiske problemstillinger. Akut Psykiatri er et modtagelses- og observationsafsnit til patienter med akutte psykiatriske lidelser. Center for Voldtægtsofre modtager ofre til akut undersøgelse sporsikring samt opfølgende samtaler. Lægevagtens visitation og konsultation er en integreret del af Skadestuen.

Afdelingssygeplejerske i Skadestuen
Vi søger en dynamisk og visionær afdelingssygeplejerske, der kan deltage i udvikling og optimering af gode og sammenhængende patientforløb, sikring af høj faglig standard samt sikre integration af uddannelse og udvikling i den kliniske hverdag. En stor del af sygeplejerskerne i Skadestuen er uddannet behandlersygeplejersker. I afdelingen er der fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde, hvorfor du i hverdagen vil arbejde tæt sammen med læger, lægesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og serviceassistenter.
Skadestuens sygeplejersker arbejder tæt sammen med Traumecentrets sygeplejersker og størstedelen har funktion i begge afsnit.

Du skal i stillingen bl.a. være:
 • ansvarlig for at de overordnede mål og strategier er kendte og anvendt af alle og danner grundlag for gennemførelse af faglige strategier for udvikling og planlægning af indsatsområder
 • medvirkende til og medansvarlig for opfyldelse af hospitalets og afdelingens mål inden for drift, økonomi og aktivitet
 • ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb, og sikre sammenhæng med særligt fokus på overgange, eksempelvis til primær sektor
 • ansvarlig for kvalitet og kvalitetsudvikling i eget afsnit og medansvarlig for afdelingens kvalitetsudvikling
 • ansvarlig for udvikling af dokumentationspraksis
 • ansvarlig for at et optimalt tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • ansvarlig for og sikring af hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer indenfor såvel personaleområdet som den daglige drift under hensyntagen til kompetenceniveau, erfaring og kompleksitet
 • ansvarlig for personaleledelse og udvikling af personalets personlige og faglige kompetencer, herunder fokus på rekruttering og fastholdelse
 • ansvarlig for et dynamisk arbejdsmiljø baseret på psykologisk sikkerhed
 • ansvarlig for og understøttende i forhold til et refleksivt miljø med fokus på læring og faglig udvikling samt sikre rammerne for et godt studiemiljø i afdelingen.
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en sygeplejerske med ledererfaring eller anden relevant erfaring.

Vi forventer
 • et ønske om faglig og personlig udvikling
 • erfaring med personaleledelse
 • rummelighed, gode samarbejds-, kommunikative- og pædagogiske evner
 • evner til at gennemføre dynamisk, synlig og handlekraftig ledelse
 • evner til at medinddrage, uddelegere og skabe udvikling
 • lyst til at arbejde selvstændigt og i tværfaglige teams
 • evner til at indgå i et tværfagligt ledelsesteam
 • økonomisk indsigt en fordel.

Vi tilbyder
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig udvikling
 • et understøttende ledernetværk blandt funktionslederne i afdelingen
 • en stilling med spændende og udviklende ledelsesmæssige udfordringer
 • mulighed for at udvikle og præge sygeplejen og patientforløb
 • en afdeling med et velfungerede og inspirerende tværfagligt samarbejde
 • ambition om at udvikle landets førende akutafdeling.

Organisatorisk placering
Stillingen som afdelingssygeplejerske for Skadestuen, Akutafdelingen, har reference i linjefunktion til afdelingsledelsen og faglig reference til oversygeplejersken i Akutafdeling.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hør mere
Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til specialkonsulent Jeannie Rumph på jearum@rm.dk. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Ole Mølgaard på ole.moelgaard@rm.dk tlf: 2149 5518 eller oversygeplejerske Mette Haahr på mette.haahr@rm.dk Ansøgningen stiles til oversygeplejerske Mette Haahr, Akutafdeling og sendes via nedenstående link. 

Ansøgningen skal være Akutafdeling i hænde senest den 18.01.2021. Der afholdes ansættelsessamtaler den 26.01.21 fra kl. 13.

         
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8200 Aarhus N

 • Oprettet:

  2020-12-23

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-18
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret