Region Midtjylland

(Udløbet) Afdelingsledelsessekretær til Patologi, Aarhus Universitetshospital

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Ved Patologi er barselsvikariat på 12 mdr. som sekretær for afdelingsledelsen ledig pr. 1. marts 2021 eller snarest herefter.

Afdelingsledelsen søger en uddannet lægesekretær, der kan varetage en bred vifte af forskellige opgaver. Vi er en relativ ny ledelse, som er i gang med en modernisering, digitalisering og automatisering af afdelingen. Opgaver der kræver overblik, transparens og god kommunikation. Vi har derfor brug for din faglighed som lægesekretær.

AUH Patologi sætter altid patienten først, og derfor har vi fokus på høj faglighed og kvalitet, og samarbejdet med de kliniske afdelinger samt universitet prioritereres meget højt. Afdelingen er travl og spændende med ambitioner og plads til nytænkning, hvor vi ønsker at udnytte den teknologiske udvikling bedst muligt. Med ca. 140 ansatte er afdelingen en af landets største patologiafdelinger. Afdelingen er hjørnestenen i en lang række af regionens udredningsforløb. God driftsplanlægning og – afvikling er derfor altafgørende for regionens og hospitalets mulighed for at levere patientforløb af høj kvalitet, som overholder de nationale mål for kort ventetid på udredning og behandling.

Afdelingen er en af to universitetsafdelinger i Danmark som varetager flest højtspecialiserede funktioner. Vi underviser på medicin-, tandlæge- og molekylærmedicinstudierne, og har videreuddannelsesforpligtigelse for specialets læger og retsmedicinere. Afdelingen uddanner bioanalytikere og lægesekretærer.

Vores sekretariatet er både ansigtet udadtil og rygraden i mange af vores aktiviteter. Sekretariatet består af 5 lægesekretærer som dagligt samarbejder med en administrativ medarbejder, IT-ansvarlige medarbejdere og superbrugere inden for patologisystemet og talegenkendelse samt dig som afdelingsledelsens sekretær.
 Dine opgaver vil omfatte:Ledelsessekretariatsopgaver
 • Administrere afdelingsledelsens aftaler, kalendere, mails herunder bookning af lokaler og bestilling af forplejning
 • Selvstændig håndtering af henvendelser til afdelingsledelsen
 • Diverse korrespondancer - breve, mødeindkaldelser, dagsordener med distribution heraf samt administration af afdelingsledelsesfunktionspostkasse
 • Tovholder ifm. arrangementer (mødeaktiviteter, receptioner, jubilæer etc.)
 • Tovholder for afdelingens nyhedsbrev
 • Udarbejde dagsorden og referent ved udvalgte møder
 • Administration af årshjul for møder
 • Dokumentations- og vedligeholdelsesopgaver, herunder ad hoc skriveopgaver
 • Administration af klagesager og patientforsikringssager (patienterstatning/retslægerådet)
Sekretariatsopgaver
 • skrivning af diktater
 • telefonisk håndtering og sagsbehandling af henvendelser fra de kliniske afdelinger og andre rekvirenter
 • oprettelse af revisioner samt ind- og udlån af præparater
 • ad hoc opgaver
 Vi forventer, at du:
 • er uddannet lægesekretær
 • er selvstændig, har fokus på service og relationer
 • har interesse for IT og har IT-fagligt kendskab
 • er fleksibel og ansvarsbevidst med fokus på faglig kvalitet
 • er faglig dygtig og har erfaring med lægefaglige termer
 • har gode samarbejdsevner
 • skaber overblik og arbejder struktureret
 • har lyst til positivt at præge din arbejdsplads

Har du erfaring med patologi, er det en fordel, men det er ikke et krav.
 Vi tilbyder dig:
 • et spændende job i en afdeling i rivende udvikling
 • varierende og spændende arbejdsdage
 • et selvstændigt, udfordrende og alsidigt arbejde, hvor samarbejdet foregår i en uformel tone, med smil, godt humør og en positiv indstilling til dagens mangeartede opgaver
 • arbejdstid inden for normal dagarbejdstid (08.00-15.30), ingen weekendvagter

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 2021.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8200 Aarhus N

 • Oprettet:

  2020-12-18

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-20
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret