Region Midtjylland

Afdelingsleder til Høskoven

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

For Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland, søges en energisk og handlekraftig afdelingsleder til Høskoven.

Den nuværende dygtige afdelingsleder har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi nu hendes afløser.

Om Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Specialområdet er organiseret under Social, og er et ud af otte specialområder. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og dagtilbud alle geografisk placeret i Østjylland. Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade og/ eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.

Området er fagligt stærkt, i vækst og leverer højt specialiseret pædagogiske indsatser i tæt samarbejde med kommunerne.

Udvikling af Specialområde Hjerneskade, og dermed også udvikling af Høskoven og Dagtilbuddet, tager afsæt i en ambitiøs og gennemarbejdet strategiplan, hvor centrale omdrejningspunkter er høj sikkerhed og faglighed, sammenhængende indsatser og borgeren i centrum. Læs mere om det her: https://www.soh.rm.dk/om-os/ Her kan du også downloade de 4 foldere og få et nærmere indblik i, hvordan der arbejdes.

Stillingen

Vi søger nu en leder til en af afdelingerne på Høskoven. Stillingen refererer til specialområdets driftsleder. Som afdelingsleder er du en del af det daglige lederteam på Høskoven og samarbejder tæt med Høskovens øvrige to ledere.

Du får cirka 35 medarbejdere i direkte reference, som har enten social- eller sundhedsfaglig baggrund. Sammen gør de hver dag en forskel for 15 borgere. Borgerne er indskrevet efter ABL §105 med støtte efter SEL §§ 83-87. Nogle af borgerne har samtidig et aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104.

Du vil som leder blive understøttet og kunne arbejde tæt sammen med administration og HR.

Du indgår samtidig i specialområdets ledergruppe med afdelingslederne for de øvrige døgn- og dagtilbud og forventes at bidrage ind i den samlede udvikling af området. Dette indebærer f.eks. tværgående samarbejde med de øvrige afdelingsledere på Høskoven, afdelingsledere fra andre afdelinger, områdeledelsen samt med det faglige og administrative personale.

Du har som afdelingsleder ansvar for at føre Region Midtjyllands værdier og visioner ud i afdelingen samt for at efterleve Specialområdet Hjerneskades kerneopgave. Du vil få tæt dialog og samarbejde med kommunerne og skal løbende koordinere og tilpasse tilbud og ydelser, så de til enhver tid matcher kommunernes behov og ønsker i relation til borgerne.

Du skal samtidig kunne arbejde i et felt, som er politisk styret, og hvor Den Danske Kvalitetsmodel og socialt tilsyn er centrale parametre for kvalitet. Derfor skal du være i stand til at udfylde din lederrolle i et miljø, hvor der i forvejen er defineret retning og regler for driften, og en del beslutninger således er givet på forhånd.

Din baggrund og faglige kvalifikationer

Den ideelle kandidat har solid ledererfaring og viden fra døgn- eller dagtilbud indenfor det specialiserede socialområde. Det er afgørende, at du er afklaret i lederrollen, at du har lige dele fokus på proces og handling, og at du som person fremstår tydelig og handlekraftig.

Vi vil desuden lægge vægt på følgende:

 • Ledererfaring på tilsvarende niveau
 • Gerne praktisk arbejdserfaring med borgere med en erhvervet hjerneskade
 • Relevant faglig baggrund og gerne suppleret med lederuddannelse
 • Kan sikre tilbuddets profilering i samarbejdsflader
 • Sikrer høj faglighed og ser dokumentation og systematik som en væsentlig del af dette
 • Formår at samle og motivere til stadig mere komplekse opgaver indenfor området
 • Gerne indsigt i det neuropædagogiske fagområde

Din personlighed

Den ideelle kandidat er en fagligt velfunderet person med naturlige lederegenskaber og naturlig interesse for mennesker. Vedkommende kan se sig selv som en ansvarlig rammesætter og facilitator for en afdeling med motiverede medarbejdere, der hver dag løser en vigtig samfundsopgave for borgerne.

Vi vil desuden lægge vægt på følgende:

 • En selvstændig og robust person, der træffer beslutninger, støtter og følger op
 • En synlig og engageret leder i organisationen, både internt og eksternt
 • En leder der kommunikerer præcist, både mundtligt og skriftligt
 • En leder der kan indgå i mange forskellige samarbejdsformer og som har gode sociale kompetencer, herunder stærke samarbejdsevner, selvindsigt og evner til at skabe sociale relationer
 • Dialogorienteret personaleleder der forstår at balancere værdier og faglighed med medarbejdernes behov for handlefrihed
 • Ser sig selv som rollemodel som leder ved at være bevidst om sin egen adfærd
 • Arbejder fleksibelt på tværs af en stor, politisk organisation med at udvikle organisationen og de faglige ydelser

Vi forventer at holde samtaler med ansættelsesudvalget den 22. december

Alle matrikler under Psykiatri og Social er røgfrie, hvilket indebærer, at du ikke ryger i arbejdstiden.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og i henhold til gældende overenskomst på området.

Alle matrikler under Social er røgfrie, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8260 Viby J

 • Oprettet:

  2020-12-09

 • Ansøgningsfrist:

  2021-02-03
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret