Region Midtjylland

Afdelingssygeplejerske/ledende sygeplejerske til Psykiatrisk Klinik 1, Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger pr. 1. april 2021, eller efter aftale, en afdelingssygeplejersker til Klinik 1, som er en ambulant enhed under Afdeling for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Afdeling for Psykoser består af 4 skærmede sengeafsnit, en forskningsenhed samt 2 ambulante klinikker. Afdeling for Psykoser har flere regionsfunktioner. 

Om Klinik 1
Klinik 1 varetager ambulant behandling af patienter med psykose-sygdomme, oligofreni og andre organiske tilstande, samt udredning af alle diagnosegrupper inklusiv autisme. Endvidere er Neuropsykiatrisk Enhed tilknyttet enheden.
 

Vi har lige omlagt til behandlingsformen F-ACT, og vi har derfor et stort opkvalificerings- og udviklingsarbejde i gang.
 3 af de 4 kliniske team arbejder nu som F-ACT-team og er i gang med en proces mod modeltrofasthed.
 Det organiske team har valgt ikke at tage alle dele af F-ACT ind, men også her er der en stor udvikling i gang. I alt har vi mellem 1100 og 1200 patienter i behandling.
 Herudover varetager Klinik 1 udredning af alle typer patienter henvist på mistanke om psykisk lidelse.
 FACT (Flexible Assertive Community Treatment/Fleksibel, udgående og opsøgende psykiatrisk behandling) er en måde at organisere det psykiatriske behandlingsarbejde på. Metoden gør det muligt at tilbyde intensiv støtte og behandling, skræddersyet til den enkelte patient.   
 
Om afdeling for PsykoserAfdeling for Psykoser ledes af ledende oversygeplejerske og ledende overlæge og har mere end 350 ansatte. Afdelingsledelsen indgår i forskellige fora, hvor man arbejder med ledelse så som ledelsesmøder, afdelingssygeplejerskemøder, overlægemøder m.v.
 Som afdelingssygeplejerske indgår man i en ledergruppe på tværs af Afdeling for Psykoser. Samarbejde på tværs af ledergruppen vægtes højt, og der er mulighed for ledersupervision og uformelt samarbejde og sparring med andre ledere i afdeling P. Der arbejdes i ledergruppen med at arbejde med det tværgående og grænseoverskridende samarbejde, således at vi får løftet opgaven på tværs til gavn for vores patienter.

Om arbejdet som leder i Klinik 1Funktionsledelsen i Klinik 1 kommer til at bestå af en overlæge og to ledende sygeplejersker.
 Ved ansættelse af yderligere en afdelingssygeplejerske styrkes ledelsen i Klinik 1, hvilket har været nødvendigt som følge af at klinikken er vokset de seneste år. Vi ønsker at denne styrkelse af ledelsen vil give endnu mere luft til udvikling af faglighed og kvalitet.
Klinik 1 har 78 ansatte fordelt på faggrupperne: Sekretærer, psykologer, sygeplejersker,ergoterapeut, recovery-medarbejdere, socialrådgiver og læger. Vi prioriterer et godt og respektfuldt arbejdsmiljø, inddragelse af medarbejderne, sikkerhed og et fagligt miljø, der støtter innovation, initiativ, selvstændighed og godt tværfagligt samarbejde.
 I Klinik 1 sætter vi en ære i tilgængelighed for såvel patienter, kolleger fra andre afdelinger og personale. Vi ønsker fortsat at drive værdibaseret ledelse med udgangspunkt i ordentlighed, retfærdighed, imødekommenhed, ansvarlighed og fællesskab.
 Som afdelingssygeplejerske vil du, i samarbejde med den anden afdelingssygeplejerske og overlægen, der er i funktionsledelse, skulle lede et komplekst område med en lang række samarbejdspartnere. Du vil få et bredt opgave- og ansvarsområde.

Dine primære fokusområder vil centrere sig omkring:

• Faglig udvikling og personaleudvikling
• Organisering af den daglige drift
• Økonomi
• Videre implementering af FACT
• Sikkerheds- og kvalitetsarbejde
• Forskning og udvikling
• Opgaver på tværs i Afdeling for Psykoser


Hvem er du?

• Du har solid klinisk erfaring i psykiatrisk sygepleje eventuelt kombineret med special-
uddannelse i psykiatrisk sygepleje eller lignende.
• Du har bred psykiatrisk uddannelse og erfaring.
• Du har lederegenskaber og evner til samarbejde, både internt og i forhold til en bred kreds
af eksterne samarbejdspartnere.
• Du har ledelseserfaring og relevant uddannelse i ledelse, administration og
organisationsudvikling.
• Du er handlekraftig, struktureret og resultatorienteret
• Du er idérig, kommunikerende og pædagogisk
• Du har forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en politisk ledet organisation


Løn i henhold til gældende overenskomst.

Funktionsbeskrivelsen kan hentes på nedenstående link
Stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingssygeplejerske i Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien


AnsøgningsfristAnsøgningen skal være os i hænde senest 3. februar 2021. Samtaler forventes afholdt 10. februar 2020 om eftermiddagen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:Ledende sygeplejerske Jette Nielsen, tlf 8174 6525 eller overlæge/leder af Klinik 1 Bente Brysting tlf 2340 3835.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8200 Aarhus N

 • Oprettet:

  2020-12-15

 • Ansøgningsfrist:

  2021-02-03
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret