Region Midtjylland

(Udløbet) Afdelingssygeplejerske søges til Afsnit S 14, Neurorehabilitering, Regionshospitalet Lemvig - en del af Regionshospitalet Hammel Neurocent...

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
En stilling som afdelingssygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, sengeafsnit 14, Regionshospitalet Lemvig er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Afsnittet varetager neurorehabilitering af apopleksipatienter på regionsfunktionsniveau og har plads til 13 patienter fordelt i to teams.

Vi søger en ny kollega der:
 • gerne har kendskab til neurorehabilitering og kender aspekterne i rehabiliterings opgaven.
 • vil støtte og stimulere patientforløbene i en integreret tværfaglig samarbejdsform.
 • kan facilitere respektfuldt samarbejde mellem afsnittets forskellige fagligheder i indbyrdes afhængighed i den fælles opgaveløsning.
 • har en åben og involverende ledelsesstil og er samtidig tydelig sin kommunikation.
 • er optaget af kompetenceudvikling og inspirerer til kreativitet og ansvarlighed.
 • kan fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø.
 • er strategisk tænkende og visionær i kombination med en inspirerende og motiverende tilgang.
 • ser sin opgave som rollemodel og kulturbærer som vigtig.
 • er synlig og tilgængelig.
Vi søger en visionær, engageret og ansvarsfuld leder, gerne med ledererfaring og lederuddannelse, der har lyst til og evne for at arbejde med at sikre et tværfagligt sammenhængende patientforløb kendetegnet ved professionalisme og dialog. Behandlingsindsatsen tilrettelægges med størst mulig inddragelse af patienter og pårørende.

Du skal være en god personaleleder, der kan skabe og vedligeholde givende, dynamiske og konstruktive relationer. Du har evnen og viljen til omstilling og fornyelse, og du kan prioritere og tilpasse opgaveløsningen i forhold til de udfordringer, der dukker op. Du har gerne erfaring med ledelse, ligesom du kan stimulere til læring, udvikling af kompetencer, ny viden samt kreativitet og innovation. Erfaring med at arbejde tværfagligt vil være en fordel. Du har gode administrative evner og gerne erfaring med økonomistyring.

Der er samarbejde om udvikling af indsatsen med de øvrige afsnit på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. De næste par år vil der i Hammel Neurocenter på regionsfunktionsniveau være en særlig indsats med nye tiltag blandt andet med fokus på et øget tværsektorielt samarbejde ifm udskrivelse og ydelser der tilbydes gennem Hammel Neurocenter til blandt andet regionens kommuner.

Afdelingssygeplejersken indgår i et lederteam, som ud over afdelingssygeplejersken også består af en ledende fysioterapeut samt en overlæge. Lederteamet er desuden også en del af den samlede tværfaglige ledergruppe på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Afsnitsledelsen har det samlede ledelsesansvar for en tværfaglig personalegruppe på ca.45 personer, som består af 25 plejepersonaler, 10 ergo- og fysioterapeuter, 2 logopæder, 1 neuropsykolog og en sekretær.

Du skal som afdelingssygeplejerske administrere ift. to hospitalsenheder, idet Regionshospitalet Lemvig som matrikel hører til HEV men administrativt hører S14 til HEM. Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en del af HEM og består af tre matrikler beliggende i Hammel, Skive og Lemvig. Du vil derfor sammen med dine kolleger i afsnittets ledelsesteam indgå i den samlede, tværfaglige ledergruppe på tværs af alle tre matrikler.

Vi kan tilbyde gode muligheder for faglig udvikling og faglige udfordringer på en spændende arbedsplads blandt engagerede kolleger.

Om afdelingen
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret udviklingshospital og universitetsklinik, der behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apopleksi, anoxisk skade, infektioner, tumorer). Regionshospitalet Hammel Neurocenter dækker Vestdanmark med et patientgrundlag på ca. 3 mio. indbyggere.

Der er 124 sengepladser fordelt på 4 subspecialer: tidlig neurorehabilitering, kognitiv subspeciale, sensomotorisk subspeciale og subspeciale for børn og unge - Alle med tilknyttede klinikker. Herudover har neurocenteret tilknyttet 6 NISA-senge i intensivt regi på Regionshospitalet Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til neurorehabilitering.

Til sengeafsnittene og klinikkerne er der tilknyttet logopæder, neuropsykologer, diætister og socialrådgivere. Derudover er der en lægestab bestående af speciallæger inden for blandt andre disse specialer: neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi, neuroanæstesi og intensiv medicin, neuropædiatri, intern medicin. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en Forskningsenhed med 2 professorater under Aarhus Universitetshospital og løbende PhD-studerende. Herudover en uddannelseafdeling og en udviklingsenhed, begge med tæt forbindelse til klinikkerne.

Centerledelsen udgøres af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og en ledende terapeut.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende oversygeplejerske, centerledelsen Tina Pasgaard 2912 0134 eller overfysioterapeut Susanne Vøldike 7843 7165.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID (gælder kun sundhedspersonale), oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 14. januar 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 19. januar 2021 og en eventuel 2. samtale vil blive den 26. januar 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8450 Hammel

 • Oprettet:

  2020-12-18

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-14
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret