Region Midtjylland

(Udløbet) Akademisk medarbejder til Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital - Center for Gen- og Celleterapi

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger en akademisk medarbejder med gode faglige kvalifikationer og samarbejdsevner med tiltrædelse d. 1. februar 2021 eller snarest herefter. Stillingen er 1-årig med 37 timer/uge.

Kan du spejle dig i værdier som tværfaglighed, udvikling, gensidig respekt og et højt fagligt niveau, vil vi gerne se en ansøgning fra dig.

Center for Gen- og Celleterapi er et nyoprettet afsnit under Blodbank og Immunologi, der forener flere års erfaring med forarbejdning og konservering af stamcelleprodukter fra bl.a. perifert blod, knoglemarv og navlesnorsblod med nye cellekomponenter baseret på f.eks. stamcelleoprensning fra fedt.
Vi står for produktion af cellulære komponenter til klinisk afprøvning af nye behandlingsprincipper – et område der er i hastig vækst, og som vi forventer vil udgøre en større og større del af vores arbejdsområde inden for den nærmeste årrække. Dette arbejde foregår i renrumsfaciliteter på AUH.

Den akademiske medarbejder, der kan optimere og implementere nyt bioreaktor-udstyr, skal sikre opskalering af den nuværende kliniske produktion af stamceller, dette med fokus på den operative del af arbejdet. Dette vil bl.a. inkludere oprensning af stamceller, samt efterfølgende ekspansion i kultur. Flere af afsnittets bioanalytikere vil indgå i samarbejdet omkring implementeringen af bioreaktorerne og bibringe erfaring med bl.a. arbejde med stamceller og kvalitetssikring.

Følgende arbejdsopgaver og ansvar vil være omfattet i stillingen, i samarbejde med teamledelsen:
 • Aseptisk dyrkning af humane stamceller, både bloddannende og mesenkymale stamceller
 • Udvikling af protokoller og metoder til opskaleret stamcelledyrkning i to forskellige kommercielle bioreaktorplatforme, med henblik på GMP-godkendt produktion
 • Implementering, validering og vedligehold af apparatur
 • Databehandling og afrapportering
 • Kvalitetssikring i laboratoriets daglige drift
 • Indgå i igangværende klinisk forskning på afdelingen, med relevans for stamcelle-arbejdet

Kvalifikationer:
 • Cand. scient/polyt. eller bachelor grad inden for relevant life science område
 • Praktisk erfaring med celledyrkning og aseptisk arbejde 
 • Praktisk erfaring med flowcytometri 
 • Tekniske færdigheder på et højt niveau er en fordel
 • Evne til selvstændigt at planlægge, og anvende resultaterne i en fagligt forankret beslutningsproces
 • Udviklingsorienteret og med evne til systematisk og kritisk at sætte sig ind i nye fagområder

Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands specialafdeling i Klinisk Immunologi. Afdelingen har ca. 160 ansatte og varetager produktion af blodkomponenter, transfusionsmedicinske analyser og rådgivning, transplantationsimmunologiske analyser, udredning og rådgivning, testning for hiv og hepatitis, autoimmundiagnostik og udredning af immundefekter.  Læs mere om afdelingen her.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Tjenestesteder hos Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital vil være Palle Juul-Jensens Boulevard og i Blodbankens Plasmacenter, Olof Palmes Allé 38, 8200 Aarhus N. 


Ansøgningsfrist d. 15. januar 2021Ansættelsessamtaler afholdes forventeligt den 26. januar. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos molekylærmediciner Marco Eijken på 4032 8464, klinisk specialist Anne Louise Revenfeld på 2960 7107 eller funktionsleder Eva Ravn Poulsen på 2960 2854.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8200 Aarhus N

 • Oprettet:

  2020-12-18

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-15
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret