Region Midtjylland

2021 bliver VORES år - skal DU med på holdet?

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
SBU vil være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge.
Derfor forpligter vi os til, gennem anerkendende, fordomsfrie og professionelle relationer og metoder, at understøtte det enkelte barns mulighed for et meningsfuldt liv.

Vi har, på baggrund af nyindskrivninger, mulighed for at ansætte 3 nye kollegaer til nyoprettede stillinger.
Kunne du tænke dig et job, hvor du på daglig basis, gør en forskel i at hjælpe børn og unge med særlige behov til at opnå deres fulde potentiale? Og har du mod på at indgå i et professionelt og fagligt miljø med muligheder for at dygtiggøre dig inden for specialområdet?

Vi søger kollegaer til faste stillinger på 37 timer om ugen i gennemsnit.

Hvem er vi?
Granbo er et specialpædagogisk døgntilbud, som er en del af Specialområde Børn og Unge (SBU) under Region Midtjylland. Granbos målgruppe er børn og unge i alderen 9-24 år med svære tilknytningsmæssige forstyrrelser samt en begavelse, der strækker sig fra let mental retardering til den nedre del af normalområdet.
Målgruppen er psykosocialt belastet i en grad, hvor det kan komme til udtryk via problemskabende, seksualiseret og/eller selvskadende adfærd. Der kan som følge af de miljømæssige belastninger være psykiatrinære symptombilleder i form af tvangstanker og –handlinger (OCD), opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD) samt i nogle tilfælde forbigående grænsepsykotiske symptomer.

På Granbo arbejder vi specialpædagogisk med teoretiske referencerammer til Neuro Affektiv Udviklingspsykologi og Low Arousal. Dette indebærer bl.a. en velstruktureret hverdag, hvor anerkendelse, forudsigelighed og genkendelighed - krydret med en tillidsfuld og proaktiv voksen - er hovedingredienser i den pædagogiske praksis.
Vi kvalitetssikrer og udvikler dagligt vores ydelser indenfor rammerne af socialtilsynets 7 temaer og lov om voksenansvar.
Vi arbejder med mål og delmål i forhold til den kommunale handleplan.
Vi bor i et hyggeligt og hjemmeligt hus i Allingåbro.

 Hvad tilbyder vi?
 • Høj fag-faglighed, på tværs af flere professioner og opdateret viden.
 • Intern efteruddannelse.
 • Som en del af et team, får du mulighed for at afprøve specialpædagogiske metoder, som du brænder for, dog i overensstemmelse med afdelingens teoretiske udgangspunkt.
 • Høj mulighed for at præge Granbos udvikling.
 • Tilrettelæggelse af det enkelte barn/den unges individuelle handleplan, i et tæt samarbejde med afdelingsledelse og psykologteam.
 • En mentorordning og et højt kvalificeret introprogram
 
Hvem søger vi?
 
Som ansat på Granbo er følgende faglige kompetencer en forudsætning:
 • Du er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse.
 • Du er fagligt reflekterende - både i forhold til dig selv og i din omsorg for barnet/den unge.
 • Dit overblik og din ro bunder i et godt kendskab til dig selv og din reaktion i uforudsete situationer.
 • Du brænder for målgruppen.
 • Du kan arbejde systematisk.
 • Du er en stærk formidler - både skriftligt og mundtligt.
 • Du har erfaring indenfor mål og delmålsarbejdet.
 • Du er rolig, tydelig og rummelig.
 • Du har kørekort, som minimum kategori B.

Vi vægter et positivt samarbejde højt og søger en kollega med følgende kompetencer:
 • Du kan arbejde tværfagligt med interne og eksterne samarbejdspartnere såsom forældre, sagsbehandlere, skoler m.m.
 • Du er en god kollega, har gode samarbejdsevner, som er kendetegnet ved ord såsom åbenhed, nysgerrighed, ærlighed, nærvær og loyalitet.
 • Du deltager i praktiske opgaver på Granbo.
 • Du kan arbejde ud fra et fælles beslutningsgrundlag.

Arbejdstiden ligger i dagvagter, aftenvagter og weekendarbejde hver 2. weekend.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Region Midtjylland.

Ansøgningsfrist d 21.01.21, kl. 12.00

Vi afholder samtaler mandag den 25.01.21 . Ansættelse snarest muligt eller pr 01.03.21.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder
Suzanne Baltzersen på tlf.: 2917 6576.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8961 Allingåbro

 • Oprettet:

  2020-12-10

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-21
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret